Centrum pomocy
Witaj w Centrum Pomocy merXu
Znajdziesz tutaj wszystkie informacje na temat zakupów i sprzedaży na europejskiej platformie handlowej merXu

Centrum pomocy

Rejestracja w LUCID - OPAKOWANIA

 

Z dniem 01.01.2019 r., pod nazwą VerpackG, weszła w życie nowelizacja niemieckiej ustawy dotyczącej opakowań. 

Wprowadziła ona publiczny rejestr opakowań LUCID, zaostrzając dotychczas obowiązujące regulacje wynikające z rozporządzenia o opakowaniach VerpackV.

W jaki sposób odnosi się to do europejskich przedsiębiorców?

Bardzo wiele podmiotów gospodarczych dostarczających towary na rynek niemiecki, wprowadza tym samym do niemieckiego obrotu opakowania. Ma w związku z tym obowiązek zarejestrować się w systemie LUCID i dopełnić wszelkich formalności, wynikających z tej rejestracji.

LUCID to publiczny rejestr administrowany przez Zentrale Stelle Verpackungsregister (PL - Centralny Rejestr Opakowań).

Co ważne Rejestr jest ogólnodostępny, czyli każdy klient może sprawdzić, czy dany sprzedawca lub producent, od którego zakupił towar, jest zarejestrowany w systemie LUCID.

Kto odpowiada za opakowania i musi zarejestrować się w LUCID?

Ustawa nakłada nowe obowiązki na firmy wprowadzające po raz pierwszy do obrotu na niemiecki rynek opakowania wypełnione produktami (DE -  Erstinverkehrbringer), nawet jeśli ich siedziba znajduje się poza granicami Niemiec.

W przypadku podmiotów zagranicznych, np. polskich eksporterów, decydujące znaczenie ma odpowiedzialność za produkt w momencie przekroczenia granicy, która uznawana jest za fakt wprowadzenia produktu do obrotu w Niemczech.

Tyczy się to zarówno producentów, dystrybutorów jak również przedsiębiorców sprzedających swoje produkty online. Nie ma znaczenia, czy wysyłamy nasze produkty do innej firmy na terenie Niemiec (np. do hurtowni lub innego dystrybutora, który odsprzedaje dalej towar), czy sprzedajemy swój towar do klienta końcowego detalicznego. Kluczowe jest to, kto wysyła towar i kto widnieje na etykiecie.

Sprzedawca odpowiada za opakowanie tylko wtedy, gdy wprowadzający nie jest wymieniony na opakowaniu. W związku z tym obowiązek rejestracji dotyczy podmiotu zagranicznego, np. polskiego, jeżeli jest on określony na etykiecie jako producent lub jest reprezentantem producenta oraz gdy odpowiada za towar przy przekraczaniu granicy.

Co ważne ustawa nie mówi o minimalnych limitach – czyli każdy, kto komercyjnie wprowadza po raz pierwszy na rynek niemiecki swój towar, jest zobowiązany do przestrzegania przepisów związanych z ustawą o opakowaniach VerpackG.

Rejestracji w LUCID muszą dokonać podmioty wprowadzające do obrotu opakowania trafiające do prywatnych odbiorców końcowych. Przy czym produkty nie muszą bezpośrednio trafić do prywatnego odbiorcy końcowego. Chodzi raczej o fakt, czy trafiają do gospodarstw domowych docelowo, w ostatnim etapie dystrybucji.

Opakowaniami podlegającymi obowiązkowi rejestracji są:

  • opakowania jednostkowe (sprzedażowe) – służące do ochrony towarów i produktów oraz zapewnienia ich bezpiecznego przekazania konsumentowi
  • opakowania serwisowe – wykorzystywane w punktach sprzedaży do przekazywania towarów konsumentom (np. torba na pieczywo, kubki do kawy na wynos, pudełka do pizzy itp.)
  • opakowania dostawcze – do dostarczania towarów konsumentom (np. kartony wysyłkowe, materiały wypełniające, takie jak folia bąbelkowa etc.)

Nowe obowiązki nie dotyczą: opakowań transportowych, opakowań towarów niebezpiecznych oraz jednorazowych opakowań napojów objętych kaucją (np. woda, napoje gazowane, piwo itp.)

Warto zarejestrować się w systemie LUCID przede wszystkim, aby uniknąć kar finansowych. Zgodnie z niemieckim prawem należy zadeklarować ilości i rodzaj opakowań oraz ponieść opłatę recyclingową od zadeklarowanych ilości opakowań.

Za brak lub niepełną rejestrację grozi kara od 100 000 euro do 200 000 euro. Kary są nakładane nie tylko na niemieckie przedsiębiorstwa, ale również zagraniczne, w tym polskie.

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają opakowania do obrotu w Niemczech, trafiające docelowo do prywatnych odbiorców, mają obowiązek zarejestrowania się w systemie LUCID oraz podpisania umowy o organizację odzysku w Niemczech, inaczej mówiąc umowę recyclingową (dualny system).