Help Center
Vítejte v nápovědě na merXu
Zde najdete veškeré informace o nákupu a prodeji na evropském tržišti merXu určeném pro firmy a živnostníky

Help Center

Přeprava nestandardních zásilek

Nadrozměrné nebo nestandardní zásilky  jsou definovány jako náklad, který vyžaduje specializované vybavení a splnění určitých podmínek.

Kritéria

Zda je daná zásilka považována za zásilku nestandardní velikosti závisí na tom, zda je splněna alespoň jedna ze čtyř níže uvedených podmínek:

  • nadrozměrný náklad - zboží, které svými rozměry mírně přesahuje rozměry zboží schváleného pro přepravu standardními dopravními prostředky a pro jeho přepravu není potřeba zvláštní povolení
  • nestandardní délka – různé technické požadavky mohou vyžadovat přepravu velmi dlouhých nákladů. Například lopatky pro větrné turbíny, které je nutné přepravovat v jednom kuse – jejich délka může být až 60 m
  • velkorozměrový náklad – ty jsou na svou velikost obvykle relativně lehké (např. nádrže, kotle nebo konstrukční prvky). Takové náklady vyžadují speciální plánování trasy, aby se zabránilo jakýmkoli viaduktům nebo železničním tratím
  • hmotnost – pokud hmotnost nákladu přesáhne 25 tun, pak je takový náklad považován za těžký. Stává se, že hmotnost přepravovaného nákladu dosahuje i 200 tun.

Aby bylo možné považovat zásilku za nadrozměrnou, musí být splněna jedna z výše uvedených podmínek a dopravní prostředek musí překračovat obecně uznávané normy, jako je přeprava podvalníkem (přeprava zboží, jehož výška je nestandardní), cisterny, přeprava zboží nad 25 tun, nebo individuální přeprava - věnovaná konkrétní komoditě, specifikující např. křehkost.

Společným jmenovatelem výše popsaných nákladů je, že pro možnost přepravy každého z nich je nutná spolupráce s konkrétními přepravními společnostmi s v případě nutnosti řadou povolení a zkušeností v neobvyklých situacích.

Standardní rozměry:

1) Poloviční paleta: 80x60cm

2) EURO paleta: 120x80cm

3) Britská paleta: 120x100 cm