POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE merXuINTRODUCERE

 

CINE SUNTEM, CÂTEVA DEFINIȚII PENTRU A NE ÎNȚELEGE ȘI DE CE SCRIEM ACESTE RÂNDURI

Să începem prin a ne prezenta:

Noi suntem Grupul merXu, respectiv un grup de entități afiliate care operează pe teritoriul Uniunii Europene (ale căror date le puteți găsi în partea de jos a paginii) și care gestioneaza versiuni locale ale Platformei merXu. 

Și acum câteva definiții. Vă rugăm să le citiți cu atenție:

RGPD - Regulamentul general privind protecția datelor. Un act care provine de la Parlamentul European și de la Consiliu, al cărui scop este de a se asigura că datele cu caracter personal sunt protejate și prelucrate în interiorul Uniunii Europene în conformitate cu aceleași reguli. Denumirea completă a acestui document este Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor).

Date cu caracter personal - informații care ne permit să vă identificăm sau pe care vi le-am atribuit în bazele noastre de date în cursul cooperării noastre.

Prelucrarea datelor cu caracter personal - desfășurarea de activități cu privire la Datele cu caracter personal. Prelucrarea constă, de exemplu, în colectarea datelor, introducerea lor în sistemele noastre informatice, analiza, rectificarea, gruparea în seturi, transferul între servere, ștergerea. 

Platforma - site-ul nostru, platforma de internet operată de merXu.com împreună cu toate subpaginile.

Angajat - pentru a fi mai ușor, folosim acest termen pentru a defini atât o persoană angajată pe baza unui contract de muncă, cât și o persoană cu care colaborăm pe baza unui contract de servicii/consultanta. 

Angajator - pentru a ușura lucrurile, folosim acest termen pentru a defini atât entitatea care angajează o persoană în baza unui contract de muncă, cât și entitatea care beneficiaza de servicii în baza unor contracte de servicii/consultanta.

merXuPL - merXu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, cu sediul social în Poznań (Polonia) ul. Kraszewskiego 4/8, 60-518 Poznań, e-mail: pomoc@merxu.com

Furnizor de servicii de plată Adyen

Adyen - Adyen N.V. Societate de drept olandez, înregistrată la Amsterdam sub numărul 34259528, adresa: Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam. 

Baze de date - seturi (registre) de date care conțin informații economice sau de credit ținute de entități implicate în colectarea, partajarea sau schimbul de informații economice sau de credit, precum și registre și birouri de statistică, registre comerciale, registre judiciare, inclusiv registre de creanțe (faliment) și de recuperare a creanțelor, registre ale întreprinderilor, registre fiscale.

De ce scriem toate astea?

 

Este important să știți ce se întâmplă cu datele dumneavoastră. Dorim să descriem în mod clar modul în care vă protejăm datele, cum le procesăm și de ce o facem. 

În plus, politica de confidențialitate pe care o citiți în prezent respectă obligația pe care o avem conform RGPD. Dacă doriți să vă asigurați că v-am furnizat informații complete, ne puteți verifica. Obligația pe care am menționat-o rezultă din articolele 13 și 14 din RGPD.

 

OPERATORUL DE DATE - CINE ESTE ȘI CE FACE ACESTA

 

Operatorul este cel care decide cu privire la scopurile și modalitățile de prelucrare a Datelor cu caracter personal - adică cel care decide de ce și cum (prin ce mijloace) vor fi prelucrate datele.

În timpul utilizării merXu veți avea contact cu diferiți administratori de date.

Noi suntem operatorul în toate aspectele legate de funcționarea Platformei și în toate serviciile furnizate de noi companiei dumneavoastră. În această politică explicăm acest lucru.

De regulă, operatorul Datelor dvs. personale este compania merXu cu care dvs. (sau Angajatorul dvs.) ați încheiat un acord de utilizare a Platformei. Această companie administrează datele care sunt colectate în contul utilizatorului pentru a furniza servicii în conformitate cu termenii și condițiile Platformei.

Cu toate acestea, situația este puțin diferită pentru anumite funcționalități sau servicii (veți citi despre aceasta în secțiunile următoare: CÂTEVA CUVINTE DESPRE PRESTATORUL DE SERVICII DE PLATĂ, ASISTENȚĂ PENTRU ORGANIZAREA TRANSPORTULUI, CUMPĂRAȚI FĂRĂ RISCURI PÂNĂ LA 5.000 EUR, MERXU PAY, MERXU RO FACTORING).

În probleme legate de Datele dumneavoastră personale, puteți contacta întotdeauna compania cu care aveți (Angajatorul dumneavoastră are) un contract încheiat (adresa de corespondență și adresele de e-mail se găsesc în partea de jos a paginii).

Alte entități vor fi, de asemenea, operatori de Date cu caracter personal ca urmare a utilizării merXu. Operatorul Datelor dvs. furnizate în vederea încheierii și executării unui contract încheiat prin intermediul Platformei noastre este contrapartea dvs. Iar operatorul Datelor cu caracter personal ale contrapărții dumneavoastră (Angajații acesteia) sunteți dumneavoastră (dacă v-ați înregistrat la merXu ca întreprinzător individual) sau compania dumneavoastră (dacă sunteți Angajat). Pentru serviciile de plată, Furnizorul de servicii de plată va fi, de asemenea, un operator (a se vedea, de asemenea: CÂTEVA CUVINTE DESPRE FURNIZORUL DE SERVICII DE PLATĂ).

 

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR

 

DE CE COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ ȘI DE CE LE PUTEM PRELUCRA

 

Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. depind de cine sunteți.

 

Sunt o persoană neînregistrată care doar navighează pe site-ul merXu

 

Nu prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Acest lucru nu înseamnă că nu deținem date legate de utilizarea de către dvs. a merXu. Avem doar date care nu ne permit să vă identificăm. Mai multe informații despre acest lucru sunt disponibile în politica privind cookie-urile.

 

Sunt liber profesionist și am înregistrat un cont la merXu (Sunt Utilizator)

 

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

În primul rând, pentru a vă putea furniza serviciile disponibile pe Platformă în conformitate cu prevederile stabilite în termenii și condițiile Platformei (inclusiv regulamentele de promovare) și alte contracte încheiate cu dumneavoastră în legătură cu utilizarea Platformei. 

Temeiul juridic poate fi găsit la Articolul 6 (1) (b) din RGPD - acesta vă informează că Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopul executării unui contract (inclusiv în cazul unei cereri) la care sunteți parte (sau că datele dumneavoastră sunt prelucrate în scopul încheierii acestui contract). Termenii și condițiile constituie, de asemenea, un contract.

În al doilea rând, pentru a ne îndeplini obligațiile fiscale și alte obligații care decurg din dispozițiile legale.

Temeiul juridic se găsește la Articolul 6 (1) (c) din RGPD - acesta vă informează că Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru ca operatorul (noi) să poată respecta orice obligație impusă de lege. În acest caz, este vorba, în principal, de reglementările privind TVA și de normele privind păstrarea evidențelor economice, precum și de prevederile Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și transparenței pentru utilizatorii comerciali ai serviciilor de intermediere online. Tot în această categorie se regăsesc și reglementările emise în baza Directivei (UE) 2021/514 a Consiliului din 22 martie 2021 de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, așa-numita Directivă DAC7, care ne obligă să colectăm și să raportăm autorităților fiscale date despre vânzători (date de identificare, remunerație, cont bancar) sub formă de rapoarte.

De asemenea, prelucrăm datele dvs. pentru a verifica și contracara acțiunile care nu sunt în concordanță cu termenii și condițiile sau cu alte acorduri încheiate între noi sau pentru a combate abuzul de termenii conținuți în aceste documente, precum și pentru a verifica și combate acțiunile ilegale (așa-numitele fraude).

În situațiile în care suntem obligați prin lege să acționăm, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este Articolul 6 (1) (c) din RGPD, de exemplu, eliminarea conținutului care încalcă legea de pe Platformă.

În situațiile în care temeiul acțiunilor noastre este protecția interesului nostru, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este Articolul 6 (1) (f) din RGPD - interesul nostru este acela de a observa respectarea normelor stabilite în Termenii și condițiile sau în contracte.

Suntem sprijiniți de Adyen în îndeplinirea acestor sarcini (a se vedea, de asemenea, secțiunea din politica de confidențialitate privind cooperarea cu Adyen).

 

Sunt un Angajat și compania pentru care lucrez a înregistrat un cont la merXu (Angajatorul meu este Utilizator)

 

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a asigura prestarea corespunzătoare a serviciilor pentru Angajatorul dumneavoastră (inclusiv procedurile de revendicare) și o comunicare adecvată între Angajatorul dumneavoastră și contrapărțile sale.

Temeiul juridic poate fi găsit la Articolul 6 (1) (f) din RGPD - acesta vă informează că Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate deoarece operatorul (noi, în acest caz) are un interes legitim în acest sens. Acest interes este acela de a asigura eficiența comunicării dintre noi și Angajatorul dumneavoastră și de a asigura executarea contractelor încheiate prin intermediul merXu.

Datele dvs. pot fi prelucrate și în cazul în care acest lucru ne este solicitat în baza prevederilor legale, cum ar fi Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și transparenței pentru utilizatorii de afaceri ai serviciilor de intermediere online. Temeiul juridic va fi Articolul 6 (1) (c) din RGPD.

De asemenea, prelucrăm Datele dvs. pentru a verifica și contracara acțiunile care nu sunt în concordanță cu Termenii și Condițiile sau cu alte acorduri încheiate între noi sau pentru a combate abuzul de termenii conținuți în aceste documente, precum și pentru a verifica și combate acțiunile ilegale (așa-numitele fraude).

În situațiile în care suntem obligați prin lege să acționăm, temeiul juridic pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal este Articolul 6 (1) (c) din RGPD, de exemplu, eliminarea conținutului care încalcă legea de pe Platformă.

În situațiile în care temeiul acțiunilor noastre este protecția interesului nostru, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este Articolul 6 (1) (f) din RGPD - interesul nostru este acela de a observa respectarea normelor stabilite în Termenii și Condițiile sau în contracte.

Suntem sprijiniți de Adyen în îndeplinirea acestor sarcini (a se vedea, de asemenea, secțiunea din politica de confidențialitate privind cooperarea cu Adyen).

 

M-am abonat la newsletter

 

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă furniza informații comerciale prin intermediul unui buletin informativ. 

Temeiul juridic poate fi găsit la Articolul 6 (1) (a) din RGPD - acesta vă informează că Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate deoarece v-ați dat consimțământul. 

Consimțămintele date pot fi revocate în orice moment. Este suficient să ne scrieți sau să vă dezabonați în e-mailul cu buletinul informativ. Revocarea consimțământului dvs. nu influențează legalitatea acțiunilor pe care le-am efectuat atunci când consimțământul dvs. era în vigoare. 

 

Doar pun o întrebare

 

Dacă ne contactați prin intermediul formularului de contact sau al liniei telefonice directe, prelucrăm Datele dumneavoastră pentru a vă ajuta să rezolvați problema în cauză. Operatorul acestor date este compania care a primit solicitarea.

Temeiul juridic este Articolul 6 (1) (f) din RGPD - acest temei juridic vă informează că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate deoarece operatorul (în acest caz, noi) are un interes legitim în acest sens. Acest interes este acela de a asigura o comunicare eficientă între noi și utilizatorii și potențialii noștri utilizatori.

 

DESTINATARII DATELOR

 

CINE POATE PRIMI DATELE DUMNEAVOASTRĂ

 

Dacă dumneavoastră (sau Angajatorul dumneavoastră) aveți un cont la merXu, datele dumneavoastră pot fi transferate următoarelor categorii de entități:

 

  1. alte companii merXu care furnizează anumite servicii sau funcționalități în cadrul Platformei,
  2. contrapărți (a dumneavoastră sau a Angajatorului dumneavoastră),
  3. entitățile cărora trebuie să le furnizăm date pentru că suntem obligați să facem acest lucru prin lege, de exemplu, instanțele de judecată sau poliția,
  4. entitățile care ne sprijină în desfășurarea operațiunilor noastre - acestea sunt entități selectate care operează sub supravegherea noastră în scopuri strict definite, în principal entități care ne furnizează servicii IT, contabile sau juridice (dacă ați auzit de termenul "entitate însărcinată cu prelucrarea datelor" sau "operator de date", despre asta este vorba în acest punct),
  5. bănci și alte entități responsabile pentru executarea plăților (inclusiv furnizorii de servicii de plată) între utilizatori și între merXu și Utilizatori,
  6. entitățile care prestează servicii de expediere sau de transport - în cazul în care dumneavoastră (sau vânzătorul cu care ați încheiat un contract) folosiți Asistența Organizației de Transport, precum și asigurătorii.

 

Dacă v-ați abonat la newsletter-ul nostru, ați folosit formularul de contact sau linia telefonică directă, datele dvs. pot fi transferate către:

 

  1. entitățile cărora trebuie să le furnizăm date pentru că suntem obligați să facem acest lucru prin lege, de exemplu, instanțele de judecată sau poliția,
  2. entități care ne sprijină în activitățile noastre - în principal entități care ne furnizează servicii IT în domeniul instrumentelor legate de funcționarea Platformei.

 

DOMENIUL DE APLICARE A DATELOR 

 

CE DATE AVEM ȘI DE UNDE LE OBȚINEM ȘI DACĂ TREBUIE SĂ NI LE FURNIZAȚI SAU NU

 

În mod similar cu prevederile anterioare ale politicii de prelucrare a datelor, domeniul de aplicare a datelor dumneavoastră depinde de cine sunteți.

 

  • Sunt liber profesionist și mi-am înregistrat un cont la merXu (sunt Utilizator)

 

Datele pe care le deținem în ceea ce vă privește provin de la dvs. sau, dacă utilizați și serviciile de plată disponibile pe Platformă, și de la Furnizorii de servicii de plată. Nu aveți nicio obligație legală de a le furniza, însă, dacă nu faceți acest lucru, nu va fi posibil să vă creăm un cont merXu și nu veți putea utiliza serviciile noastre. Cu toate acestea, dacă aveți deja un cont, este posibil să vă solicităm informații suplimentare - se va întâmpla dacă suntem obligați prin lege să obținem astfel de informații. Atunci veți fi obligat să ni le furnizați.

 

Dispunem de următoarele date care vă privesc: numele, prenumele, denumirea firmei, adresa unde vă desfășurați activitatea, numărul de identificare fiscală NIP, adresa de e-mail, numărul de telefon de contact, login, parola, istoricul tranzacțiilor, inclusiv al plăților, numerele de cont bancar. De asemenea, este posibil să deținem și alte informații pe care ni le-ați furnizat, de exemplu, în legătură cu o cerere depusă sau cu utilizarea Furnizorilor de servicii de plată. Primim datele de plată de la Furnizorii de servicii de plată care sunt necesare pentru a deconta serviciile noastre sau pentru a ne îndeplini obligațiile legale legate de raportare (cum ar fi: ID-ul, data, statutul, suma, metoda de plată și e-mailul plătitorului).

 

Sunt un Angajat și compania pentru care lucrez/cu care colaborez a înregistrat un cont pe Platformă (Angajatorul meu este un Utilizator)

 

Datele pe care le deținem în ceea ce vă privește provin de la Angajatorul dumneavoastră și sunt: login, parolă, adresă de e-mail, nume, prenume, funcție, număr de telefon de contact.

 

M-am abonat la newsletter

 

Datele pe care le deținem despre dumneavoastră provin de la dumneavoastră. Nu aveți nicio obligație legală de a le furniza, însă, dacă nu o faceți, trimiterea buletinului informativ către dumneavoastră nu va fi posibilă. 

 

În acest sens, avem adresa dvs. de e-mail și informația dacă doriți să primiți informații comerciale numai de la noi sau și de la partenerii noștri.

 

Doar pun o întrebare

 

Primim date direct de la dumneavoastră. Nu sunteți obligat să ne furnizați niciun fel de date, dar dacă nu o faceți, este posibil să nu putem soluționa problema pe care ne-o expuneți.

 

PERIOADA DE PROCESARE

 

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS.

 

Durata de prelucrare a Datelor dumneavoastră depinde de scopul prelucrării.

Stocăm datele colectate în contul dvs. (sau al Angajatorului dvs.) atât timp cât există acel cont - atât timp cât este necesar pentru a executa contractul dintre noi. Și apoi, pentru perioada necesară pentru finalizarea decontărilor sau pentru durata termenului de prescripție pentru reclamațiile legate de serviciile pe care le furnizăm.

Datele colectate în legătură cu derularea programului Buy Risk Free până la 5.000 EUR vor fi prelucrate până la expirarea termenului de prescripție pentru pretențiile legate de executarea programului (adică pretențiile legate de plata despăgubirii sau de neacceptarea cererii) sau până la expirarea termenului de prescripție pentru pretențiile de plată împotriva vânzătorului în ceea ce privește creanțele dobândite în cadrul acestui program.

Datele colectate în legătură cu utilizarea asistenței pentru organizarea transporturilor vor fi prelucrate până la expirarea termenului de prescripție pentru cererile de despăgubire care decurg din contractele de expediere sau de transport.

Datele colectate atunci când utilizați formularul de contact sau linia telefonică directă vor fi prelucrate atât timp cât sunt necesare pentru a rezolva problema pe care o abordați.

Datele colectate în legătură cu utilizarea de către dvs. a funcționalității merXu Pay vor fi procesate până la expirarea termenului de prescripție pentru reclamațiile legate de utilizarea acestei funcționalități, dar nu mai puțin decât datele colectate în contul dvs. (sau în contul Angajatorului dvs.).

Vom prelucra datele colectate în legătură cu buletinul informativ atât timp cât consimțământul dumneavoastră pentru trimiterea de informații comerciale rămâne valabil.  

 

CÂTEVA CUVINTE DESPRE PRESTATORII DE SERVICII DE PLATĂ

 

Platforma permite utilizarea Furnizorilor de servicii de plată.

 

O companie din cadrul Grupului merXu responsabilă pentru furnizarea funcționalității necesare pentru decontarea Tranzacțiilor folosind serviciile Prestatorilor de Servicii de Plată și pentru ca Vânzătorii să încheie un acord cu Prestatorul de Servicii de Plată este merXu PL - în conformitate cu regulile stabilite prin anexele relevante la termenii și condițiile Platformei. 

 

Adyen

 

Adyen este operatorul Datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor prelucrate în scopul furnizării de servicii de plată de către Adyen, iar regulile de confidențialitate pe care Adyen le aplică sunt descrise pe site-ul său web adyen.com. 

În funcție de metoda aleasă de vânzător pentru a încheia un contract cu Adyen, merXu PL permite vânzătorului să transfere către Adyen datele sale necesare pentru încheierea unui contract.

În cazul vânzătorilor care sunt persoane fizice (lucrători independenți), acestea sunt numele, prenumele, țara, adresa, informațiile privind contul bancar, e-mail, telefonul, data nașterii și numărul documentului de identitate.

Iar în cazul vânzătorilor care sunt organizații (companii, fundații etc.), pe lângă datele despre organizația în sine, care nu au caracter de Date cu caracter personal, se vor introduce și date despre reprezentanți (membri ai consiliului de administrație, parteneri, putere de reprezentare etc.). Acestea sunt numele, prenumele, țara, adresa, data nașterii, numărul documentului de identitate. Adyen poate solicita, de asemenea, date despre beneficiarul final al organizației (aceleași date ca și în cazul reprezentanților și, în plus, informații despre funcția și tipul de beneficiar).

În scopul încheierii sau executării contractului de către vânzător cu Adyen, Adyen poate solicita și documente suplimentare, cum ar fi transcrieri din registre sau certificate de la bancă - caz în care merXu poate, de asemenea, să colecteze și să furnizeze astfel de date.

merXu colectează datele necesare pentru a iniția procesul de plată în cadrul unei tranzacții folosind Adyen. Acestea depind de metoda de plată selectată. De obicei sunt: destinatarul plății, adresa sau adresa de livrare a acestuia, e-mailul și IP-ul utilizatorului. În cazul cardurilor de plată, acestea sunt, de asemenea, CVC, data de expirare, numele titularului și numărul cardului. În cazul transferurilor bancare, sunt date despre conturile bancare și băncile care le dețin.

Pentru a se proteja împotriva fraudei, Adyen analizează automat informațiile privind tranzacțiile pe baza detaliilor de plată, a datelor de identificare a părților implicate, inclusiv datele de identificare a dispozitivului, adresa IP, cookie-urile, adresa de livrare, adresa de facturare, datele de contact (telefon, e-mail). Rezultatul analizei ne permite nouă sau Adyen să luăm măsuri pentru a bloca plata dacă există o suspiciune rezonabilă că aceasta ar putea încălca legile aplicabile.

 

CUMPĂRAȚI FĂRĂ RISC PÂNĂ LA 5.000 EUR

 

Operatorul de Date cu caracter personal atât al Cumpărătorilor, cât și al Vânzătorilor (și al Angajaților acestora) în cadrul acestui program este merXu sp. z o. o. o. cu sediul social în Poznań, ul. Kraszewskiego 4/8, 60-518 Poznań, Regon: 38585353514, NIP: 7792514527, KRS: 0000835832, cu un capital social în valoare de 1.500.000,00 PLN, înscrisă în registrul antreprenorilor ținut de Tribunalul Districtual Poznań-Nowe Miasto i Wilda din Poznań, Secția a VIII-a Comercială a Registrului Judiciar Național; 

În etapa de acceptare și verificare a cererilor de înscriere a Cumpărătorului în program, o companie cu care Cumpărătorul a încheiat contractul de furnizare de mijloace electronice acționează în numele unei societati merXu relevante.

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate în cadrul acestui program sunt furnizate de către Cumpărător - pe baza cererii sale și a documentelor anexate la aceasta. Dacă sunteți Cumpărător, atunci furnizarea de către dumneavoastră a datelor indicate în regulament este o condiție pentru utilizarea programului.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul:

- implementării programului în conformitate cu rwgulile acestuia, inclusiv plata compensațiilor - temeiul juridic este Articolul 6 (1) (b) din RGPD, dacă sunteți utilizator - acest temei vă informează că prelucrarea are loc în vederea executării contractului la care sunteți parte. Iar dacă Angajatorul dvs. este Utilizatorul, temeiul juridic pentru prelucrare este Articolul 6 (1) (f) din RGPD - adică prelucrarea se întemeiază pe interesul nostru legitim - un acord cu Angajatorul dvs.

- executarea plății de către Vânzător pentru o creanță dobândită de la Cumpărător - temeiul juridic pentru această prelucrare este Articolul 6 (1) (f) din RGPD, adică interesul nostru legitim legat de interesele economice ale societății MerXu relevante. 

 

ASISTENȚĂ PENTRU ORGANIZAREA TRANSPORTULUI 

 

Acest serviciu este furnizat de merXu sp. z o.o. și, prin urmare, această companie este operatorul de date.

Datele sunt prelucrate în vederea executării serviciului în conformitate cu reglementările sale, inclusiv pentru încheierea de contracte de expediere sau de transport - temeiul juridic este Articolul 6 (1) (b) din RGPD dacă sunteți Utilizator - acest temei vă informează că prelucrarea are loc pentru executarea unui contract la care sunteți parte. Iar dacă Angajatorul dumneavoastră este Utilizatorul, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este Articolul 6 (1) (f) din RGPD - adică datele sunt prelucrate datorită interesului nostru legitim - un acord cu Angajatorul dumneavoastră.

 

merXu Pay

 

Operatorul de date cu caracter personal în această funcționalitate este merXu PL, deoarece este compania care o furnizează (merXu Pay Provider).

Datele prelucrate pentru această funcționalitate provin de la companiile din grup - este vorba de date despre activitatea dvs. anterioară pe Platformă și de datele pe care le-ați furnizat atunci când v-ați activat Contul. În plus, sunt prelucrate și informații din Bazele de date. Este vorba de date financiare, în special în ceea ce privește creanțele, procedurile judiciare sau falimentul.

Aceste date sunt prelucrate în mai multe scopuri. În primul rând, pentru a evalua capacitatea dumneavoastră de a vă plăti datoriile, adică pentru a verifica dacă îndepliniți criteriile pentru a utiliza această funcționalitate și până la ce sumă. Temeiul juridic este Articolul 6 (1) (f) din RGPD. Acest temei juridic vă informează că datele sunt prelucrate deoarece operatorul are un interes legitim în acest sens. În acest caz, interesul nostru este acela de a permite intrarea în program doar entităților care oferă garanția că își vor plăti obligațiile față de noi și că obligațiile dumneavoastră față de noi nu sunt mai mari decât credem că sunteți în măsură să plătiți.

Un alt scop este realizarea funcționalității în conformitate cu Termenii și Condițiile. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este Articolul 6 (1) (b) din RGPD. Acest temei juridic vă informează că prelucrarea datelor este necesară pentru executarea contractului dintre noi (Utilizatorul și merXu PL).

În cele din urmă, datele pot fi prelucrate pentru a compensa costurile procedurilor de executare. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este Articolul 6 (1) (f) din RGPD, iar interesul nostru legitim este de a avea grijă de fondurile merXu PL.

 

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE 

 

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR 

 

Drepturile dumneavoastră depind de temeiul juridic pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal. Mai jos găsiți un tabel care prezintă drepturile dumneavoastră în temeiul unor temeiuri juridice specifice. Temeiurile juridice pot fi verificate în secțiunea: SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR ȘI TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR.

 

Mai jos veți găsi, de asemenea, informații de bază despre ceea ce vă oferă de fapt drepturile individuale.

 

Dacă doriți să vă exercitați unul dintre drepturile dumneavoastră, scrieți-ne la pomoc@merxu.com.

DREPT

CONSIMȚAMÂNT

Articolul 6 (1) (a) din RGPD

CONTRACT

Articolul 6 (1) (b) din RGPD

INTERES LEGITIM

Articolul 6 (1) (f) din RGPD

DISPOZIȚIE A LEGII

Articolul 6 (1) (c) din RGPD

dreptul de acces la date

DA

DA

DA

DA

dreptul de rectificare a datelor

DA

DA

DA

DA

dreptul de a solicita ștergerea datelor

DA

DA

DA

DA

dreptul de a solicita restricționarea prelucrării

DA

DA

DA

DA

dreptul la portabilitatea datelor

DA

DA

NU

NU

dreptul de a obiecta

NU

NU

DA

NU

dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

DA

DA

DA

DA

 

Dreptul de acces la date: acest drept vă permite să ne cereți să vă confirmăm dacă datele dvs. sunt prelucrate și, în caz afirmativ, să solicitați anumite informații, în special, cu privire la scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, categoriile de destinatari ai datelor, perioada de prelucrare prevăzută sau modul în care va fi determinată această perioadă, drepturile dvs., sursa datelor, procesul decizional automatizat și crearea de profiluri. De asemenea, puteți obține o copie a datelor dumneavoastră de la noi. 

 

Dreptul de rectificare a datelor: acest drept vă permite să ne solicitați să corectăm datele dumneavoastră dacă acestea sunt incorecte sau incomplete. 

 

Dreptul de a solicita ștergerea datelor: cunoscut și sub numele de dreptul de a fi uitat. Acesta vă permite să solicitați să vă ștergem datele din bazele noastre de date. Îl puteți utiliza în cazul în care datele nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate, dacă v-ați opus prelucrării datelor dumneavoastră, dacă v-ați revocat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră sau dacă prelucrarea acestora este ilegală.

 

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: acest drept vă permite să ne solicitați să nu efectuăm nicio activitate de prelucrare - alta decât stocarea datelor dumneavoastră - fără consimțământul dumneavoastră. Vă puteți exercita acest drept dacă puneți la îndoială corectitudinea datelor dvs. pe care le prelucrăm (pentru perioada de timp de care avem nevoie pentru a verifica datele dvs.), dacă prelucrarea datelor dvs. este ilegală, dar nu doriți ca datele dvs. să fie șterse, dacă nu mai avem nevoie de datele dvs., dar este posibil să aveți nevoie de ele pentru a vă apăra sau a vă exercita pretențiile, dacă ați formulat o obiecție - până când se stabilește dacă motivele legitime pentru prelucrarea datelor dvs. prevalează asupra motivului pentru care v-ați opus. 

 

Dreptul la portabilitatea datelor: acest drept vă permite să ne solicitați să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către dvs. (sau direct către o altă entitate, dacă este posibil din punct de vedere tehnic). Acest drept se aplică numai datelor pe care le prelucrăm în mod automatizat (le avem în sistemul nostru IT) și numai datelor pe care ni le-ați transferat.

 

Dreptul la opoziție: Acest drept vă permite să ne cereți să nu mai procesăm datele dvs. pentru un anumit scop. Pentru a vă exercita acest drept, în cererea dumneavoastră trebuie să indicați situația dumneavoastră specifică care justifică motivul pentru care nu ar trebui să vă mai procesăm datele. Trebuie să știm acest lucru pentru a putea evalua dacă interesele dvs. prevalează asupra motivelor pentru care vă prelucrăm datele.

 

Nu este necesar să indicați situația dumneavoastră specifică în cazul în care datele dumneavoastră sunt prelucrate în scopuri de marketing. În acest caz, vom da curs întotdeauna cererii de opoziție.

 

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: În cazul în care considerați că a existat o neregulă în prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere. În Polonia, acest organism este președintele Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal. În România, autoritatea de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.