Help Center
Vítejte v nápovědě na merXu
Zde najdete veškeré informace o nákupu a prodeji na evropském tržišti merXu určeném pro firmy a živnostníky

Registrace do systému LUCID - sběr a recyklace obalů

     

S účinností od 1.1.2019 vstoupil v Německu v platnost nový zákon o obalech. Rozšířil povinnosti výrobců a distributorů a zpřísnil postihy v případě jeho porušování. Hlavní novinkou tohoto zákona o obalech bylo zřízení ústředního registru obalů (Zentrale Stelle Verpackungsregister – LUCID). Jeho hlavním účelem je dohled nad spotřebitelskými obaly v Německu. Registrovat se do něj musí každý výrobce, který uvádí své zboží na německý trh ve spotřebitelských obalech. Výrobci kromě toho musí do registru pravidelně hlásit množství spotřebitelských obalů uvedené na německý trh.

Jaký to má dopad na ostatní evropské země ?  

Velký počet obchodníků dodávajících zboží do Německa používá obaly, které tak míří na německý trh. Jsou tedy povinni se zaregistrovat v systému LUCID a vyřídit všechny související formality. 

LUCID je ústřední registr obalů (Zentrale Stelle Verpackungsregister

Důležité je, že registr je přístupný veřejnosti, což znamená, že každý zákazník si může ověřit, zda konkrétní prodejce nebo výrobce, od kterého zboží zakoupil, je registrován v systému LUCID.

Kdo je zodpovědný za obaly a musí se registrovat v systému LUCID?

Zákon ukládá nové povinnosti společnostem, které poprvé uvádějí obaly naplněné zbožím na německý trh (DE - Erstinverkehrbringer), i když mají sídlo mimo Německo.

V případě zahraničních subjektů,  je rozhodující odpovědnost za výrobek v okamžiku překročení hranice, za což se považuje skutečnost, že výrobek byl uveden na trh v Německu.

To platí pro výrobce, distributory i podnikatele prodávající své produkty online. Nezáleží na tom, zda naše produkty posíláme jiné společnosti v Německu (např. velkoobchodu nebo jinému distributorovi, který zboží dále prodává), nebo zda naše zboží prodáváme maloobchodnímu koncovému zákazníkovi. Klíčové je, kdo zboží zasílá a kdo je uveden na etiketě.

Povinnost registrace se vztahuje na zahraniční subjekt, např. český subjekt, pokud je na etiketě označen jako výrobce nebo je zástupcem výrobce a pokud je odpovědný za zboží při překračování hranic.

Důležité je, že zákon nezmiňuje minimální limity – to znamená, že každý, kdo poprvé komerčně uvádí své zboží na trh v Německu, je povinen dodržovat předpisy související se zmíněným zákonem o obalech.

Registraci v systému LUCID musí provést ten, kdo prodává obaly soukromému konečnému spotřebiteli. Produkty však nemusí směřovat přímo k soukromému konečnému spotřebiteli. Jde spíše o to, zda se dostávají do domácností ve fázi konečné distribuce.

Do ústředního registru obalů je od 1.7.2022 nutné zaregistrovat a pravidelně hlásit veškeré obaly naplněné zbožím. Stávající registrační povinnost spotřebitelských obalů (platná už od roku 2019) se rozšiřuje na následující typy obalů:

  • přepravní obaly
  • velkoobchodní prodejní obaly
  • obaly, které vzhledem ke své povaze jsou ze systému sběru a recyklace doposud vyloučeny
  • prodejní obaly od náplní obsahujících škodlivé látky
  • opakovaně použitelné obaly (vratné obaly).

Nové povinnosti se nevztahují na obaly na nebezpečné věci a jednorázové nápojové obaly podléhající záloze (např. voda, perlivé nápoje, pivo apod.).

Registrace v systému LUCID se vyplatí především proto, abyste se vyhnuli finančním postihům. Podle německých právních předpisů musíte deklarovat množství a typ obalů a zaplatit recyklační poplatek za deklarované množství obalů. 

Nedodržování registrační povinnosti podle novely zákona o obalech je v Německu klasifikováno jako přestupek a je možné za něj uložit pokutu až do výše 200.000 EUR.

Obchodníci, kteří uvádějí na trh v Německu obaly, které se nakonec dostanou k soukromým spotřebitelům, jsou povinni se zaregistrovat do systému LUCID a podepsat v Německu smlouvu o organizaci recyklace, jinými slovy smlouvu o recyklaci (duální systém).

Vedle povinnosti registrovat se do ústředního registru obalů mají výrobci a obchodníci používající spotřebitelské obaly i nadále povinnost být účastníky jednoho z licencovaných tzv. duálních systémů pro sběr a recyklaci obalů (systém tzv. „zeleného bodu“)