Help Center
Vítejte v nápovědě na merXu
Zde najdete veškeré informace o nákupu a prodeji na evropském tržišti merXu určeném pro firmy a živnostníky

Help Center

Platby pro prodejce
Jak aktivovat online platební metody?
Jak vypadá proces platby?
Proč musím poskytovat své osobní údaje během procesu ověření účtu u provozovatele online plateb Adyen?

Proč musím poskytovat své osobní údaje během procesu ověření účtu u provozovatele online plateb Adyen?

Když se vydáte na svou cestu provádění online plateb a transakcí prostřednictvím platforem jako merXu, můžete se setkat s běžnou otázkou: „Proč potřebuji poskytovat osobní údaje během ověřovacího procesu s Adyen?“, Toto je oprávněná obava, a my jsme tu, abychom vysvětlili důvody tohoto požadavku.

1. AMLD4 a Poznej svého zákazníka (KYC)

Odpověď začíná regulačními požadavky, které ukládá směrnice EU AMLD4 (SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015), která se zabývá předcházením praní peněz a financování terorismu. Tato směrnice, která je nyní transponována do vnitrostátního práva napříč členskými státy EU, stanoví přísná nařízení, která ukládají finančním institucím, včetně společnosti Adyen, povinnost ověřovat totožnost zákazníků a protistran. Tento proces, známý jako Know Your Customer (KYC), nebo v případě firem Know Your Business (KYB), je navržen tak, aby chránil finanční systém před nezákonnými aktivitami.

KYC v podstatě vyžaduje pečlivé ověřování jednotlivců a podniků, aby bylo zajištěno, že nejsou zapojeni do praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Nedodržení těchto předpisů může mít za následek značné sankce ze strany národních i evropských regulačních orgánů.

2. Závazek společnosti merXu zajistit transakce

Možná se teď divíte, proč jsou tak citlivé osobní údaje nutné, když chcete prodávat na merXu? Důvod je jednoduchý: společnost merXu se zavázala usnadňovat bezpečný mezinárodní obchod. Abychom toho dosáhli, navázali jsme partnerství s Adyen N.V., renomovanou nizozemskou bankou působící v rámci Evropské unie. Adyen má na naší platformě dvojí roli – poskytuje platební služby a zvyšuje bezpečnost transakcí profesionálním ověřováním prodejců, kteří se připojí k merXu. Tato spolupráce je běžnou praxí ve světě e-commerce a zajišťuje bezpečnost, pohodlí a rychlost v mezinárodním B2B obchodu.

3. Ultimate Beneficial Owners (UBO) a rozšířená due diligence

Možná se ale ptáte, proč Adyen vyžaduje osobní údaje jednotlivých partnerů nebo generálních ředitelů společností? To je přímý důsledek zákonných ustanovení. Adyen, stejně jako ostatní povinné osoby, nejen ověřuje údaje o společnosti v národních registrech, ale také zkoumá údaje jednotlivců uvedených jako Ultimate Beneficial Owners (UBO). UBO je někdo, kdo v konečném důsledku vlastní nebo ovládá společnost, bez ohledu na totožnost zákonného vlastníka. Identifikace UBO je zásadní pro boj proti praní špinavých peněz a korupci, řízení společnosti a řízení rizik.

Údaje UBO, včetně citlivých informací, jako jsou osobní identifikační čísla, jsou často veřejně dostupné. Kromě toho společnost i její UBO podstupují prověřování na základě sankčních seznamů a seznamů politicky exponovaných osob (PEP), osob zastávajících významné politické funkce nebo významné veřejné funkce.

4. Zajištění ochrany údajů

Vaše obavy ze zneužití dat jsou oprávněné a chceme vás ujistit, že ochrana vašich osobních údajů je pro merXu a Adyen prvořadá. Adyen, mezinárodní banka působící na 60 trzích po celém světě, zajišťuje, aby údaje o zákaznících zůstaly v rámci hranic Evropské unie v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o tom, jak společnosti merXu a Adyen nakládají se zákaznickými údaji, naleznete v našich příslušných Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na našich webových stránkách.

5. Různé procesy KYC

Nakonec se můžete divit, proč se proces KYC s Adyenem zdá přísnější ve srovnání s jinými poskytovateli platebních služeb. Je důležité si uvědomit, že procesy ověřování KYC se mohou u různých finančních institucí lišit. Adyen jako mezinárodní banka dodržuje nejvyšší standardy due diligence v procesech KYC a KYB a zajišťuje dodržování zákonů AML. Závažnost nedodržování je zřejmá z místních předpisů, které požadují účinné, přiměřené a odrazující tresty, včetně uvěznění, zákazu obchodních činností a konfiskace majetku.

Závěrem lze říci, že poskytnutí osobních údajů během procesu ověřování není pouze procesní formalitou. Je to zásadní krok k zajištění integrity a bezpečnosti online transakcí v souladu se směrnicemi EU a národními zákony. Společnost merXu se ve spolupráci s Adyen zavázala poskytovat bezpečnou platformu pro mezinárodní obchod, kde jsou vaše data chráněna a transakce jsou prováděny s důvěrou a jistotou.