TERMENII ȘI CONDIȚIILE MERXU (în vigoare de la 1 Ianuarie 2024) 

I ASPECTE GENERALE

Include definiții și condiții tehnice pentru utilizarea platformei merXu.

 1. Definiții:

Termeni și Condiții - constituie prezentul document, care stabilește regulile aplicabile furnizării de servicii disponibile pe merXu.com în limba română, precum și într-o formă care permite descărcarea și salvarea fișierului (.pdf), în mod accesibil în vederea consultării ulterioare pe o durată de timp corespunzătoare în scop de informare și care permite preluarea nealterată a conținutului acestuia.

Termenii și condițiile definesc regulile de utilizare a platformei merXu.com și a aplicației mobile merXu - dacă nu se specifică altfel.

MERXU ONLINE S.R.L. cartea de vizită a unui antreprenor -

merXu sp. z o. o. cu sediul social în Poznań, la ul. Kraszewskiego 4/8, 60-518 Poznań, Regon [număr statistic]: 385853514, NIP [număr de identificare fiscală]: 7792514527, KRS: 0000835832, cu un capital social de 1.500 PLN, înscris în registrul întreprinzătorilor de către Tribunalul sectorial. Poznań - Nowe Miasto i Wilda în Poznań, Departamentul VIII Comercial al Registrului Tribunalului Național; denumit în continuare „Furnizor de servicii”.

merXu -  este o platformă de tranzacționare online disponibilă pe merXu.com, administrată de Furnizorul de servicii. 

Utilizarea platformei are loc prin intermediul Contului de utilizator. 

Serviciile de pe Platformă sunt disponibile doar persoanelor juridice înregistrate, inclusiv prin sistemul de abonamente; denumit în continuare „merXu” ori „Platformă”.

Locul de furnizare a serviciilor – acordul privind furnizarea serviciilor se realizează la sediul social al Furnizorului de servicii. Termenii și condițiile merXu vor fi guvernate de legea poloneza; încheierea și executarea contractelor acoperite de Termeni și condiții vor fi supuse legii poloneze.Litigiile vor fi soluționate de instanțele aferente competente de la sediului Furnizorului de Servicii.

Utilizator – devii Utilizator atunci când înregistrezi un Cont pe merXu în conformitate cu regulile stabilite în Termenii și Condițiile. Fiecare entitate care desfășoară o activitate comercială și înscrisă într-un registru relevant, cu excepția unei persoane fizice care operează o fermă agricolă în sensul articolului 6 alineatul (4) din Legea din 20 decembrie 1990 privind asigurările sociale pentru fermieri, poate deveni Utilizator al merXu. În acești Termeni și Condiții folosim și termenii „Client”, „Vânzător” sau „Cumpărător”. 

Furnizor Prestator - un furnizor de servicii de plată (Adyen , așa cum este prevăzut în apendicele anexa 5) care deține și operează un sistem care permite Utilizatorilor să efectueze plăți.

Plată - plata pentru Produse care fac obiectul Tranzacției pe merXu, efectuatăe folosind serviciile de plată furnizate de FurnizorPrestator.

Cont – contul care conține un pachetul de informații despre Utilizator, precum și setul de funcționalități merXu disponibile după înregistrarea și accesarea Platformei. Contul permite stocarea datelor Utilizatorului, editarea acestora precum și executarea de Tranzacții pe merXu.

Înregistrare - aceasta este definiția noastră pe scurt pentru formularul de pe Platformă, cu a cărui completare și trimitere începe crearea Contului dumneavoastră pe platforma merXu.

Pentru a vă înregistra pe merXu, trebuie să furnizați detaliile complete ale entității dumneavoastră, să stabiliți datele de conectare și parola, care vă vor permite apoi să accesați contul dumneavoastră.  

Activare - procesul de punere la dispoziția Uutilizatorului a funcționalităților Platformei, care vor permite utilizarea pe deplin a contului merXu în calitate de Cumpărător.

Verificare - procesul de autorizare a Contului înregistrat realizat de merXu Furnizorul de servicii pentru a asigura securitatea Utilizatorilor pe Platformă, inclusiv a Tranzacțiilor efectuate de aceștia, precum și autorizarea utilizării Ccontului merXu în calitate de Vânzător.  

Manual - instrucțiuni de utilizare a merXu împreună cu descrierea funcționalităților, ce includ făarăa a se limita: o descriere a regulilor privind gestionarea cContului, adăugarea de angajați și acordarea de drepturi în contul Uutilizatorului.

Produs - un obiect ori un obiect și un serviciu care face obiectul unei Oferte de vânzare, în timp ce un serviciu, în înțelesul prezentului paragraf, va fi interpretat atât ca serviciu constituind un serviciu bazat pe ajustarea Produsului conform așteptărilor Cumpărătorului (personalizare/particularizare), precum cât și un serviciu legat strict de obiectul Ofertei. 

Ofertă - o propunere de încheiere a unui contract de vânzare în termenii și condițiile stabilite de Vânzător, totuși, ținând cont de conținutul Termenilor și Condițiilor, inclusiv Anexa nr. 6a - Cumpără fără riscuri până la 3000 EUR, care conține declarațiile de voință făcute de Utilizatori la momentul încheierii acordului în cadrul Tranzacției, în special incluzând detalii despre Produs – în conformitate cu parametrii specificați în Termeni și Condiții - suficiente pentru finalizarea Tranzacției.

Tranzacție – setul de activități pentru legat de încheierea și executarea contractului de vânzare în cadrul merXu,  dintre Cumpărător și Vânzător.

Comunicator - funcționalitatea pusă la dispoziție de către Furnizorul de servicii în panoul de comandă al Contului, care servește la comunicarea între Utilizatori.

Sistem de abonamente – este un plan care permite utilizarea anumitor servicii și funcționalități pe Platformă.

Plan – în cadrul Sistemului de abonamente, există 3 planuri plătite: Standard, Premium și Entreprise. Utilizatorul care dorește să își vândă Produsele pe Platformă are obligația de a alege un Plan.

Conținut - materiale (grafic, text, video) plasate pe merXu de către Utilizatori, inclusiv cataloage de produse, detalii și baze de date privind Produsele, puse la dispoziție de uUtilizatori și care constituie baza pentru crearea unei oferte. 

Asistență în organizarea transportului - servicii de sprijin logistic furnizate de merXu Furnizorul de servicii Utilizatorilor în legătură cu o Tranzacție, ale căror reguli detaliate au fostsunt prezentate în Anexa nr. 8 - Asistență în organizarea transporturilor.

Suport tehnic – servicii de asistență tehnică furnizate de merXu Utilizatorilor în legătură cu Ofertele postate.

Cerere de ofertă, negocieri, personalizare, suport tehnic, asistență în organizarea transportului - funcționalitățile merXu care ajută părțile implicate în contractul încheiat pe Platformă între Cumpărător și Vânzător să obțină cei mai buni termeni și condiții privind Ttranzacția, inclusiv stabilirea prețului, a modalității de livrare, a formeia și a termenului de plată sau a modificărilo alre caracteristicilor produsului (personalizare/particularizare).

Prevederea legii poloneze - legea aplicabilă tuturor problemelor legate de Termeni și condiții este legea poloneză. Printre altele, se aplică următoarele:

 • CC - actul din 23 aprilie 1964 - Cod civil,
 • Legea drepturilor de autor - legea din 4 februarie 1994 privind dreptul de autor și drepturile conexe,
 • Regulamentul - regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și transparenței pentru utilizatorii de afaceri ai serviciilor de intermediere online,
 • Legea proprietatii industriale - legea din 30 iunie 2000 - Legea proprietatii industriale,
 • PSEMA - Legea din 18 iulie 2002 privind prestarea de servicii prin mijloace electronice,
 • CUCA - Legea din 16 aprilie 1993 privind combaterea concurenţei neloiale.

 

 

 • CC - actul din 23 aprilie 1964 - Cod civil,
 • drepturilor de autor - legea din 4 februarie 1994 privind dreptul de autor și drepturile conexe,
 • Regulament - regulamentulRegulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii utilizatorii de afaceri ai serviciilor de intermediere online,
 • egea din 30 iunie 2000 - Legea proprietății industriale,
 • PSEMA - Legea din 18 iulie 2002 privind prestarea de servicii prin mijloace electronice,
 • CUCA - Legea din 16 aprilie 1993 privind combaterea concurenței neloiale.
 1. Condiții tehnice necesare pentru utilizarea platformei merXu 

Următoarele sunt necesare pentru a utiliza platforma merXu: 

-      conexiune la Internet, browser configurat corect conform standardelor Opera, Firefox, Chrome sau Microsoft Edge în cea mai recentă versiune, 

-      rezoluție a ecranului de cel puțin 1024x768, 

-      opțiune activată pentru acceptarea „modulelor cookie”, 

-      compatibilitate JavaScript activată și un cont de e-mail activ.  

II TRANZACȚII, adică TERMENI ȘI CONDIȚII DE ÎNCHEIERE, EXECUTARE ȘI ÎNCETARE A CONTRACTELOR PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE INTERMEDIERE ONLINE

 1. Dispoziții generale

 

 1. Dacă vă conectați la merXu, confirmați că ați luat la cunoștință și acceptați Termenii și condițiile noastre. Aceasta înseamnă, de asemenea, că ați încheiat un contract cu noi pentru furnizarea de servicii de intermediere onlineelectronice.
 2. În calitate de Utilizator, mandatați merXu să trimită informații legate de contracte și executarea acestora la adresa de e-mail indicată la plasarea unei comenzi.
 3. Utilizarea merXu este gratuită în măsura în care utilizați Platforma în calitate de Cumpărător. 
 4. Furnizorul de servicii poate introduce modificări ale taxelor anumitor servicii sau funcționalități disponibile pe Platformă. Informațiile privind modificările prețurilor vor fi publicate pe merXu cu cel puțin 21 de zile înainte și vor fi transmise și Utilizatorilor prin e-mail. Utilizatorii pot decide în această perioadă dacă doresc să folosească în continuare serviciile contra cost. 
 5. În perioada de notificare, menționată la clauza II.1.4. de mai sus, Utilizatorul va avea posibilitatea de a șterge Contul în conformitate cu procedura descrisă în clauza II.6 din Termeni și Condiții dacă nu dorește să continue utilizarea merXu contra cost. Ștergerea Contului în cazul menționat anterior nu va avea legătură cu plata vreunei taxe.
 6. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a acorda - la propria discreție și ca parte a campaniilor promoționale curente - reduceri individuale. Posibila acordare sau modificare a sumei unei reduceri nu necesită o modificare a Termenilor și Condițiilor. merXu va informa Vânzătorul despre fiecare reducere acordată, și, în cazul în care merXu intenționează să modifice o reducere, este necesară o notificare prealabilă a Vânzătorului cu cel puțin 21 de zile în prealabil.
 7. merXu interzice furnizarea de conținut ilegal (de exemplu, comentarii ofensatoare). Ne așteptăm să respectați prevederile legii și să acționați în conformitate cu bunele maniere, astfel încât acțiunile dvs. să nu afecteze în mod negativ siguranța funcționării Platformei sau să dăuneze în alt mod Utilizatorilor noștri. Respectarea drepturilor personale ale Utilizatorilor noștri și ale terților este foarte importantă pentru noi.
 8. În calitate de Utilizator declarați că întreg, Conținutul furnizat de dumneavoastră nu constituie un secret al companiei de afaceri în sensul reglementărilor legale valabile ale CUCA sau al prevederilor sistemelor juridice aplicabile Utilizatorilor care efectuează Tranzacții în alte țări decât România.
 9. Utilizatorul se angajează să nu comercializeze produse care încalcă reglementările în vigoare în Polonia și din în statele de origine ale Utilizatorilor care efectuează tranzacții. Utilizatorul se angajează să nu comercializeze produse care încalcă drepturile altora (în special drepturile de proprietate intelectuală).
 10. Lista produselor care nu pot fi vândute sau sunt restricționate pe merXu este atașată la prezenta ca Anexa nr. 2 – Produse interzise și restricționate.
 11. În cazul în care primim o notificare oficială privind stocarea ilegală de date, vom lua imediat măsuri pentru a împiedica accesul la astfel de date.
 12. Conținutul publicitar este permis pe Platformă.
 13. Ca funcționalitate a Platformei, merXu Furnizorul de servicii oferă serviciile de sSuport tehnic și de aAsistență în organizarea transportului. Domeniul de aplicare detaliat al serviciilor prestate poate fi regăsit în Anexa nr. 8 - Asistență în organizarea transporturilor, atașată la Termeni și Condiții.
 14. Furnizorul de servicii percepe comisioane taxe pentru Tranzacțiile efectuate pe Platformă. Domeniul de aplicare și condițiile detaliate ale acestor taxe pot fi găsite în Anexa nr. 1b - Taxe de tranzacționare.
 15. Utilizatorul declară că, în utilizarea merXu, acționează în calitate de profesionist, în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale și că toate contractele încheiate și executate pe merXu sunt de natură profesională pentru Utilizator. 
 16. Utilizatorul declară că, prin utilizarea merXu, Utilizatorul nu acționează ca persoană fizică care   operează o fermă agricolă în sensul articolului 6 alineatul (4) din Legea din 20 decembrie 1990 privind  asigurările sociale pentru fermieri.

 

2. Contul de utilizator

 

 1. Utilizarea Pplatformei merXu este posibilă după înregistrarea unui Cont în conformitate cu Termenii și condițiile îin vigoare. Activarea vă va permite să faceți și să primiți Oferte și să primiți comenzi pentru produse prin merXu. 
 2. Puteți crea un cont completând formularul disponibil pe merXu.com. 
 3. Detaliile pe care le solicităm în timpul înregistrării sunt, printre altele: numele complet al entității dumneavoastră, adresa completă a sediului social (inclusiv țara), adresa de e-mail și numărul de telefon; IBAN-ul contului bancar și datele de conectare și parola pe care le veți stabili pe cont propriu în timpul înregistrării. 
 4. Rețineți că puteți fi Utilizator numai atunci când aveți un statut activ al activității dvs. de afaceri, adică activitatea dvs. de afaceri nu este șsi/sau nu poate fi suspendată.
 5. În plus față de furnizarea datelor de mai sus, înregistrarea unui cont necesită confirmarea acceptării acestor Termeni și condiții - această opțiune poate fi găsită în formularul de înregistrare. Când trimiteți formularul completat, veți primi un mesaj de la merXu Furnizorul de servicii - link-ul de activare din acesta vă va permite să setați o parolă pentru a vă accesa contul și confirma înregistrarea. Acesta este momentul în care încheiați un contract cu Furnizorul de servicii pentru furnizarea de servicii electronice. 
 6. Nu uitați că aveți obligația de a vă actualiza fiecare modificare a datelor furnizate la înregistrarea contului, de exemplu. schimbarea sediului social al companiei dumneavoastră, în panoul de setări. 
 7. Din motive de securitate a Utilizatorilor, vă vom verifica datele.
 8. Funcția Vânzare va fi făcută disponibilă după verificarea contului bancar al companiei dvs., aferent Contului și după selectarea Planului de abonament. În acest scop, vă vom este posibil sa solicitam efectuarea un transfer de bani de verificare care autorizează Contul dvs., care vă va fi rambursat integral. Ofertele pregătite de dvs. vor deveni vizibile pentru alți Utilizatori după finalizarea Verificării și acceptarea Planului.
 9. Starea verificării este vizibilă pentru alți utilizatori ai contului.
 10. Forma de verificare se poate modifica.
 11. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a verifica Contul de utilizator în orice moment pe care îl alege, inclusiv în legătură cu Cumpărătorii care au intrat în promoțiile merXu.
 12. Puteți pune Contul dvs. merXu la dispoziția angajaților enumerați în panoul Utilizatorului. Prin utilizarea acestei funcționalități, declarați că angajații indicați de dvs. sunt autorizați să vă reprezinte compania și să încheie acorduri în numele acesteia. Funcționalitățile panoului utilizatorului sunt descrise în detaliu în Manual. Acolo veți găsi, printre altele, o descriere a regulilor privind gestionarea Contului, adăugarea de angajați și acordarea de drepturi în Contul companiei.
 13. Panoul Utilizatorului vă permite să personalizați sfera notificărilor privind activitatea dumneavoastră în merXu și modul de primire a acestora (e-mail, mesaj text). Notificările prin mesaje text sunt legate de autorizare, unde vi se va cere să introduceți codul trimis la numărul de telefon furnizat. In contul de utilizator puteți limita sfera notificărilor primite de angajați.
 14. Utilizatorul nu are dreptul de a utiliza Ccomunicatorul intern al merXu în alte scopuri decât comunicarea legată de negocierea termenilor tranzacției, în special pentru publicitate țintită și trimiterea de materiale promoționale legate de serviciile pe care le prestează sau de servicii furnizate de terți.
 15. Ofertă

 

 1. Veți adăuga Pproduse destinate comercializării printr-un fișier sau un formular completat cu parametrii Pprodusului ori serviciului. Ambele opțiuni sunt disponibile în contul dumneavoastră merXu.Parametrii obligatorii îin Ofertă sunt următorii:
 2. ID deDescrierea produsului
 3. Numele produsuluiofertei,
 4. Categoria de produse,
 5. Prețul,
 6. Cel mai mic preț al Produsului din ultimele treizeci de zile (sub rezerva unor posibile limitări și prevederi care reglementează emiterea celui mai mic preț conform legii aplicabile Vânzătorului; a se vedea clauza 1a de mai jos),
 7. Moneda tranzacției,

fără de care nu va fi posibilă transmiterea unei Oferte.

1a. Obligația de a furniza cel mai mic preț pentru un Produs în ultimele 30 de zile ale unei promoții se aplică Utilizatorilor în conformitate cu legislația locală (națională):. fFără a aduce atingere obligației care decurge din normele legale, merXu încurajează toți Utilizatorii să ofere cel mai mic preț al unui Produs din ultimele 30 de zile, în scopul de a construi încrederea clienților și transparența în afaceri.

 1. În calitate de vVânzător, puteți face o Oofertă folosind un formular sau un fișier special. În contul dumneavoastră puteți publică până la 30 000 de oferte active. Aveți posibilitatea de a încărca fotografii, videoclipuri și descrieri ale produsului comercializat. Sunteți responsabil pentru informațiile furnizate în ofertă, prin urmare ne așteptăm să dați dovadă de responsabilitate (vezi mai multe în „Drepturi de autor”). Puteți adăuga fotografia principală și până la 8 fotografii suplimentare, cu o dimensiune maximă de 10 MB fiecare. Fotografiile trebuie să aibă legătură cu conținutul Oofertei. Fotografiile nu pot încălca drepturile de autor și drepturile de proprietate industrială (în special mărcile comerciale) și nu pot conține marker digital sau reflecții. Sunt permise fotografii suplimentare pentru a arăta Pprodusul utilizat, prim-planuri ale funcționalităților sale importante, ambalajul, accesoriile atunci când sunt scoase din cutie, transformări ale Pprodusului.
 2. Oferta trebuie să includă un preț net de vânzare, cu excepția cazului în care doriți să utilizați alte funcționalități. Nu uitați că aveți obligația dvs. de a alege o monedă pentru Oferta făcută. Dacă doriți să oferiți Produse spre vânzare în diverse valute, va trebui să trimiteți Oferte separate.
 3. Dacă doriți să vindeți accesorii pentru Produse sau produse sau servicii conexe, trebuie să pregătiți Oferte separate pentru fiecare Produs sau Serviciu. Dacă nu este cazul, merXu își rezervă dreptul de a revizui și elimina Oferta până când dubiile vor fi clarificate.
 4. Una dintre funcționalitățile platformei merXu este un calculator de curs valutar care vă va ajuta să aflați prețul Ofertelor disponibile pe platforma merXu în alte valute. Prețurile în alte valute sunt calculate utilizând cursul mediu de schimb publicat de Banca Centrală Europeană în ultima zi lucrătoare anterioară unei anumite date (de exemplu, ziua tTranzacției sau a solicitării valutei). Vă rugăm să rețineți că o conversie are doar caracter accesoriu și că prețurile arătate în monede străine sunt doar cu titlu informativ.
 5. Natura juridică a Ofertei este determinată și de conținutul Termenilor și Condițiilor, inclusiv Anexa nr. 6a - Cumpără fără riscuri până la 3000 EUR, care conține declarațiile de voință făcute de Utilizatori la momentul încheierii acordului în cadrul Tranzacției (adică, atât în calitate de Vânzător la depunerea unei Oferte, cât și în calitate de Cumpărător la acceptarea unei Oferte), în special cu în ceea ce privește modul de încetare a relației contractuale (condiție ulterioarărezolutorie) sau în ceea ce privește rezilierea (cu un Vânzător care are reședința obișnuită în Germania).
 6. Din momentul în care Ooferta este publicată, vă asumați obligațiile conținute de aceasta. Orice modificare va fi considerată a fi o nouă Oofertă (de exemplu, dacă furnizați un serviciu de personalizare/particularizare).
 7. merXu Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a suplimenta oOfertele Vvânzătorului cu parametri suplimentari ai Pproduselor. Suplimentarea se bazează pe surse verificate de informații, în special EAN sau cataloage puse la dispoziție de producătorii pProduselor.
 8. Principalii parametri care determină poziționarea oOfertelor, respectiv asigurarea unei anumite vizibilități a Ofertelor, sunt următorii:
 9.   achiziționarea de către Utilizator a unui articol sponsorizat din lista de produse (se aplică primelor patru articole din prima categorie de produse);
 10. denumire, atributele de bază (producător), conținutul descrierii - sortarea se bazează pe calitatea potrivirii dintre textul introdus de Uutilizator și textul completat în Ofertă;
 11.   descriere, fotografii, atribute - sortarea se realizează pe baza îndeplinirii criteriilor de calitate, în special potrivirea Produsului cu o anumită categorie, lungimea descrierii și numărul de fotografii;
 12. preț - criteriul prețului are o influență asupra sortării în cazul efectuării unei astfel de selecții solicitări de către Utilizator.
 13. Indicarea parametrilor prevăzuți în clauza 89 de mai sus ca parametri principali pentru plasarea Ofertelor este determinată de factorii tehnologici actuali și de dorința de a permite Utilizatorilor să potrivească cu acuratețe rezultatele căutării la cererea lor specifică. Ofertele care, prin natura lor, aparțin categoriei Energie regenerabilă și subcategoriilor acesteia sunt întotdeauna afișate cu prioritate față de alte oferte cu Produse care nu sunt legate de această categorie. Astfel de oferte sunt considerate ca fiind necategorizate. merXu Furnizorul de servicii nu aplică sortare personalizată. Puteți citi mai multe despre regulile care vă vor ajuta să obțineți o mai bună vizibilitate a Oofertei dvs. în Centrul de ajutor „Cum să creați o ofertă atractivă care să atragă Cumpărători”: https://merxu.com/ro/help/articles/cum-sa-creezi-o-oferta-atractiva-care-sa-atraga-cumparatorii-179/ .  
 14. Afișarea Oofertelor recomandate pe site-ul  merXu din categoria „Cele mai populare produse” se bazează pe parametrul de interes, adică numărul mare de vizualizări ale Utilizatorilor cu privire la Oferta dată.
 15. merXu Furnizorul de servicii nu este parte la acordurile contractele încheiate. Nu vom fi răspunzători pentru acțiunile Utilizatorilor, executarea necorespunzătoare sau neexecutarea acordurilor contractelor încheiate și pentru calitatea, siguranța sau legalitatea Produselor și ale procesului de livrare sau de executare a acestora.
 16. merXu Furnizorul de servicii oferă posibilitatea promovării cu plată a Utilizatorilor și a Produselor acestora în condițiile specificate individual în „Informații privind publicitatea plătită la merXu”, disponibile aici: (...).

 

 1. Declarațiile introductive ale utilizatorilor

 

 1. Prin încheierea unui acord (încheiat în cadrul Tranzacției), dumneavoastră în calitate de Utilizator (adică atât în calitate de Vânzător când faceți o Ofertă, cât și în calitate de Cumpărător când acceptați o Ofertă) faceți declarațiile de voință cuprinse în clauza 2.1 din Anexa nr. 6a – Cumpărați fără riscuri până la 3.000 EUR. Aceasta înseamnă că declarațiile de voință conținute în acesta constituie o parte obligatorie a acordului contractuluii în cadrul Tranzacției dintre Vânzător și Cumpărător.
 2. Executarea comenzii

 

 1. Efectuarea unui serviciu în cadrul platformei merXu necesită autentificarea prin furnizarea unui nume de  utilizator și parolă corecte. 
 2. Utilizatorii sunt obligați să negocieze Oferte și Tranzacții prin intermediul Comunicatorului. Alte forme de comunicare care ocolesc merXu nu sunt permise. 
 3. merXu vă oferă posibilitatea de a negocia termenii ofertei prin intermediul comunicatorului disponibil în panoul de comandă al contului dumneavoastră. Înainte de negocieri, vă recomandăm să încheiați un acord de confidențialitate (NDA). Conținutul și detaliile schimbate prin intermediul Ccomunicatorului nu sunt prelucrate de alți Uutilizatori, cu excepția merXu, care o face în măsura necesară bunei prestări a serviciilor, conform prevederilor clauzei II.110-13 din prezenții Termeni și Condiții.
 4. MerXu Furnizorul de servicii permite Utilizatorilor, mai exact părților la contractele încheiate prin intermediul Platformei, să adapteze Oferta la nevoile Cumpărătorului prin funcționalitatea „Solicitare ofertă” activă la momentul achiziției. Comunicarea are loc prin intermediul Ccomunicatorului disponibil pe Platformă.
 5. Trimiterea unei „Cerere de ofertă” vă permite să finalizați comanda (prin confirmarea pașilor suplimentari de cumpărare) și astfel să amânați achiziția până când termenii Ofertei sunt conveniți și confirmați între Vânzător și Cumpărător.
 6. Vânzătorul, răspunzând la cererea de ofertă, într-un mesaj trimis prin intermediul merXu, indică dacă este posibilă modificarea Oofertei și trimite o nouă ofertă pentru Pprodus ajustată la solicitarea cCumpărătorului (în prezenții Termeni și condiții ne referim la aceasta ca „personalizare/particularizare”). 
 7. Acceptarea Ofertei de către Ccumpărător este echivalentă cu încheierea unui contract de vânzare având ca obiect Pprodusul modificat, oferit de Vvânzător.
 8. Una dintre funcționalitățile platformei merXu este o Asistențaă pentru Organizarea Transportului, în cadrul căreia, printre altele, puteți verifica costurile de transport pentru Oferta acceptată. Vă rugăm să rețineți că acele calculatoarele de transport relevante vă vor fi puse la dispoziție deja după ce a fost deja acceptarea acceptată oferteia Vânzătorului.
 9. Înainte de finalizarea comenzii, veți primi informații de la Vânzător cu privire la prețul brut total al comenzii, inclusiv taxele și costurile aferente. Făcând clic pe linkul „Confirmare comandă”, acceptați lista Pproduselor și prețul, precum și alegerea metodei de plată, dacă doriți să utilizați una dintre metodele menționate în clauza II.5.11 sau clauza II.5.13, și astfel încheiați un contract cu vânzătorulîn conformitate cu clauza II.5.9, și astfel să încheiați un contract cu Vânzătorul. 
 10. Cumpărătorul va selecta metoda de plată numai dintre metodele disponibile pe merXu, menționate în clauzele II.5.13 și II.5.15 sau alte metode permise explicit de Furnizorul de servicii pentru o anumită Tranzacție, iar Vânzătorul se obligă să accepte plăți pentru Tranzacții de la Cumpărători care utilizează aceste metode de plată. Utilizarea de către Cumpărători sau Vânzători a altor metode de plată decât cele indicate în teza anterioară nu este permisă.
 11. Dacă plasați o comandă prin negociere, așa cum se menționează la în punctul clauza II.5.2, dvs., în calitate de Ccumpărător, propuneți prețul pe care doriți să îl plătiți pentru pProdusul Vvânzătorului. Comanda va fi confirmată atunci când ambele părți - Ccumpărătorul și Vvânzătorul - acceptă un nou preț pentru produsul oferit de Vvânzător.
 12. Veți primi automat o confirmare a comenzii. Vom trimite un e-mail ambelor părți – Vânzătorului și Cumpărătorului - împreună cu detaliile celeilalte părți, descărcate din cContul dumneavoastră. Vânzătorul va primi detaliile dumneavoastră de facturare necesare pentru facturare și livrare.
 13. Conform În ceea ce privește contractului încheiat, cCumpărătorul trebuie să plătească produsele sau serviciile în termenul stabilit de cu Vânzătorul.
 14. Furnizorul de servicii va pune la dispoziție pe merXu posibilitatea de a efectua Plăți pentru un Produs prin intermediul unui Furnizor Prestator care cooperează cu merXuFurnizorul de servicii. Regulile detaliate pentru efectuarea Plăților prin FurnizorPrestator, inclusiv regulile pentru asumarea răspunderii și gestionarea reclamațiilor îin acest sens, sunt descrise în detaliu în Anexa nr. 5 - Reguli de efectuare a plăților prin intermediul unui furnizor prestator de servicii de plată - Adyen.
 15. Furnizorul de servicii nu furnizează niciun serviciu de plată Utilizatorilor și în nicio măsură și în nicio etapă nu intermediază implementarea decontărilor între Utilizatori (Vânzători și Cumpărători), inclusiv în nicio etapă nu intră în posesia de fonduri datorate Vânzătorului în temeiul Tranzacţiei.
 16. Dacă nu puteți finaliza comanda, vă rugăm să informați cCumpărătorul în termen de 24 de ore lucrătoare. 
 17. Vânzătorul este obligat să răspundă la mesajul Cumpărătorului în messengerul Comunicatorul disponibil pe platforma merXu în termen de 24 de ore de la primirea acestuia. Acest timp termen nu include curge sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale din țara de înregistrare asediului Vânzătorului. Rata răspunsurilor la timp într-o anumită lună calendaristică nu va fi mai mică de 80% din răspunsurile furnizate în conformitate cu această prevedere, in caz contrar, MerXu va putea lua masuri in consecinta.
 18. Prin negociere, Utilizatorii nu trebuie să modifice termenii și condițiile acordului contractului încheiat în cadrul Tranzacției, astfel cum reies din  prevăzute în Anexa nr. 6a - Cumpără fără riscuri până la 3.000 EU,R, care constituie o parte obligatorie a acorduluicontractului, întrucât , de la încheierea contractului . acordul dinaferent Tranzacției în alți, în alți termeni decât cei prevăzuți în aceasta, poate împiedica Cumpărătorul să participe la programul Cumpără fără riscuri de până la 3.000 EUR.
 19. Utilizatorii nu pot întreprinde nicio acțiune care să conducă la negocierea, încheierea, executarea sau efectuarea Tranzacției în afara Platformei sau pentru a evita sau eluda obligația de a plăti o taxă de tranzacție, așa cum este specificat în acești Termeni și Condiții. Prin astfel de acțiuni înțelegem în special următoarele:

- inserarea sau trimiterea de link-uri și alte referințe către magazine electronice externe, platforme sau site-uri de tranzacții, atât online, cât și offline,

- redirecționarea Vânzătorilor sau a potențialilor cumpărători pentru a negocia Tranzacția sau a procesa comanda pe platforme externe sau prin alte canale de contact decât cele oferite de Furnizorul de Servicii, (Comunicator, telefon, e-mail etc.),

- încurajarea Vânzătorilor sau Cumpărătorilor să renunțe la utilizarea funcționalităților oferite de Furnizorul de Servicii, inclusiv cele legate de metodele de plată sau livrarea Produselor,

- încurajarea Vânzătorilor sau Cumpărătorilor să renunțe la utilizarea promoțiilor oferite de Furnizorul de servicii,

- încurajarea Vânzătorilor sau Cumpărătorilor să utilizeze alte metode de plată decât cele menționate în clauza II.5.9.

 1. Vânzătorii nu pot face diferențe între prețurile Ofertelor în funcție de metoda de plată utilizată, așa cum este menționat în clauza II.5.9 de mai sus. Vânzătorul nu poate percepe Cumpărătorului niciun cost sau taxă, direct sau indirect, în legătură cu utilizarea de către Cumpărător a metodei de plată menționate în clauza II.5.9. Un astfel de comportament constituie o încălcare a Termenilor și Condițiilor.

 

 1. Termenii și condițiile de încheiere și încetare a contractelor pentru furnizarea de servicii.  prin metode electronice

 

 1. Vă puteți șterge Ccontul printr-un e-mail către suportpomoc@merXu.com în orice moment, cu condiția să fi achitat toate obligațiile financiare față de merXuFurnizorul de servicii. Anularea serviciilor Furnizorului de servicii Rezilierea contractului de furnizare de servicii merXu nu va afecta capacitatea de a accesa comenzile dumneavoastră - le veți putea finaliza în termen de 30 de zile de la data plasării ultimei comenzi. După expirarea contractului de furnizare de servicii prin metode electronice, vă putem furniza în continuare informațiile pe care le-ați generat sau le-ați introdus ca parte a Ccontului dumneavoastră; pentru a face acest lucru, vă rugăm să contactați: suportpomoc@merXu.com.
 2. Contractul dintre dumneavoastră și merXu Furnizorul de servicii va fi reziliatînceta după ștergerea Ccontului. Contractul va fi reziliatînceta după expirarea celor 30 de zile de la ultima comandă plasată sau primită prin intermediul Ccontului care a fost șters. 
 3. Ultima dumneavoastră comandă va fi procesată conform termenilor și condițiilor în vigoare în momentul în care ați început plasarea comenzii.
 4. Dacă încălcați prevederile acestor Termeni și Condiții, ne rezervăm dreptul de a rezilia contractul de păstrare a Contului, pe baza unuicu un preaviz de treizeci de zile. Veți primi o justificare a unei astfel de decizii din partea noastră. Reînregistrarea Ccontului la merXu va necesita acordul nostru. Respectarea Termenilor și condițiilor este o garanție pentru evitarea unei astfel de situații. 
 5. În plus, în calitate de Utilizator, declarați că sunteți de acord ca Furnizorul de Servicii să vă trimită facturi electronic prin e-mail, emise de Furnizorul de Servicii pentru serviciile prestate în beneficiul dumneavoastră pe Platformă.
 6. Drepturi de autor

 

 1. În legătură cu furnizarea de servicii, merXu Furnizorul de servicii oferă Utilizatorilor conținut protejat prin drepturi de autor. Orice copiere a conținutului pus la dispoziție pe merXu și distribuirea acestuia, sunt interzise, cu excepția cazului în care se prevede altfel în acorduri separate.
 2. Pentru a utiliza platforma merXu, avem nevoie de acordul dumneavoastră pentru a utiliza fotografiile și descrierile pProduselor pe care le-ați pregătit. Prin urmare, o licență de utilizare a drepturilor de proprietate intelectuală este acordată de dumneavoastră nouă și celorlalți Uutilizatori în momentul încărcării materialului pe serverul nostru (conformf. clauzei II.3-54 din prezenta) și acoperă toate domeniile de exploatare cunoscute la data încărcării.
 3. Avem nevoie de acordul dvs. pentru a folosi drepturile dvs. de proprietate intelectuală în măsura în care Ofertele pot fi create, completate, partajate și procesate în alte forme.
 4. Nu uitați că licența acordată include, de asemenea, crearea unor lucrări derivate și posibilitatea utilizării materialelor pentru a suplimenta Ofertele altor entități, incluzându-le pe cele care ar putea concura cu dumneavoastră. 
 5. Descrierea bunelor practici conform legii dreptului de autor constituie Anexa nr. 4 - Codul merXu de bune practici pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală la RegulamenteTermeni și Condiții.
 6. Contact

 

 1. Ne puteți contacta în scris prin trimiterea unei scrisori la adresa: merXu sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 4/8, 60-518 Poznań, Polonia sau electronic utilizând adresa de e-mail suportpomoc@merxu.com.
 2. merXu Furnizorul de servicii poate utiliza toate datele pe care le-ați introdus în Ccontul dumneavoastră pentru a vă contacta. 
 3. Atât merXu Furnizorul de servicii, cât și Utilizatorii, au obligația de a se informa imediat și reciproc cu privire la orice modificare a adresei lor de e-mail de serviciu, precum și a altor date și adrese de contact.
 4. Reclamații

 

 1. merXu Furnizorul de servicii este obligat să asigure buna funcționare a Pplatformei și, dacă este necesar, să vă asiste în rezolvarea problemelor tehnice. 
 2. Dacă, în opinia dumneavoastră, merXu nu funcționează corespunzător, puteți face o reclamație trimițând un e-mail la adresa: suport@merxu.com. Reclamația trebuie să conțină datele dumneavoastră de identificare, o descriere concisă a obiecțiilor Dvs., data și ora apariției unei probleme și o propunere cu privire la modul de soluționare a reclamației. 
 3. Vom răspunde la reclamația dumneavoastră în termen de 14 zile; în situații extrem de complexe ne rezervăm dreptul de a prelungi această perioadă.
 4. Dacă reclamația nu cuprinde detalii care să ne permită să rezolvăm problema sau să oferim un răspuns, vă vom cere să o completați. Termenul limită pentru procesarea unei reclamații începe din momentul obținerii unei descrieri complete a obiecțiilor dumneavoastră.
 5. Riscuri asociate utilizării serviciilor furnizate prin mijloace electronice

 

 1. Vă rugăm să rețineți că prin utilizarea internetului puteți fi expus la:
 • influența malware-ului, care rulează într-un mediu de rețea distribuit prin replicarea codului,
 • încălcarea măsurilor de securitate pentru a obține informații personale și confidențiale și, în consecință, furtul de identitate prin trimiterea de mesaje electronice false asemănătoare cu cele autentice,
 • tentative de phishing prin trimiterea de informații electronice false, care seamănă foarte mult cu cele autentice și, în consecință, obținerea de informații personale și confidențiale despre client,
 • ascultare neautorizată prin intermediul unui software de calculator al cărui scop este interceptarea și, eventual, analizarea datelor din rețea (spyware),
 • încălcarea drepturilor de autor prin copierea și utilizarea lor neautorizată fără consimțământul entității îndreptățite,
 • punerea la dispoziție a malware-ului modificat de terți.
 1. Întreprindem acțiuni pentru a minimiza riscul unor astfel de amenințări, în special prin monitorizarea continuă a software-ului, a rețelei și pentru a vă informa despre un risc crescut de un anumit tip. merXu nu va fi răspunzător pentru niciun prejudiciu cauzat de utilizarea serviciilor electronice decât dacă Utilizatorul face dovada că prejudiciile suferite de acesta se datorează neexecutării obligațiilor stipulate mai sus.
 2. Răspundere

 

 1. Tranzacțiile sunt realizate între  Uutilizatorii platformei, prin urmare merXu Furnizorul de servicii nu își asumă răspunderea pentru comportamentul Uutilizatorilor și/sau pentru executarea necorespunzătoare sau neexecutarea contractelor, precum și nici pentru consecințele acțiunilor întreprinse de Utilizatori și de terți care constituie o încălcare a prevederilor acestor Termeni și Condiții, sub rezerva Anexei nr. 6a - Cumpără fără riscuri până la 3.000 EUR.
 2. Vom reacționa dacă acțiunile dumneavoastră încalcă prezenții Termeni și condiții. Într-o astfel de situație, veți putea fi avertizat. Dacă acest lucru nu este suficient, avem dreptul de a limita funcționarea Contului dumneavoastră. Ultimul pas va fi suspendarea contului, conform clauzei II.13 din prezenta.
 3. Nu suntem răspunzători pentru nicio garanție legală pentru viciile și defectele fizice și juridice ale Pproduselor și nu oferim o garanție a calității acestora. 
 4. merXu Furnizorul de servicii nu este răspunzător pentru întreruperile în totalitate sau parțiale privind furnizarea serviciilor care rezultă din defecțiuni ale sistemelor (inclusiv sisteme de transmisie și sisteme IT&C), care nu pot fi controlate de către noi ori care apar datorită necesității de a efectua lucrări de întreținere a Platformei.
 5. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau înceta serviciile furnizate în cazul unor circumstanțe excepționale pentru care, de asemenea, nu ne asumăm răspunderea.
 6. Securitatea contului dumneavoastră

 

 1. Dacă avem îndoieli rezonabile cu privire la securitatea Ccontului dumneavoastră, vă vom cere să modificați parola de acces. După efectuarea modificării, veți obține din nou acces la Ccontul dumneavoastră. 
 2. În cazul în care avem motive întemeiate să suspectăm o încălcare a securității, putem aplica blocări temporare ale Cconturilor sau accesului la servicii selectate, dacă am constatat că securitatea Ccontului dumneavoastră sau a altor clienți Utilizatori este compromisă. Blocările pot fi eliminate imediat ce sursa problemei este explicată și eliminată.
 3. Suspendarea contului

 

 1. Atunci când încălcați prevederile acestor Termeni și condiții, vă putem suspenda sau restricționa Ccontul. De exemplu, acest lucru se poate întâmpla când, printre altele:
 2.   furnizați conținut ilegal, de ex. opinii ofensatoare;
 3.   vindeți produse interzise sau contrafăcute,;
 4.     nu vă actualizați datele;,
 5. suspendați activitatea comercială (în conformitate cu informațiile indicate în Înregistrarea principală și informațiile privind activitatea) ori entitatea Dvs. este radiată din registrul antreprenorilor al Registrului Tribunalului Naționalregistrele publice aferente;,
 6.   nu răspundeți Utilizatorilor în intervalul specificat la clauza II.54.172 din prezentaul;,
 7.     utilizați cComunicatorul intern al merXu (messenger) în alte scopuri decât comunicarea legată de negocierea condițiilor tranzacției conform clauzei II.2.14 din prezenta sau negociați Oferte și Tranzacții fără a utiliza Comunicatorul, cu încălcarea obligației specificate în clauza II.5.2. din prezentul;,
 8. încălcați regulile de acceptare a plății prevăzute în clauza II.5.9 din prezentul;
 9. primiți în mod repetat (cel puțin 3) evaluări negative ale Tranzacțiilor care indică o încălcare a Termenilor și Condițiilor de către dvs, ;.
 10. desfășurați oricare dintre activitățile specificate în clauza II.5.18 din prezentul, în situația prevăzută în clauza V.7. din Anexa nr. 5.
 11. în situația prevăzută în clauza V.7 din Anexa nr. 5a la prezentul document.
 12. în situația prevăzută la clauza 12.2. din Anexa nr. 6a – Cumpără fără riscuri până la 3.000 EUR,;
 13. sunteți în întârziere cu plata taxelor în legătură cu utilizarea serviciilor Platformei. .
 14. merXu Avemare dreptul de a suspenda Contul de Utilizator în cazul suspiciunii că Utilizatorul folosește Contul în scopuri ilegale, în special pentru tranzacții frauduloase. Dacă este necesar să se obțină explicații sau documente suplimentare de la Utilizator, merXu vavom suspenda Contul în timpul în care aspectul respectiv este clarificat.
 15. În cazul unor circumstanțe care justifică suspendarea unui Cont, merXu vă poate putem oferi, la propria discreție, acces la Contul suspendat și acces la funcțiile de decontare a plăților și de finalizare a contractelor încheiate înainte de suspendarea Contului;, cu condiția catoate acestea, în cazul suspendării activității de afaceri sau ștergerii înscrieriiradierii în registrul public aferentcorespunzător, finalizarea Tranzacțiilor poatepoate fi împiedicată (situație de care sunteți, de asemenea, obligat să informați celălalt Utilizator la respectiva Tranzacție). Celelalte funcții ale Contului vor fi dezactivate.
 16. În situațiile descrise la clauza II.13.1.1.2. și clauza II.13.2. din Termeni și condiții, merXu poatevă putem refuza accesul la un cCont suspendat.
 17. În momentul suspendării Contului dumneavoastră, vă vom furniza prin e-mail justificarea unei astfel de decizii.
 18. În anumite situații, putem refuza, de asemenea, înregistrarea unui Ccont, dacă respectivul cont pe care l-ați folosit în trecut a fost suspendat. Într-un astfel de caz, vă vom oferi justificarea unei astfel de decizii prin e-mail cu cel puțin 30 de zile înainte de încetarea prestării serviciilor către dumneavoastră. În cazurile particulare indicate în Termeni și Condiții, putem încheia prestarea serviciilor într-o perioadă mai scurtă de timp.
 19. merXu areAvem dreptul de a reactiva Ccontul suspendat. 
 20. În cazul în care cContul dvs. este suspendat, nu veți putea participa sau continua participarea la promoțiile merXu noastre curente. Dacă ați luat parte la promoții înainte de a avea Contul suspendat acolo unde existau deja motive de suspendare, vi se va cere să returnați către merXu Furnizorul de servicii beneficiile primite.
 21. Evaluarea Tranzacțiilor

 

 1. merXu poatePutem oferi Utilizatorilor posibilitatea sa își exprime părerea și să realizeze o evaluare a negocierilor și experienței cu un Utilizator, cu care a încheiat sau a dorit să încheie o Tranzacție. Evaluarea va fi vizibilă pentru părțile participante la tranzacție și merXuFurnizorul de servicii. merXu îșiNe rezervăm dreptul de a publica în viitor orice conținut al unor evaluări selectate sau al tuturor evaluărilor pe pagina oOfertei. Utilizatorii vor fi notificați cu 30 de zile înainte despre posibilitatea publicarea publicării de evaluări.  
 2. Evaluarea Ttranzacției emiseă Utilizatorului va fi concisă și strict legată de Ttranzacția desfășurată. Evaluarea Ttranzacției nu va încălca bunele practici sau drepturile terților, și nu va conține publicitate care trimite care alte site-uri decât merXu.com.
 3. Un Utilizator care a primit o evaluare a tTranzacției poate să răspundă la ea. Răspunsul va fi vizibil doar părților din Ttranzactie și merXuFurnizorului de servicii.
 4. merXu nNu intervenim ine în evaluarea tranzacției, conform clauzei II.14.2 de mai sus. Cu toate acestea, dacă ambele părți ale Tranzacției sunt de acord, poate se poate șterge sau edita evaluarea Ttranzacției în cazul publicării făcute în conformitate cu clauza II.14.1, teza 3 de mai sus.  
 5. O serie recurentă de evaluări negative care indică o încălcare a acestor Termeni și condiții poate conduce la limitarea permanentă sau temporară a funcționalităților contului Contului (suspendarea Ccontului).  
 6. În cazul suspendării Contului Utilizatorului, precum și al ștergerii Contului Utilizatorului, taxele pe care Utilizatorul este obligat să le plătească către merXu Furnizorul de servicii nu vor fi rambursate.
 7. Confidențialitatea

 

 1. Prelucrăm datele dumneavoastră în conformitate cu politica de confidențialitate care constituie Anexa nr. 3 - Politica de confidențialitate la prezenții Termeni și Condiții. 
 2. Putem prelucra, în scopuri analitice și statistice, alte date care nu sunt indicate mai sus, dar care sunt legate de activitatea dumneavoastră pe platforma merXu. Facem acest lucru pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor prestate, precum și pentru a îmbunătăți merXu.

III DISPOZIȚII FINALE

 1. Termenii și condițiile vor intra în vigoare la data publicării lor pe www.merXu.com, sub rezerva clauzei 2  și 3 de mai jos.
 2. merXu poatePutem modifica prezenții Termeni și condiții și poate scoatecrea oricând o nouă versiune. Modificarea va intra în vigoare la data specificată de Furnizorul de Servicii. Această perioadă nu poate fi mai scurtă de 15 zile de la data publicării modificării Termenilor și condițiilor pe Platformă. Perioada poate fi mai scurtă în cazul în care suntem obligați să modificăm Termenii și condițiile într-un interval mai scurt de timp ori, ca excepție, modificăm Termenii și condițiile pentru a face față unui pericol neprevăzut și iminent preveni o amenințare imprevizibilă ori directă. Regulile detaliate pentru modificarea Termenilor și Condițiilor în domeniul ceea ce privește Plăților Plățile sunt prezentate în Anexa nr. 5 - Reguli pentru efectuarea plăților prin furnizorul prestatorul de servicii de plată -– Adyen.
 3. Termenii și condițiile publicate pe Platformă pe 15.12.2023 vor intra în vigoare la data de 1.1.2024, pentru entitățile care sunt Utilizatori la data publicării loracestora. Pentru entitățile care înregistrează un Cont pe Platformă și devin Utilizatori la sau după data publicării acestei versiuni a Termenilor și condițiilor, această versiune a Termenilor și condițiilor va fi obligatorie pentru aceștia de la data înregistrării Contului.
 4. Comenzile plasate (inclusiv confirmate de Vvânzător și acceptate de Ccumpărător) înainte de intrarea în vigoare a modificărilor vor fi executate în conformitate cu regulile obligatorii până la momentul respectiv.
 5. Vă vom informa prin e-mail cu privire la modificarea acestor Ttermeni și condiții. Dacă refuzați să acceptați modificările, aceasta va însemna că doriți să reziliați acordul cu merXuFurnizorul de servicii. Lipsa de reacție la mesajul transmis cu privire la modificarea acestor Termeni și Condiții va fi considerată acceptare a conținutului acestora.
 6. Termenii și condițiile au fost întocmite și sunt guvernate de legea poloneză, în special legea poloneză se va aplica pentru furnizarea și executarea acordurilor acoperite de acești Termeni și condiții.
 7. În problemele care nu sunt reglementate de acești Termeni și Condiții, se vor aplica prevederile relevante ale legislației poloneze.
 8. Anexele la prezenții Termeni și condiții sunt parte integrantă a acestora.
 9. Termenii și condițiile au fost redactate în versiunea în limba poloneză.
 10. În cazul unor litigii apărute în legătură cu serviciile oferite de noi, suntem dispuși să căutăm soluționarea amiabilă a litigiilor prin mediere. În acest sens colaborăm cu mediatori independenți. Datorită faptului că medierea este voluntară, ambele părți la dispute trebuie să fie de acord cu soluționarea disputei prin intermediul medierii.

IV ANEXE

 1. Anexa nr. 1a - Taxe de abonament
 2. Anexa nr. 1b - Taxe de tranzacționare
 3. Anexa nr. 2 - Produse interzise și restricționate
 4. Anexa nr. 3 - Politica de confidențialitate
 5. Anexa nr. 4 - Codul merXu de bune practici pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală
 6. Anexa nr. 5 - Reguli pentru efectuarea plăților prin furnizorul prestatorul de servicii de plată - Adyen
 7. Anexa nr. 6a - Cumpără fără riscuri până la 3.000 EUR
 8. Anexa nr. 6b - Solicitarea unei executări corespunzătoare
 9. Anexa nr. 6c - Declarație de reziliere a contractului
 10. Anexa nr. 6d - Acord de cesiune
 11. Anexa nr. 8 - Asistență în organizarea transporturilor.