Centrum pomocy
Witaj w Centrum Pomocy merXu
Znajdziesz tutaj wszystkie informacje na temat zakupów i sprzedaży na europejskiej platformie handlowej merXu

Centrum pomocy

Przewóz towarów niestandardowych

Towarem ponadgabarytowym lub niestandardowym określa się ładunek, który wymaga specjalistycznego sprzętu oraz spełnienia określonych warunków. 

Kryteria

O tym, czy dany ładunek uznaje się za towar o niestandardowych gabarytach, decyduje jeden z czterech najważniejszych parametrów transportowych: 

  • ładunek ponadnormatywny – takim mianem określa się towar, którego wymiary w nieznaczny sposób przekraczają wymiary towarów dopuszczonych do przewozu standardowymi środkami transportu i do ich przewozu nie potrzeba żadnych specjalistycznych uprawnień
  • niestandardowa długość – różne wymogi inżynierii mogą nieść ze sobą konieczność przewiezienia bardzo długich ładunków. Przykładem mogą być łopaty do turbin wiatrowych, które trzeba transportować w jednym kawałku – ich długość może sięgać nawet do 60 m
  • ładunek wielkogabarytowy – najczęściej są to ładunki stosunkowo lekkie jak na rozmiary (np. zbiorniki, kotły czy elementy konstrukcji). Takie ładunki wymagają specjalnego planowania trasy po to, aby ominąć wszelkie wiadukty czy trakty kolejowe
  • masa – jeżeli masa ładunku przekracza 25 ton, to wtedy uznaje się taki ładunek za ciężki. Zdarza się, że masa przewożonego ładunku sięga nawet 200 ton.

Aby uznać przesyłkę za ponadgabarytową, musi być spełniony  jeden z powyższych warunków, a środek transportu musi przekraczać ogólnie przyjęte normy, np. transport niskopodwoziowy (przewóz towarów niestandardowo wysokich), cysterny, przewóz towarów powyżej 25 ton lub transport indywidualny - dedykowany dla konkretnego towaru, z wyszczególnieniem na podatność na uszkodzenia, kruchość.

Wspólnym mianownikiem ładunków opisanych powyżej jest to, że aby móc przewieźć  każdy z nich konieczna jest współpraca z konkretnymi firmami transportowymi posiadającymi w razie potrzeby szereg zezwoleń i doświadczenie w niecodziennych sytuacjach. 

Standardowe wymiary :

1) Półpaleta: 80x60cm

2) Paleta EURO: 120x80cm

3) Paleta przemysłowa (angielska): 120x100cm