Help Center
Vítejte v nápovědě na merXu
Zde najdete veškeré informace o nákupu a prodeji na evropském tržišti merXu určeném pro firmy a živnostníky

Help Center

Jaké podmínky musí být splněny, abyste mohli program využít?

Program můžete využít, pokud:

  • je platební metodou transakce, na kterou se žádost vztahuje, elektronická platba zpřístupněná na platformě merXu (poskytovaná zprostředkovatelem  platby).
  • jste před podáním žádosti o využití programu sami kontaktovali prodejce za účelem vyřešení problému týkajícího se transakce a nepřineslo to žádný výsledek.
  • máte obvyklé bydliště v některém z členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.