Help Center
Vítejte v nápovědě na merXu
Zde najdete veškeré informace o nákupu a prodeji na evropském tržišti merXu určeném pro firmy a živnostníky

Help Center

Kolik stojí využívání merXu ?

Pokud jste kupující, můžete platformu merXu používat zdarma.

Pokud jste prodávající, zaplatíte za každou Transakci jednorázový transakční poplatek a to následovně:

4 % za část z celkové hodnoty Transakce do 6 000 EUR a dále

0,5 % za jakoukoli část celkové hodnoty Transakce vyšší než 6 000 EUR

Příklad: Výše transakčního poplatku za transakci o celkové hodnotě 9 000 EUR bude vypočtena následovně: 4% z částky 6 000 EUR + 0,5% z částky 3 000 EUR = 240 EUR + 15 EUR. Prodávající tak zaplatí transakční poplatek ve výši 255 EUR + DPH.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností je transakční poplatek vypočítán z celkové hodnoty Transakce, která se skládá z kupní ceny Produktu, nákladů na dodání a všech dalších nákladů, poplatků a daní. Transakční poplatek je vypočítán bez DPH, která bude k dané částce Poskytovatelem služeb připočtena v zákonem stanovené výši se splatností uvedené na vystavené faktuře.

Poplatky za balíčky předplatného se již na merXu neplatí.

Další podrobnosti o transakčních poplatcích naleznete v Příloze č. 1 - Transakční poplatky a také ZDE.