TERMENI ȘI CONDIȚII ALE PROMOȚIEI ”LIVRARE GRATUITĂ” PENTRU UTILIZATORII ÎNREGISTRAȚI AI PLATFORMEI MARKETPLACE MERXU

 • 1. PREVEDERI GENERALE
 1. Scopul promoției ”Livrare Gratuită” (denumită în continuare „Promoția”) pentru utilizatorii platformei de cumpărături merXu www.merxu.com (denumită în continuare „Platforma”) este să promoveze serviciile platformei pentru cumpărarea și vânzarea de produse între utilizatorii săi. 
 2. Organizatorul Promoției este MerXu Sp. z o.o., cu sediul social la Poznań (60-518), ul. Kraszewskiego 4/8, înregistrată în Registrul Antreprenorilor al Registrului Tribunalului Național administrat de Tribunalul Districtual Poznań - Nowe Miasto i Wilda in Poznań, Divizia Comercială VIII a Registrului Tribunalului Național, cu numărul KRS: 0000835832, CUI [Număr de Identificare Fiscală]: 7792514527, cu capital social de 5.000 PLN (zloți polonezi) (denumit în continuare „Organizatorul”). 
 3. Termenii și condițiile definesc regulile de participare la Promoția organizată și conțin regulile de promoția relevante pe care participantul la Promoție le acceptă atunci când se înscrie la Promoție. 
 4. Termenii și condițiile (denumite în continuare „Termenii și Condițiile”) vor fi guvernate de legile aplicabile în general în Polonia. Termenii și Condițiile sunt disponibile pentru utilizatorii Platformei în formă electronică pe website-ul www.merxu.com .
 5. Promoția este implementată de Organizator ca angajament public în conformitate cu prevederile Articolelor 919-921 din Codul Civil. Organizatorul este entitatea care promite premiul în conformitate cu prevederile Articolului 919 din Codul Civil, în condițiile stabilite prin Termeni și Condiții. 
 6. Promoția se aplică la achiziționarea de produse vândute pe Platforma merXu pentru o sumă minimă definită, în perioada 1 martie 2024 până la epuizarea fondului de Bonusuri Monetare din cadrul Promoției, dar nu mai târziu de 31 martie 2024 (denumită în continuare "Perioada de Promoție"). Organizatorul Promoției poate decide să prelungească Perioada de Promovare.
 7. Promoția este implementată prin intermediul website-ului Platformei de cumpărături merXu: www.merxu.com și se aplică pentru Achizițiile Promoționale realizate prin intermediul Platformei în toate țările în care funcționează, respectiv Polonia, Estonia, Lituania, Slovacia, Cehia, Germania, Ungaria și România.
 8. În scopul implementării Promoției, data Achiziției Promoționale va fi data vânzării indicată în factura achiziției. O dovadă a achiziției în scopul beneficierii de Promoție va fi: o factură fiscală (denumită în continuare „Dovada Achiziției”). 
 9. Promoția Livrare Gratuită nu poate fi combinată cu alte promoții ale Organizatorului.

 

 • 2. PARTICIPANȚII LA PROMOȚIE, CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI BONUSUL MONETAR reprezentând livrarea gratuită 
 1. Promoția se adresează utilizatorilor Platformei de cumpărături merXu înregistrați pe Platforma de cumpărături merXu (denumit în continuare „Participantul”).
 2. Participarea la Promoție este voluntară. 
 3. Participantul la Promoție nu poate fi un angajat și nici părți contractante ale Organizatorului, prezente și trecute.

3.1 Un angajat este considerat a fi o persoană angajată pe baza unui contract de muncă, contract de colaborare sau contract pentru o sarcină specifică, iar o parte contractantă este considerată a fi o persoană angajată pe baza unui alt document legal, inclusiv contract de drept civil, care s-a înregistrat pe Platformă în nume propriu și pe cont propriu și a devenit utilizatorul acesteia.

 

4. O condiție pentru participarea la Promoție este că Participantul efectuează o achiziție internațională de produse (cu excepția serviciilor) vândute prin intermediul Platformei merXu pe o ofertă activă (la data începerii Achiziției Promoționale) care prin natura sa aparține categoriei Energie regenerabilă sau subcategoriilor acesteia reprezentând cel puțin una dintre categoriile de produse de pe platformă, în perioada Promoției în cazul în care valoarea minimă a achiziției internaționale este de cel puțin 200 EUR net sau respectiv 900 PLN (nouă sute) net sau 5 000 CZK (cinci mii) net sau 75 000 HUF (șaptezeci și cinci mii) net sau 1 000 RON (o mie) net respectiv, într-o singură tranzacție (denumită în continuare „Achiziția Promoțională”). 

5. În timpul Perioadei Promoționale, pentru fiecare Achiziție Promoțională, Participantul poate primi: 

 Rambursarea costurilor de livrare (denumit în continuare „Bonus Monetar reprezentând livrarea gratuită sau Bonus monetar”) după ce realizează o Înregistrare a Achiziției Promoționale, printr-un Bonus Monetar în forma unei note de credit, în contul bancar, verificat de echipa merXu, indicat de către Participant în contul său de pe Platforma merXu în secțiunea Contul meu – Setări - Profilul companiei 

6. Rambursarea costurilor de livrare reprezintă, în funcție de faptul că este o achiziție promoțională internațională sau națională, următoarele valori:

 1. 700 PLN (șapte sute) sau, respectiv, 150 EUR (o sută cincizeci) sau 3750 CZK (trei mii șapte sute cincizeci) sau, respectiv, 60000 HUF (șaizeci de mii) sau, respectiv, 700 RON (șapte sute)în cazul achiziției promoționale internaționale (tranzacție în care livrarea se face într-o altă țară decât țara de expediere a produsului/produselor achiziționate)
 2. PLN 100 (o sută) sau, respectiv, 25 EUR (douăzeci și cinci), respectiv HUF 10000 (zece mii) sau, respectiv 100 RON (o sută) în cazul achiziției promoționale interne (tranzacție în care livrarea este realizat în aceeași țară cu țara de expediere a produsului/produselor achiziționate.

6.1 Suma totală a bonusului monetar într-o lună calendaristică nu poate depăși 700 PLN (șapte sute) net sau, respectiv, 150 EUR (o sută cincizeci) sau 3750 CZK (trei mii șapte sute cincizeci), 60000 HUF (șaizeci de mii), 700 RON (șapte sute), indiferent de tipul tranzacției (indicat la pct. 6a și 6b de mai sus).

7. Suma cumulată a Bonusurilor Monetare reprezentând livrarea gratuită din cadrul Promoției este de 135.000,00 (o sută treizeci și cinci de mii) PLN. Organizatorul poate decide să majoreze suma cumulată a Bonusurilor Monetare din cadrul Promoției. 

8. Dacă Participantul se retrage din Achiziția Promoțională în conformitate cu prevederile obligatorii ale legislației care permit o asemenea anulare de către cumpărător fără indicarea motivului, Participantul nu va avea dreptul de a primi Bonusul Monetar reprezentând livrarea gratuită. Un Participant care a primit un Bonus Monetar reprezentând livrarea gratuită în mod contrar prevederii de mai sus îl va returna în contul bancar de unde a primit Bonusul Monetar în termen de 3 zile de la depunerea unei declarații cu privire la retragerea din contractul privind Achiziția Promoțională. 

9. Cu toate acestea, limitarea de mai sus nu se va aplica dacă Produsul Promoțional este returnat în vederea exercitării dreptului cumpărătorului de a se retrage din contract, în conformitate cu legislația aplicabilă în general, din cauza unui defect a produsului. 

10. Pentru a participa la Promoție și a primi Bonusul Monetar, Participantul la Promoție trebuie să înregistreze o Achiziție Promoțională prin încărcarea pe Platforma merXu a unei Dovezi de Achiziție aferentă acesteia, în secțiunea (pagina de comandă) în care a fost încheiată respectiva Achiziție Promoțională (denumită în continuare "Înscriere").

10.1 La cererea Organizatorului, pentru a confirma tranzacția, Participantul la Promoție va depune și documente de transport (inclusiv CMR / AWB pentru livrarea intra-comunitară de bunuri).

11. Tranzacțiile efectuate între Entități Asociate (inclusiv de capital sau personale), tranzacțiile cu alt scop decât transferul efectiv al drepturilor de proprietate asupra bunurilor și tranzacțiile care încalcă principiile vieții comunitare și decenței publice nu sunt eligibile pentru a primi un Bonus în Numerar în cadrul promoției reprezentând livrarea gratuită.

11.1 „Entitate asociată” înseamnă: o societate-mamă, un investitor semnificativ, sucursale, filiale, părți asociate, acționarii unei sucursale și părți care sunt sub control comun cu entitatea (Articolul 3(1)(43) din Legea Contabilă din Polonia)

12. Când se va Înregistra, Participantul va specifica: 

  1. datele Participantului, inclusiv detalii privind adresa, CUI [Numărul de Identificare Fiscală], numărul KRS [sau numărul de înregistrare în registrul relevant];
  2. numărul contului bancar al companiei Participantului în care va fi transferat Bonusul Monetar, care va fi același ca și numărul contului bancar indicat în contul de pe Platforma merXu din secțiunea Contul meu – Setări - Profilul companiei;
  3. informații privind Achiziția Promoțională, inclusiv: data achiziției, denumirea comercială completă a vânzătorului de la care s-a efectuat achiziția, numărul documentului de vânzare, 
  4. o scanare sau fotografie lizibilă a documentului de vânzare referitor la Achiziția Promoțională înregistrată. 

13. Înregistrările în Promoție vor fi acceptate în Perioada Promoțională nu mai târziu de patru săptămâni de la dată începerii promoției indicată pe factură  până la epuizarea sumei cumulate a Bonusului Monetar reprezentând livrarea gratuită. Nu este posibil să se înregistreze o Achiziție Promoțională și să se primească un Bonus Monetar după această perioadă. 

14. Datele furnizate la Înregistrare vor fi conforme cu datele indicate în documentele atașate.

15. Imediat după primirea Înregistrării de către Organizator, va fi trimisă o confirmare a primirii Înregistrării la adresa e-mail a Participantului furnizată la Înregistrare. Această confirmare este de natură tehnică și nu constituie dreptul de a primi Bonusului Monetar reprezentând livrarea gratuită. 

16. Înregistrările realizate prin nerespectarea Termenilor și Condițiilor, inclusiv Înregistrări incomplete și cele care nu conțin atașamentele necesare, nu vor fi luate în considerare de către Organizator și nu vor constitui motive pentru primirea unui Bonus Monetar reprezentând livrarea gratuită în cadrul Promoției.

17. Toate valorile relevante legate de Promovare (de exemplu, limite, preț minim de achiziție, bonus etc.) ale Participanților înregistrați în alte țări UE decât în Cehia, Polonia, România, Ungaria vor fi convertite și calculate în moneda EUR. Valoarea Bonusului calculată în conformitate cu regulile de mai sus va fi rotunjită la două zecimale.

 

 • 3. REGULILE ACORDĂRII ȘI RĂSCUMPĂRĂRII BONUSULUI MONETAR reprezentând livrarea gratuită DIN CADRUL PROMOȚIEI

 

 1. Participantul va avea dreptul de a beneficia de Bonusul Monetar reprezentând livrarea gratuită cu condiția să fi efectuat în mod corect Înregistrarea Achiziției Promoționale și cu condiția ca suma cumulată a Bonusurilor Monetare din cadrul Promoției să nu se fi epuizat. 
 2. Bonusurile Monetare sunt acordate Participanților în ordinea înregistrărilor corecte în Promoție. 
 3. Dacă suma cumulată a Bonusurilor Monetare reprezentând livrarea gratuită din cadrul Promoției s-a epuizat, nu se va mai acorda niciun Bonus Monetar reprezentând livrarea gratuită. În niciun caz nu vor mai fi acceptate Înregistrări noi. 
 4. O Înregistrare a unei Achiziții Promoționale va fi verificată de către Organizator în termen de 30 (treizeci) de zile de la data la care Organizatorul a primit Înregistrarea, pentru a determina respectarea Termenilor și Condițiilor. În cazul în care se consideră că o Înregistrare sau o Achiziție Promoțională nu respectă ulterior Termenii și Condițiile, Organizatorul își rezervă dreptul de a revendica rambursarea sumei corespunzătoare Bonusului Monetar reprezentând livrarea gratuită. 
 5. Informațiile dacă Bonusul Monetar reprezentând livrarea gratuită a fost acordată sau nu vor fi trimise la adresa e-mail furnizată la Înregistrare. 
 6. În cazul descoperirii unor inexactități ale Înregistrării constând în faptul că documentul atașat este ilizibil, Organizatorul poate solicita Participantului să completeze Înregistrarea în minimum 7 (șapte) zile trimițând un atașament lizibil; în caz contrar, Înregistrarea va fi considerată incorectă și Bonusul Monetar reprezentând livrarea gratuită nu va fi acordat.
 7. Dacă există dubii cu privire la corectitudinea Înregistrării, inclusiv la dreptul de a utiliza Promoția, Organizatorul - în limita de timp stabilită pentru verificarea Înregistrării - poate contacta entitatea care realizează vânzarea ca parte a Achiziției Promoționale pentru a obține informațiile necesare cu privire la Achiziția Promoțională. 
 8. În cazurile în care Organizatorul primește o Înregistrare a unei Achiziții Promoționale folosind aceeași Dovadă a Achiziției deja înregistrată de către alt Participant, Organizatorul va lua în considerare doar prima Înregistrare corectă.
 9. Bonusurile Monetare reprezentând livrarea gratuită vor fi achitate în maximum 14 (paisprezece) zile de la verificarea pozitivă de către Organizator a Înregistrării Achiziției Promoționale. 
 10. Bonusul Monetar reprezentând livrarea gratuită va fi achitat către Participant prin transfer la numărul contului bancar al companiei sale, verificat de echipa merXu, furnizat în contul de pe Platforma merXu din secțiunea Contul meu – Setări - Profilul companiei. 
 11. Bonusul Monetar reprezentând livrarea gratuită nu va fi achitat într-o altă formă decât prin transfer în contul bancar verificat al companiei Participantului. De asemenea, Bonusul Monetar reprezentând livrarea gratuită nu va putea fi răscumpărat pentru niciun echivalent, de exemplu voucher, card cadou.
 12. Participantul nu poate transfera dreptul de a primi Bonusul Monetar reprezentând livrarea gratuită către o terță parte. 
 13. Prin prezenta, Organizatorul informează că la data lansării Promoției, în conformitate cu reglementările legislației fiscale, orice obligații fiscale referitoare la impozitul pe venit aferent Bonusului Monetar reprezentând livrarea gratuită va fi responsabilitatea Participantului la Promoție. 
 14. În cazul în care este imposibil să se achite Bonusul Monetar reprezentând livrarea gratuită către Participant sau ca acesta din urmă să îl încaseze din motive atribuibile Participantului, cum ar fi, în special, furnizării de către Participant a unui număr de cont sau detalii de contact incorecte, incomplete sau false, Bonusul Monetar reprezentând livrarea gratuită va fi anulat și va rămâne la dispoziția Organizatorului.

 

 • 4. REGULILE PROCEDURII DE REVENDICARE

 

 1. Toate reclamațiile pot fi depuse la Organizator până cel târziu 30 aprilie 2024.
 2. Revendicările vor fi trimise prin e-mail la adresa: suport@merxu.com, cu titlul e-mail-ului: „Revendicare” Revendicarea va conține: numele și prenumele, denumirea comercială, adresa exactă a Participantului, adresa e-mail, precum și motivul revendicărilor și promoția specifică a Organizatorului.
 3. Revendicările vor fi prelucrate în maximum 14 zile de la data primirii.
 4. Participantul va fi informat de rezultatul procedurii revendicărilor prin poștă, după caz. Solicitantul va fi informat în scris cu privire la decizie, printr-o scrisoare înregistrată, trimisă la  adresa indicată în revendicare, în termen de 7 zile de la data gestionării revendicării. De asemenea, Organizatorul poate transmite o notificare cu privire la decizie prin e-mail.
 5. Procedura revendicărilor este voluntară și nu exclude dreptul Participantului de a depune revendicări în instanță, independente de procedura revendicărilor. 

 

 • 5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. În scopul executării Termenilor și Condițiilor, GDPR înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și prin care se abrogă Directiva 95/46/CE.
 2. Operatorul datelor cu caracter personal ale Participanților la Promoție este Organizatorul, care poate fi contactat:
  1. în scris, la adresa indicată în § clauza 2 de mai sus sau
  2. prin e-mail la adresa suport@merxu.com.
 3. Detaliile personale ale Participantului vor fi prelucrate în scopul:
  1. implementării Promoției, ceea ce înseamnă în special acceptarea Înregistrării, realizarea verificării Înregistrărilor, acordarea și transferarea Bonusului Monetar reprezentând livrarea gratuită - pe baza interesului legitim al Operatorului (Articolul 6(1)(b) din GDPR), 
  2. gestionării revendicărilor - pe baza obligațiilor legale impuse asupra Operatorului prin Articolul 6(1)(c) din GDPR;
  3. evaluării Promoției, inclusiv analiza statistică - motivele legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt cele indicate în Articolul 6(1)(f) din GDPR, respectiv interesul legitim al Operatorului.
 4. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, însă nefurnizarea acestora va face imposibilă participarea la Promoție și acordarea Bonusului Monetar reprezentând livrarea gratuită. În măsura în care acest lucru este necesar pentru verificarea Înregistrării, datele pot fi furnizate și de o entitate care este parte în Achiziția Promoțională și de alte societăți din grupul Organizatorului. 
 5. Organizatorul va stoca datele cu caracter personal ale Participantului în perioada necesară pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor aferente Termenilor și Condițiilor, iar după Promoție, datele cu caracter personal vor fi stocate în perioada de prescriere a revendicărilor referitoare la Promoție, după care vor fi șterse imediat. 
 6. Datele cu caracter personal pot fi transferate entităților către care Organizatorul subcontractează realizarea activităților pe parcursul organizării Promoției pe baza unui contract privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în special către entități care furnizează servicii referitoare la transferarea Bonusului Monetar reprezentând livrarea gratuită sau servicii IT, de contabilitate sau juridice.
 7. Participantul are:
  1. dreptul de a accesa datele cu caracter personal în conformitate cu Articolul 15 din GDPR; 
  2. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Articolul 16 din GDPR;
  3. dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal în conformitate cu Articolul 17 din GDPR;
  4. dreptul la limitarea prelucrării în conformitate cu Articolul 18 din GDPR.
 8. De asemenea, Participantul are dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor în scopul indicat în clauza 3 punctul c. de mai sus, în conformitate cu prevederile Articolului 21 din GDPR.
 9. Dacă Participantul consideră că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate contrar prevederilor legislației, poate depune o plângere la Președintele Biroului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
 • 6. PREVEDERI FINALE

 

 1. Termenii și Condițiile vor fi disponibile pe website-ul Platformei www.merxu.com în Perioada Promoției. 
 2. Regulile implementării Promoției au fost stabilite exclusiv în Termeni și Condiții. Toate materialele promoționale și publicitare sunt exclusiv în scop informativ. 
 3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile într-o situație în care necesitatea acelor modificări derivă din motive care nu sunt sub controlul Organizatorului, cu condiția ca respectivele modificări să fie justificate de scopul Promoției sau cu condiția să nu încalce drepturile dobândite de către Participanți și să nu ducă la înrăutățirea condițiilor de participare.
 4. Informațiile despre modificările Termenilor și Condițiilor vor fi publicate pe website-ul Platformei.
 5. În chestiuni care nu sunt reglementate aici, se vor aplica prevederile relevante ale legislației din Polonia,  
 6. Tribunalul competent pentru gestionarea litigiilor va fi tribunalul competent pentru sediul social al Organizatorului, în conformitate cu legislația poloneză
 7. Termenii și Condițiile vor intra în vigoare la data publicării acestora pe website-ul Platformei.
 8. Termenii și Condițiile au fost redactate în limbile poloneză, engleză, cehă, lituaniană, maghiară, română, slovacă, germană și estoniană. În cazul oricăror discrepanțe între versiunile limbilor, va avea întâietate versiunea în limba poloneză.