Centrum pomocy
Witaj w Centrum Pomocy merXu
Znajdziesz tutaj wszystkie informacje na temat zakupów i sprzedaży na europejskiej platformie handlowej merXu

Centrum pomocy

Płatności dla Sprzedających
Jak aktywować metody płatności online?
Jak wygląda proces płatności?
Dlaczego muszę podać dane osobowe podczas weryfikacji u operatora płatności online Adyen?

Dlaczego muszę podać dane osobowe podczas weryfikacji u operatora płatności online Adyen?

1. AMLD4 i poznaj swojego klienta (KYC)

Zacznijmy od wymogów regulacyjnych narzucanych przez Dyrektywę Unii Europejskiej AMLD4 (DYREKTYWA (UE) 2015/849 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 maja 2015 roku), która zajmuje się zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ta dyrektywa, obecnie wdrożona w prawo krajowe państw członkowskich UE, wprowadza restrykcyjne przepisy, które obligują instytucje finansowe, w tym Adyen, do weryfikacji tożsamości swoich klientów i kontrahentów. Ten proces, znany jako Poznaj Swojego Klienta - Know Your Client (KYC) lub w przypadku firm - Poznaj Swoją Firmę - Know Your Business (KYB), ma na celu ochronę systemu finansowego przed nieuczciwymi działaniami.

W skrócie, KYC zakłada dokładną weryfikację zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw, w celu upewnienia się, że nie uczestniczą one w praniu brudnych pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu. Niedopełnienie tych przepisów może skutkować surowymi karami nakładanymi przez zarówno krajowych, jak i europejskich regulatorów.

2. Zaangażowanie merXu w bezpieczne transakcje

Zastanawiasz się, dlaczego tak wrażliwe dane osobowe są niezbędne, jeśli chcesz sprzedawać na merXu. Powód jest prosty: merXu zobowiązuje się do ułatwiania bezpiecznej międzynarodowej wymiany handlowej. W celu osiągnięcia tego celu nawiązaliśmy współpracę z Adyen N.V., renomowanym holenderskim bankiem działającym w Unii Europejskiej. Adyen pełni na naszej platformie podwójną rolę - dostarcza usługi płatnicze oraz zwiększa bezpieczeństwo transakcji, profesjonalnie weryfikując Sprzedawców, którzy dołączają do merXu. Ta współpraca jest powszechną praktyką w świecie e-commerce, gwarantując bezpieczeństwo, wygodę i szybkość w międzynarodowej wymianie B2B.

3. Ostateczni beneficjenci (UBO) i dochowanie należytej staranność w procesie identyfikacji klienta

Jednakże, możesz zapytać, dlaczego Adyen żąda danych osobowych partnerów biznesowych lub dyrektorów generalnych firm? To wynika bezpośrednio z przepisów prawnych. Adyen, podobnie jak inne podmioty objęte obowiązkiem przestrzegania tych regulacji, przeprowadza nie tylko weryfikację danych firm w krajowych rejestrach, ale także bada dane osób wymienionych jako Beneficjenci Rzeczywiści. Beneficjent Rzeczywisty to osoba, która ostatecznie posiada lub kontroluje firmę, niezależnie od tożsamości właściciela prawnego. Identyfikacja Beneficjenta Rzeczywistego ma ogromne znaczenie w walce z praniem brudnych pieniędzy, zwalczaniu korupcji, zarządzaniu korporacyjnym oraz ocenie ryzyka.

Dane dotyczące Beneficjenta Rzeczywistego, włączając w to wrażliwe informacje, takie jak numery identyfikacji osobistej, są często dostępne publicznie. Co więcej, zarówno firma, jak i jej Beneficjent Rzeczywisty podlegają badaniom pod kątem obecności na listach sankcji oraz na listach osób upublicznionych politycznie (PEP), czyli jednostek zajmujących kluczowe stanowiska polityczne lub pełniących ważne funkcje publiczne.

4. Zapewnienie ochrony danych

Twoje obawy dotyczące nadużycia danych są uzasadnione, i pragniemy zapewnić, że zabezpieczenie Twoich danych osobowych stanowi priorytet zarówno dla merXu, jak i Adyen. Adyen, międzynarodowy bank działający na 60 rynkach na całym świecie, troszczy się o to, aby dane klientów były przechowywane w obrębie granic Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych (RODO) UE 2016/679. Szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania danymi klientów przez merXu i Adyen znajdziesz w Polityce Prywatności TUTAJ.

5.  Różne procesy KYC

Na koniec możesz zastanawiać się, dlaczego proces weryfikacji KYC z Adyen wydaje się bardziej rygorystyczny w porównaniu do innych dostawców usług płatniczych. Warto zaznaczyć, że procesy weryfikacji KYC mogą się różnić w zależności od instytucji finansowych. Adyen, będąc międzynarodowym bankiem, przestrzega najwyższych standardów staranności w procesach KYC i KYB, zapewniając zgodność z przepisami AML. Surowość nieprzestrzegania przepisów  jest widoczna w lokalnych przepisach, które nakładają skuteczne, proporcjonalne i rygorystyczne kary, w tym pozbawienie wolności, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i konfiskatę mienia.

Podsumowując, udostępnianie danych osobowych podczas procesu weryfikacji to nie tylko formalność proceduralna. To kluczowy krok w zapewnieniu integralności i bezpieczeństwa transakcji online, z poszanowaniem dyrektyw UE i krajowych przepisów. merXu, we współpracy z Adyen, zobowiązuje się do dostarczenia bezpiecznej platformy do międzynarodowej wymiany handlowej, gdzie Twoje dane pozostają chronione, a transakcje są przeprowadzane z zaufaniem i pewnością.