I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

amely a definíciókat és a merXu platform használatának technikai feltételeit tartalmazza.

 1.   Definíciók:

Szabályzat - ez a dokumentum, amely meghatározza a szolgáltatásnyújtás feltételeit, elérhető a merxu.com webhelyen magyar nyelvű változatban, valamint olyan formában, amely lehetővé teszi a fájl letöltését és mentését (.pdf) olyan módon, amely a későbbi hivatkozáshoz a tájékoztatás céljának megfelelő ideig hozzáférhető, és amely lehetővé teszi a tartalom változatlan formában történő reprodukálását. A Szabályzat, eltérő rendelkezés hiányában, meghatározza a merXu.com platform és a merXu mobilalkalmazás használatának szabályait.

merXu Sp. z o.o. cégadatok

merXu sp. z o. o., székhelye Poznań, ul. Kraszewskiego 4/8, 60-518 Poznań, Regon [statisztikai szám]: 385853514, NIP [adóazonosító szám]: 7792514527, KRS: 0000835832, alaptőkéje 1.500.000,00 PLN, bejegyezve a Poznańi Kerületi Bíróság Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Poznań VIII. kereskedelmi osztálya által vezetett vállalkozói nyilvántartásba; a továbbiakban mint: "Szolgáltató".

merXu - a Szolgáltató által üzemeltetett online kereskedési platform, amely a merxu.com oldalon érhető el. A Platform használata a Felhasználói Fiókon keresztül történik. A Platform szolgáltatásai csak regisztrált jogi személyek számára érhetőek el; a továbbiakban mint: "merXu", "Platform".

A szolgáltatás teljesítésének helye - a szolgáltatási szerződés teljesítése a merXu Sp. z o.o. székhelyén történik. A Szabályzatra a lengyel jog az irányadó; a Szabályzat hatálya alá tartozó szerződések nyújtására és teljesítésére a lengyek jog rendelkezései alkalmazandók. A jogvitákat a Szolgáltató területi illetékességgel rendelkező bíróság rendezi.

Felhasználó - Ön akkor válik felhasználóvá, ha regisztrál egy fiókot a Platformon a Szabályzatban meghatározott szabályok szerint. A Platform felhasználójává válhat minden üzleti tevékenységet folytató, és a vonatkozó nyilvántartásba bejegyzett jogalany; kivéve a mezőgazdasági termelők társadalombiztosításáról szóló, 1990. december 20-i törvény 6. cikkének (4) bekezdése szerinti mezőgazdasági üzemet működtető természetes személyt.

A Szabályzatban a „Szolgáltatást igénybe vevő", "Eladó", "Vevő" vagy „Szerződéses partner" kifejezéseket is használjuk.

Fizetési Szolgáltató - A fizetési szolgáltató (Adyen, az 5. sz. melléklet tartalmának megfelelően), akinek a tulajdonában áll és aki üzemelteti a fizetési rendszert, amelyen keresztül a Felhasználó Fizetést hajthat végre

Fizetés - A Tranzakcióba foglalt Termék kifizetése a Szolgáltató által biztosított fizetési szolgáltatáson keresztül.

Fiók – a Felhasználóra vonatkozó információk, valamint a Platform funkcióinak halmaza, amelyek a regisztrációt és a Platformra való bejelentkezést követően elérhetők. A Fiók megléte lehetővé teszi a Felhasználó adatainak tárolását, szerkesztését, valamint a Platformon lévő tranzakciók végrehajtását.

Regisztráció - röviden így nevezzük a Platformon található űrlapot, amelynek kitöltésével és elküldésével megkezdődik az Ön fiókjának létrehozása a Platformon.

A Platformon való regisztrációhoz meg kell adnia a cégének teljes adatait, valamint meg kell adnia egy bejelentkezési nevet és a jelszót, amely lehetővé teszi a Fiók elérését.

Hitelesítés - a regisztrált Fiók Szolgáltató általi engedélyezésének folyamata a Felhasználók biztonságának garantálása céljából, beleértve az általuk megkötött Tranzakciókat, valamint a Fiók Eladóként való használatának engedélyezését.

Aktiválás - az a folyamat, amely biztosítja a Felhasználónak a Platform funkcióinak elérését, ami lehetővé teszi a merXu Fiók teljes körű használatát.

Termék - áru, vagy olyan áru és szolgáltatás, amely az Ajánlat tárgyát képezi, ahol a jelen pont értelmében szolgáltatás alatt mind a Terméknek a Vevő elvárásaihoz való igazításán alapuló szolgáltatást (testreszabás/személyre szabás), mind pedig az Ajánlat tárgyához szorosan kapcsolódó szolgáltatást kell érteni.

Ajánlat - javaslat adásvételi szerződés megkötésére az Eladó által meghatározott feltételek mellett, figyelembe véve az Általános Szerződési Feltételek tartalmát, beleértve a 6. számú mellékletet - Kockázatmentes vásárlás -, amely tartalmazza a Felhasználók által az ügylet keretében a szerződés megkötésekor tett akaratnyilatkozatokat, valamint a Termék Tranzakció lebonyolításához elegendő adatait, a Szabályzatban megadott paraméterekkel összhangban.

Tranzakció - a merXu-n belül a Vevő és az Eladó közötti adásvételi szerződés megkötéséből és teljesítéséből álló tevékenységek összessége.

Üzenetküldő Felület: a Szolgáltató által a Fiók rendelési felületén elérhetővé tett funkció, amely a Felhasználók közötti kommunikációt szolgálja.

Útmutató - a Platform használatára vonatkozó utasítások a funkciók leírásával együtt, beleértve többek között a Fiók kezelésére, az alkalmazottak hozzáadására és a felhasználói fiókban lévő jogok megadására vonatkozó szabályok leírását.

Tartalom - a felhasználók által a Platformon közzétett anyagok (grafika, szöveg, videó), beleértve a Felhasználók által elérhetővé tett termékkatalógusokat, Termékekre vonatkozó adatokat és adatbázisokat, amelyek megalapozzák az Ajánlatot.

Logisztikai Támogató Szolgáltatás - a Szolgáltató által a Felhasználóknak a Tranzakcióval kapcsolatban nyújtott logisztikai támogatási szolgáltatások, amelyek részletes szabályait a 8. sz. melléklet - Logisztikai támogató szolgáltatás tartalmazza.

Technikai Támogatás - a Szolgáltató által a Felhasználóknak a közzétett Ajánlatokkal kapcsolatban nyújtott technikai támogatási szolgáltatások.

Ajánlatkérés, tárgyalások, testreszabás, Technikai Támogatás, Logisztikai Támogató Szolgáltatás - a Szolgáltató funkciói, amelyek segíti a Platformon a Vevő és az Eladó között létrejött szerződés feleit, hogy a legjobb szerződéses feltételeket kapják a Tranzakcióhoz, beleértve az árról, a szállítás formájáról, a fizetés formájáról és időpontjáról vagy a Termék vagy Szolgáltatás jellemzőinek megváltoztatásáról (személyre szabás/testreszabás) szóló megállapodást.

Lengyel Jog Rendelkezései – a Szabályzattal kapcsolatos minden felmerülő kérdés tekintetében a lengyel jog alkalmazandó.

Többek között a következők vonatkoznak:

 • CC - az 1964. április 23-i törvény - Polgári Törvénykönyv,
 • Szerzői jogi törvény - a szerzői jogról és szomszédos jogokról szóló 1994. február 4-i törvény,
 • rendelet - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 rendelete (2019. június 20.) az online közvetítői szolgáltatások üzleti felhasználói számára a méltányosság és az átláthatóság előmozdításáról,
 • iparjogvédelmi törvény - az iparjogvédelmi törvényről szóló 2000. június 30-i törvény,
 • PSEMA - az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló 2002. július 18-i törvény,
 • CUCA - a tisztességtelen verseny elleni küzdelemről szóló 1993. április 16-i törvény.

 1.   A merXu platform használatához szükséges technikai feltételek

A következők szükségesek a Platform használatához:

- internetkapcsolat, helyesen konfigurált böngésző az Opera, Firefox, Chrome vagy Microsoft Edge szabványoknak megfelelően a legmagasabb verzióban,

- legalább 1024x768-as képernyőfelbontás,

- engedélyezve a "sütik" elfogadásának opciója,

- engedélyezett JavaScript-támogatás és aktív e-mail fiók.

 II.  TRANZAKCIÓK (ÜGYLETEK), AZAZ AZ ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSÉNEK, TELJESÍTÉSÉNEK ÉS FELMONDÁSÁNAK SZERZŐDÉSES FELTÉTELEI

 

1. Általános rendelkezések

 1. Ha bejelentkezik a merXu-ra, megerősíti, hogy ismeri és elfogadja a Szabályzatot. Ez azt is jelenti, hogy Ön megállapodást kötött velünk az elektronikus szolgáltatás nyújtására.
 2. Felhasználóként Ön felhatalmazást ad a merXu számára, hogy a megállapodásokkal és azok teljesítésével kapcsolatos információkat küldjön a megrendelések leadásakor megadott e-mail címre.
 3. A merXu használata ingyenes, amennyiben Ön Vevőként használja a Platformot. 
 1. A Szolgáltató változtatásokat vezethet be a Platformon elérhető egyes szolgáltatások vagy funkciók díjazásának megállapításában. Az árváltozásokra vonatkozó információkat legalább 21 nappal korábban közzéteszi a merXu oldalon, és e-mailben is tájékoztatja a Felhasználókat.  A Felhasználók ezen időszakon belül dönthetnek arról, hogy továbbra is igénybe kívánják-e venni a díjköteles szolgáltatásokat.
 2. A fenti II.1.4. alpontban említett értesítési időszak alatt a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Szabályzat II.6. pontjában leírt eljárásnak megfelelően törölje a Fiókját, ha nem kívánja továbbra is díj ellenében használni a merXu-t. A Fiók törlése az előző pontban említett esetben nem díjköteles.
 3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy - saját belátása szerint és az aktuális promóciós kampányok keretében - egyedi kedvezményeket nyújtson. A kedvezmény esetleges megadása vagy összegének módosítása nem igényli a Szabályzat módosítását. A Szolgáltató minden egyes megítélt kedvezményről vagy a kedvezmény összegének megváltoztatásról legalább 21 nappal korábban tájékoztatja az Eladót.
 4. A Szolgáltató tiltja a jogellenes tartalmak (pl. sértő megjegyzések) nyújtását. Elvárjuk, hogy tiszteletben tartsa a jogi rendelkezéseket és a jó modornak megfelelően járjon el úgy, hogy cselekedetei ne befolyásolják hátrányosan a Platform működésének biztonságát, és ne okozzanak egyéb módon kárt a Felhasználóinknak. Felhasználóink és harmadik felek személyiségi jogainak tiszteletben tartása különösen fontos számunkra.
 5. Felhasználóként Ön kijelenti, hogy az Ön által megadott Tartalom nem minősül a hatályos CUCA jogi szabályozása vagy LEngyelországtól eltérő országokban Tranzakciókat végrehajtó Felhasználókat kötelező jogrendszerek rendelkezései értelmében vett üzleti titoknak.
 6. A Felhasználó vállalja, hogy nem értékesít olyan Termékeket, amelyek sértik a lengyel jogrendszerben és a Tranzakciókat végrehajtó Felhasználók jogrendszerében hatályos rendelkezéseket. A Felhasználó vállalja, hogy nem értékesít olyan Termékeket, amelyek mások jogait (különösen a szerzői és iparjogvédelmi jogokat) sértik.
 7. A merXu-n nem értékesíthető tiltott és korlátozott termékek listáját a 2. számú mellékleteként "Tiltott és korlátozott termékek" címmel a Szabályzathoz csatoltuk.
 8. Ha hivatalos értesítést kapunk jogellenes adattárolásról, azonnal lépéseket teszünk az ilyen adatokhoz való hozzáférés megakadályozására.
 9. A Platformon reklámtartalom jelenhet meg.
 10. A Platformon található funkciók részeként a Szolgáltató Technikai Támogatást és Logisztikai Támogató Szolgáltatást nyújt. A nyújtott szolgáltatások részletes terjedelme a “Szabályzat 8. számú melléklete - Logisztikai támogató szolgáltatás” mellékletben található.
 11. A Szolgáltató díjat számol fel a Tranzakciók után. A díjak részletes terjedelme a “Szabályzat 1. számú melléklete - Tranzakciós díjak” mellékletben található.
 12. A Felhasználó kijelenti, hogy a merXu használatával a Felhasználó üzleti tevékenységet folytató vállalkozóként jár el, és hogy a merXu-n kötött és teljesített szerződések a Felhasználó számára foglalkozási tevékenységével kapcsolatosak.
 13. A felhasználó kijelenti, hogy a merXu használatával nem minősül a mezőgazdasági termelők társadalombiztosításáról szóló 1990. december 20-i törvény 6. cikkének (4) bekezdése szerinti mezőgazdasági üzemet működtető természetes személynek.

2. Felhasználói Fiók

 1. A Platform használata a Fiók regisztrációját követően lehetséges a jelen Szabályzat szerint. Az Aktiválás lehetővé teszi, hogy a merXu-n keresztül Termékekre vonatkozó megrendeléseket adjon le és fogadjon.
 2. Fiókot a merXu.com oldalon elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével hozhat létre.
 3. A regisztráció során kért adatok többek között a következők: az Ön cégének teljes neve, székhelyének teljes címe (beleértve: ország), e-mail címe és telefonszáma; a cég adószáma és/vagy cégjegyzékszáma; a cég bankszámlájának IBAN-ja, valamint a bejelentkezési és hozzáférési jelszó, amelyet Ön a Regisztráció során saját maga állapít meg.
 4. Ne feledje, hogy csak akkor lehet Felhasználó, ha üzleti tevékenysége aktív státuszban van, azaz üzleti tevékenysége nem lehet felfüggesztve, sem törlés alatt.
 5. A fenti adatok megadása mellett a Fiók regisztrációjához szükséges a jelen Szabályzat elfogadásának megerősítése - ez a lehetőség a Regisztrációs űrlapon található. A kitöltött űrlap elküldésekor Ön egy válasz üzenetet kap a Szolgáltatótól; az abban található aktiválási link lehetővé teszi, hogy jelszót állítson be a Fiókjához való hozzáféréshez és megerősítse a Regisztrációját. Ez az a pillanat, amikor Ön megállapodást köt a Szolgáltatóval a szolgáltatások elektronikus úton történő nyújtására.
 6. Ne feledje, hogy köteles a Fiók regisztrációjakor megadott adatok minden változását - pl. cég székhelyének megváltozása, üzleti tevékenység felfüggesztése - a felhasználói panel beállítások oldalán frissíteni.
 7. A Felhasználók biztonságának biztosítása céljából hitelesítjük az adatait.
 8. Az értékesítési funkció a cége Fiókjához tartozó bankszámlájának pozitív hitelesítése (Magyarországon jelenleg nem elérhető) után válik elérhetővé. Ebből a célból végezze el a Számlát engedélyező hitelesítő pénzátutalást, amelyet teljes egészében visszakap (Magyarországon jelenleg nem alkalmazható). Az Ön által előkészített Ajánlatok a Hitelesítés befejezése tán válnak láthatóvá a többi Felhasználó számára.
 9. A Hitelesítés állapota látható a többi Felhasználó számára.
 10. A hitelesítés folyamata változhat.
 11. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználói Fiókot bármikor ellenőrizze, beleértve a merXu promóciókban részt vevő Vásárlókkal kapcsolatban is.
 12. A Fiókját a Felhasználói panelen felsorolt alkalmazottak számára elérhetővé teheti. E funkció használatával kijelenti, hogy az Ön által megjelölt alkalmazottak jogosultak cégének képviseletére és a nevében történő szerződéskötésre. A Felhasználói panel funkcióit részletesen az Útmutatóban ismertetjük. Ott találja többek között a fiókkezelésre, az alkalmazottak hozzáadására és a vállalati Fiókban való jogosultságok megadására vonatkozó szabályok leírását.
 13. A Fiók panel lehetővé teszi, hogy testre szabja a merXu-ban végzett tevékenységével kapcsolatos értesítések körét és a fogadásuknak módját (e-mail, szöveges üzenet). Az SMS-értesítések az engedélyezéshez kapcsolódnak, ahol a megadott telefonszámra küldött kódot kell megadni. A Felhasználói fiókban korlátozhatja az alkalmazottak által kapott értesítések körét.
 14. A Felhasználó nem jogosult az Üzenetküldő Felületet a Tranzakciók feltételeinek megtárgyalásával kapcsolatos kommunikáción kívüli célokra használni, különösen az általa vagy harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos célzott reklámozásra és promóciós anyagok küldésére.

3. Ajánlat

1.  Ön a Termékeket, azok paramétereivel egy fájlon vagy egy kitöltött űrlapon keresztül adhatja meg. Mindkét lehetőség elérhető a Fiókjában. A kötelező ajánlati paraméterek a következők:

 1. a termék egyedi azonosító száma,
 2. a termék megnevezése,
 3. a termék leírása,
 4. a termék kategóriája,
 5. a termék ára,
 6. a Termék legalacsonyabb ára az elmúlt harminc napból (a legalacsonyabb ár megállapítására vonatkozó bizonyos korlátozásokra és rendelkezésekre is figyelemmel, az Eladóra vonatkozó jogszabályok szerint; lásd az alábbi 1a. pontot),
 7. a Tranzakció pénzneme,

amelyek nélkül nem lehetséges az Ajánlat benyújtása.

1a. A Felhasználókra a helyi (nemzeti) jogszabályok szerint vonatkozik az a kötelezettség, hogy a Termékre az adott promóció utolsó 30 napjában a legalacsonyabb árat kell megadniuk. A jogi normákból eredő kötelezettség fenntartásával a Szolgáltató minden Felhasználót arra ösztönöz, hogy az ügyfelek bizalmának és az üzleti átláthatóságnak a kiépítése érdekében az utolsó 30 napban a termék legalacsonyabb árát adja meg.

 1. Eladóként Ön egy űrlap vagy egy speciális fájl segítségével publikál a platformon Ajánlatot. Lehetősége van képek, videók és leírások feltöltésére a felajánlott Termékről. Ön felelős az Ajánlatban megadott információkért, ezért elvárjuk, hogy gondosan járjon el (lásd bővebben a "Szerzői jogok" pontban). A fő képet és legfeljebb 8 további képet adhat meg, egyenként legfeljebb 10 MB méretben. A képeknek kapcsolódniuk kell az Ajánlat tartalmához. A fotók nem sérthetik a szerzői és iparjogvédelmi jogokat (különösen a védjegyeket), nem tartalmazhatnak vízjeleket vagy tükröződéseket. A további képek a terméket használat közben, a fontos funkciókat, a csomagolást, a tartozékokat a dobozból kivett állapotban, valamint a termék használatát bemutató közeli felvételeket ábrázolhatják.
 2. Az Ajánlatnak nettó eladási árat kell tartalmaznia, kivéve, ha egyéb funkciókat kíván használni. Ne feledkezzen meg arról a kötelezettségéről, hogy a megtett Ajánlathoz pénznemet kell választania. Ha különböző pénznemekben kíván Termékeket eladásra kínálni, akkor külön Ajánlatokat kell készítenie és közzétennie.
 3. Ha Termék tartozékokat, kapcsolódó szolgáltatásokat vagy termékeket kíván értékesíteni, akkor minden Termékre külön Ajánlatot kell készítenie. Amennyiben ez nem így történik, a Szolgáltató fenntartja a jogot az Ajánlat felülvizsgálatára és eltávolítására a kétségek tisztázásáig.
 4. A Platform egyik funkciója egy árfolyam-kalkulátor, amely segít Önnek a merXu-n elérhető Ajánlatok más pénznemben kifejezett árának megállapításában. A más pénznemekben érvényes árakat az Európai Központi Bank által az adott napot megelőző utolsó munkanapon (pl. a Tranzakció vagy devizakérés napján) közzétett átlagos árfolyam alapján számoljuk ki. Felhívjuk figyelmét, hogy az átváltás segédeszköz jellegű, és a külföldi pénznemben feltüntetett árak csak illusztrációs célokat szolgálnak.
 5. Az Ajánlat jogi jellegét az Általános Szerződési Feltételek tartalma is meghatározza, beleértve a 6a. számú mellékletet - Kockázatmentes vásárlás 3000 Euróig, amely tartalmazza a Felhasználók által az ügyleten belüli megállapodás megkötésének pillanatában (azaz mind Eladóként az Ajánlat benyújtásakor, mind Vevőként az Ajánlat elfogadásakor) tett akaratnyilatkozatokat, különös tekintettel a szerződéses kapcsolat megszüntetésének módjára (utólagos feltétel) vagy az elállásra (olyan Eladó esetében, akinek szokásos tartózkodási helye Németországban van). 
 6. Az Ajánlat közzétételének pillanatától kezdve Önt köti az Ajánlat tartalma. A módosítás új Ajánlatnak minősül (ez történik például, ha személyre szabott/testreszabott szolgáltatást nyújt).
 7. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Eladó Ajánlatait a Termékek további paramétereivel egészítse ki. A kiegészítés hitelesített információ forrásokon, különösen az EAN-en vagy a termékgyártók által rendelkezésre bocsátott katalógusokon alapul.
 8. Az ajánlatok pozicionálását, azaz az ajánlatok bizonyos mértékű láthatóságát meghatározó fő paraméterek a következők:
 1. a Felhasználók által a terméklistában szereplő szponzorált termék megvásárlása (az első termékkategória első négy termékére vonatkozik);
 2. név, alapvető tulajdonságok (gyártó), leírás tartalma - a rendezés a Felhasználó által beírt szöveg és az Ajánlatban kitöltött szöveg közötti egyezés minőségén alapul;
 3. leírás, fotók, tulajdonságok - a válogatás a minőségi kritériumoknak való megfelelés alapján történik, különösen a termék hozzárendelése egy adott kategóriához, a leírás hossza és a fotók/képek száma alapján
 4. ár - az árkritérium hatással van a válogatásra abban az esetben, ha a Felhasználó ilyen kérést tesz.
 1. A fenti 9. pontban meghatározott paramétereknek az Ajánlatok elhelyezésének fő paramétereiként való feltüntetését a jelenlegi technológiai tényezők határozzák meg, valamint az a törekvés, hogy a Felhasználók számára lehetővé tegyék a keresési eredmények pontos megfeleltetését a konkrét kérésüknek. A Megújuló energia kategóriához és alkategóriáihoz tartozó ajánlatok mindig előnyt élveznek a többi, nem ehhez a kategóriához tartozó termékekkel kapcsolatos ajánlatokkal szemben. Az ilyen ajánlatok nem minősülnek kategorizáltnak. A Szolgáltató nem alkalmaz személyre szabott válogatásokat. Az Ajánlatok jobb láthatóságát elősegítő iránymutatásokról bővebben a "Hogyan hozz létre a vásárlók számára vonzó ajánlatot?" című Súgóközpontban olvashat: https://merxu.com/hu/help/articles/how-to-create-an-attractive-offer-that-will-attract-buyers-179/.
 2. A kiemelt Ajánlatok megjelenítése a Szolgáltató weboldalán a "Kiemelt" kategóriában az érdeklődések paraméterein alapul, azaz az adott Ajánlat magas számú felhasználói megtekintése alapján.
 3. A Szolgáltató nem részese a megkötött megállapodásoknak. Nem vállalunk felelősséget a Felhasználók cselekedeteiért, a megkötött megállapodások nem megfelelő teljesítéséért vagy nemteljesítéséért, valamint a Termékek minőségéért, biztonságáért vagy jogszerűségéért és a szállításuk vagy teljesítésük folyamatáért.
 4. A Szolgáltató lehetőséget kínál a Felhasználók és termékeik fizetett reklámozására az  "Információk a fizetett reklámról a merXu-nál" című dokumentumban egyedileg meghatározott feltételek szerint.

4. A felhasználók bevezető nyilatkozatai

1.A Tranzakció keretében kötött szerződés megkötésével Ön mint Felhasználó (azaz mind Eladóként az Ajánlat megtételekor, mind Vevőként az Ajánlat elfogadásakor) a “6a. számú melléklet  - Vásárlás kockázatmentesen 5.000 euróig” 2.1. pontjában foglalt akaratnyilatkozatokat tesz Ez azt jelenti, hogy az abban foglalt akaratnyilatkozatok az Eladó és a Vevő közötti ügyleten belüli megállapodás kötelező részét képezik.

5. Rendelések teljesítése

 1. A szolgáltatás merXu platformon keresztül történő teljesítéséhez be kell jelentkezni a helyes bejelentkezési név és jelszó megadásával. 
 2. A Felhasználók kötelesek az Ajánlatokkal és Tranzakciókkal kapcsolatos tárgyalásokat az Üzenetküldő Felületen keresztül végezni. A merXu-t megkerülő egyéb kommunikációs formák nem engedélyezettek. A tárgyalások megkezdése előtt javasoljuk titoktartási szerződés megkötését. Az Üzenetküldő Felületen keresztül biztosított tartalmakat és adatokat más Felhasználók nem dolgozzák fel, kivéve a Szolgáltatót, aki ezt a Szabályzat II.11-13. pontjainak rendelkezéseivel kapcsolatos szolgáltatások megfelelő teljesítéséhez szükséges mértékben teszi.
 3. A Szolgáltató lehetővé teszi a felek számára a platformon keresztül kötött szerződések tekintetében, hogy az ajánlatot a vásárló igényeihez igazítsák az „Ajánlatkérés" funkció segítségével, amely a vásárláskor aktív. A kommunikáció azÜzenetküldő Felületen keresztül történik.
 4. Az „Ajánlatkérés” benyújtásával véglegesítheti megrendelését (a vásárlás további lépéseinek megerősítésével), ugyanakkor lehetővé teszi a vásárlás elhalasztását is, amíg az Ajánlat végleges feltételeiben az Eladó és a Vevő között meg nem születik a megállapodás és meg nem erősítik a végleges feltételeket.
 5. Az Eladó a benyújtott „Ajánlatkérésre” válaszul a Platformon keresztül küldött üzenetben jelzi, hogy lehetséges-e az Ajánlat módosítása, és Vevő megkereséséhez igazítottan új Ajánlatot nyújt be a Termékre vonatkozóan (a Szabályzatban ezt "személyre szabásnak/testreszabásnak" nevezzük). 
 6. Az Ajánlat Vevő általi elfogadása az Eladó által kínált módosított Termék megvásárlására vonatkozó szerződés Vevő általi megkötésével egyenértékű.
 7. A Platform egyik funkciója a Logisztikai Támogató Szolgáltatás, amelyen belül többek között ellenőrizheti az elfogadott Ajánlat szállítási költségeit. Kérjük, ne feledje, hogy a vonatkozó szállítási kalkulátorok már az Eladó ajánlatának elfogadása után elérhetővé válnak az Ön számára.
 8. A megrendelés véglegesítése előtt információt kap az Eladótól a megrendelés teljes bruttó áráról, beleértve az adókat és a kapcsolódó költségeket is. A "Megrendelés megerősítése" linkre kattintva elfogadja a Termékek listáját és az árat, valamint - a II.5.9. ponttal összhangban - kiválasztja a fizetési módot is, és ezzel szerződést köt az Eladóval.
 9. Vevő a fizetési módot kizárólag a merXu-n elérhető, a II.5.13. és II.5.15. pontban említett fizetési módok vagy a Szolgáltató által az adott Tranzakcióra kifejezetten engedélyezett egyéb módok közül választhatja ki, és az Eladó vállalja, hogy a Vevőktől az ezen fizetési módokat használó Tranzakciókra vonatkozó fizetéseket elfogadja. Az előző mondatban megjelöltektől eltérő fizetési módok Vevők vagy Eladók általi használata nem megengedett.
 10. Ha a II.5.2. alpont szerinti tárgyalásos úton adja le megrendelését, akkor Ön mint Vevő javaslatot tesz az Eladó Termékéért fizetendő árra. A megrendelés akkor kerül megerősítésre, amikor mindkét fél - a Vevő és az Eladó - elfogadja a Termék Eladó által ajánlott új árát.
 11. Megrendelés visszaigazolását automatikusan fogja megkapni. Mindkét félnek – a Vevőnek és az Eladónak – küldünk egy e-mailt a másik félnek a Fiókból letöltött adataival együtt. Az Eladó megkapja a számlázáshoz és a szállításhoz szükséges számlázási adatokat.
 12. A megkötött szerződéssel kapcsolatban a Vevőnek a Termék ellenértékét az Eladóval egyeztetett határidőn belül kell kifizetnie.
 13. A Szolgáltató a merXu-n lehetővé teszi a Termék Fizetését a Szolgáltatóval együttműködő Fizetési Szolgáltatón keresztül. A Fizetések szabályainak részletes terjedelme, beleértve a felmerülő kötelezettségekre és a panaszok kezelésére vonatkozó szabályokat, a Szabályzat megfelelő, 5 sz. mellékletében - Fizetési szolgáltatón keresztül történő fizetés szabályai - Adyen található.
 14. A Szolgáltató maga nem nyújt fizetési szolgáltatást a Felhasználónak, és a Tranzakció semelyik pontján nem játszik szerepet a Felhasználók (Eladó és Vevő) közötti elszámolásban, valamint semelyik pontján nem rendelkezik a Tranzakciónak megfelelően az Eladót illető anyagi tőkével.
 15. Amennyiben a megrendelés teljesítése nem lehetséges, kérjük, 24 munkaórán belül értesítse a Vevőt.
 16. Az Eladó köteles a Vevőnek az Üzenetküldő Felületen küldött üzenetére annak beérkezésétől számított 24 órán belül válaszolni. Ez a határidő nem vonatkozik a szombatra, vasárnapra és az Eladó regisztrációs országának munkaszüneti napjaira. Egy adott naptári hónapban az időben, ezen alpont rendelkezéseinek megfelelően adott válaszok aránya nem lehet alacsonyabb, mint az összes adott válasz 80%-a. 
 17. Tárgyalásos úton a Felhasználók nem módosíthatják a 6a. számú mellékletben - Kockázatmentes vásárlás 3.000 euróig - meghatározott, a Tranzakció keretében kötött megállapodás feltételeit, amelyek a megállapodás kötelező részét képezik, mivel a Tranzakció keretében kötött megállapodásnak az ott meghatározottaktól eltérő feltételekkel történő megkötése megakadályozhatja a Vevőt abban, hogy részt vegyen a Kockázatmentes vásárlás 5.000 euróig programban.
 18. A Felhasználók nem végezhetnek semmilyen olyan műveletet, amely a Tranzakció Platformon kívüli megtárgyalásához, megkötéséhez, végrehajtásához vagy teljesítéséhez vezet, illetve amely a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott tranzakciós díjfizetési kötelezettség elkerülésére vagy megkerülésére irányul. Ilyen cselekmények alatt különösen a következőket értjük:

- külső webáruházakra, platformokra vagy tranzakciós oldalakra mutató linkek és egyéb hivatkozások beillesztése vagy küldése, online és offline egyaránt,

- az Eladók vagy potenciális vevők átirányítása a Tranzakció megtárgyalására vagy a megrendelés feldolgozására külső platformokon vagy a Szolgáltató által kínáltaktól (Üzenetküldő Felület, telefon, e-mail stb.) eltérő kapcsolattartási csatornákon keresztül ,           

- az Eladók vagy Vásárlók arra való ösztönzése, hogy tartózkodjanak a Szolgáltató által kínált funkciók használatától, beleértve a fizetési módokkal vagy a termékek szállításával kapcsolatos funkciókat is,     

- az Eladók vagy Vásárlók arra való ösztönzése, hogy tartózkodjanak a Szolgáltató által kínált promóciók használatától,

- az Eladók vagy Vásárlók ösztönzése a II.5.9. pontban említettektől eltérő fizetési módok használatára.

 1. Az Eladók nem differenciálhatják az Ajánlatok árait az alkalmazott fizetési mód alapján, a fenti II.5.9. pontban foglaltak szerint. Az Eladó nem számíthat fel a Vevőnek semmilyen költséget vagy díjat, sem közvetlenül, sem közvetve, a II.5.9. pontban foglalt fizetési mód Vevő általi használatával kapcsolatban. Az ilyen magatartás az Általános Szerződési Feltételek megsértésének minősül.

6. Az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásra vonatkozó megállapodások megkötésének és megszüntetésének feltételei

 1.   Bármikor törölheti a Fiókját e-mailt küldve a kapcsolat@merXu.com címre, feltéve, hogy a Szolgáltató felé fennálló összes pénzügyi kötelezettségét rendezte. A Szolgáltató szolgáltatásairól való lemondás nem befolyásolja a rendeléseihez való hozzáférést - az utolsó rendeléstől számított 30 napon belül véglegesítheti azokat. Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződés lejárta után is biztosíthatunk Önnek olyan információkat, amelyeket Ön a Fiókja keretében megadott vagy generált; ehhez kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mailcímen: kapcsolat@merxu.com. 
 2.   Az Ön és a Szolgáltató közötti szerződés a Fiókjának törlését követően megszűnik. A szerződés a törölt Fiókon keresztül leadott vagy kapott utolsó megrendeléstől számított 30 nap elteltével szűnik meg.
 3.   Az utolsó megrendelése a rendelés leadásának megkezdésekor hatályos általános szerződési feltételek szerint kerül feldolgozásra.
 4. Ha Ön megszegi a jelen szerződés rendelkezéseit, abban az esetben a Szolgáltató jogosult harmincnapos felmondási idővel a Fiók fenntartására vonatkozó szerződést felmondani. Egy ilyen döntésről indoklást kap tőlünk. A Fiók újbóli regisztrációjához a Szolgáltató hozzájárulása szükséges. A jelen Szabályzat betartása garancia az ilyen helyzet elkerülésére.
 5. Ezen túlmenően Felhasználóként Ön kijelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus úton, e-mailben küldjön számlát Önnek, amelyet a Szolgáltató az Ön javára a Platformon nyújtott szolgáltatásokról állít ki.

7. Szerzői jogok 

 1. A szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban a Szolgáltató szerzői jogvédelem alatt álló tartalmakat bocsát a Felhasználók rendelkezésére. A merXu–n hozzáférhetővé tett tartalmak másolása és megosztása tilos, kivéve, ha külön megállapodásban másként nem rendelkeznek.
 2. A merXu használatához szükségünk van a hozzájárulására az Ön által készített termékfotók és leírások felhasználásához. A szellemi tulajdonjogok felhasználására vonatkozó engedélyét az anyagának a szerverünkre történő feltöltésével egyidejűleg adja meg nekünk és más Felhasználóknak (vö. a jelen Szabályzat II.3-5. alpontjaival), és az a feltöltés időpontjában ismert valamennyi felhasználási területre kiterjed.
 3. Szükségünk van a hozzájárulására ahhoz, hogy a szellemi tulajdonjogait olyan mértékben használhassuk fel, hogy az Ajánlatok más formában is létrehozhatók, kiegészíthetők, megoszthatók és feldolgozhatók legyenek.
 4. Ne feledje, hogy a megadott engedély az ún. származékos művek létrehozására is kiterjed, és lehetőséget biztosít arra, hogy az anyagokat más szervezetek, akár az Önnel esetleg versenyző szervezetek is felhasználhassák az Ajánlatok kiegészítése céljából.
 5. A szerzői jog szerinti helyes gyakorlatok leírása a Szabályzat 4. számú mellékletét képezi "A merXu szellemi tulajdonjogok védelmére vonatkozó helyes gyakorlatának kódexe" címmel.

8. Kapcsolat

 1. Kapcsolatba léphet velünk írásban, ha levelet küld a következő címre: merXu sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 4/8, 60-518 Poznań, Lengyelország, vagy elektronikus úton, a kapcsolat@merxu.com e-mail címen.
 2. A Szolgáltató felhasználhatja a Fiókjában megadott összes adatot az Önnel történő kapcsolatfelvételhez.
 3. Mind a Szolgáltató, mind a Felhasználók kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a szolgáltatással kapcsolatos e-mail címük, valamint egyéb elérhetőségeik és címeik megváltozásáról.
 1.   Panasz 
 1. A Szolgáltató köteles biztosítani a Platform megfelelő működését, és szükség esetén segítséget nyújtani Önnek a technikai problémák megoldásában.
 2. Ha Ön szerint a merXu nem működik megfelelően, panaszt tehet a következő e-mail címen: kapcsolat@merxu.com. A panasznak tartalmaznia kell az Ön adatait, kifogásainak tömör leírását, a probléma dátumát és időpontját, valamint javaslatot a panasz megoldására.
 3. Panaszára 14 napon belül válaszolunk; rendkívül összetett helyzetekben fenntartjuk a jogot, hogy ezt az időtartamot meghosszabbítsuk.
 4. Ha panaszából hiányoznak a probléma megoldásához vagy a válaszadáshoz szükséges részletek, akkor megkérjük Önt, hogy egészítse ki azt. A panasz feldolgozásának határideje attól a pillanattól kezdődik, amikor megkapjuk kifogásainak teljes, szükséges leírását.

10. Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos kockázatok

1.  Ne feledje, hogy az internet használatával ki lehet téve a következőknek:

 • a hálózati környezetben futó, kódreplikáció révén terjesztett rosszindulatú szoftverek befolyása,
 • a biztonsági intézkedések megsértésének a személyes és bizalmas információk megszerzése érdekében, és ennek következtében a személyazonosság ellopása a hitelesnek tűnő hamis elektronikus üzenetek küldésével,
 • adathalászat a hiteleshez nagyon hasonló hamis elektronikus információk küldésével, és ennek következtében az ügyfél személyes és bizalmas adatainak megszerzése,
 • illetéktelen lehallgatás olyan számítógépes szoftverek segítségével, amelyek célja a hálózaton áramló adatok lehallgatása és esetleges elemzése (kémprogramok),
 • a jogosult szerzői jogainak megsértése azok jogosulatlan másolásával és felhasználásával a jogosult hozzájárulása és tudta nélkül,
 • harmadik fél által módosított rosszindulatú szoftverek hozzáférhetővé tétele.
 1. Intézkedéseket teszünk az ilyen fenyegetések kockázatának minimalizálása érdekében, különösen a szoftverek és a hálózat folyamatos figyelemmel kísérése valamint a fokozott kockázatról való tájékoztatás révén.


  11. Felelősség
 1. A Tranzakciók a Felhasználók között jönnek létre, ezért a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók magatartásáért, illetve a szerződés szerinti kötelezettségek nem megfelelő teljesítéséért vagy nemteljesítéséért, valamint a Felhasználók és harmadik személyek által tett olyan lépések következményeiért, amelyek a jelen  rendelkezések megsértését jelentik, tekintettel a 6a. számú - Kockázatmentes vásárlás 3.000 euróig – mellékletre.
 2. Reagálni fogunk, ha cselekedetei sértik a Szabályzatot. Ilyen esetben Önt figyelmeztetésben részesíthetjük. Ha ez nem elegendő, jogunkban áll korlátozni a Fiókja működését. Végső esetben a Fiókja felfüggesztésre kerül a jelen Szabályzat II.13. pontja szerint.
 3. A Termékek tekintetében kellék-, vagy jogszavatossággal nem tartozunk, és nem nyújtunk jótállást sem.
 4. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a szolgáltatások nyújtásának olyan teljes vagy részleges megszakításaiért, amelyek az ellenőrzési körén kívül eső meghibásodásokból, a rendszerek (beleértve az átviteli rendszereket és az ICT-rendszereket) meghibásodásának eseteiből vagy a Platform karbantartási munkálatainak szükségességéből erednek.
 5. Mindazonáltal fenntartjuk a jogot, hogy rendkívüli körülmények esetén, amelyekért szintén nem vállalunk felelősséget, felfüggesszük vagy megszüntessük a nyújtott szolgáltatásokat.

12. Fiókjának biztonsága

 1. Ha megalapozott kétségünk van a Fiókja biztonságával kapcsolatban, megkérjük, hogy változtassa meg a hozzáférési jelszavát. A módosítás elvégzése után újra hozzáférhet a Fiókjához.

2.Amennyiben alapos okunk van feltételezni a biztonság megsértését, ideiglenesen zárolhatjuk a Fiókját vagy a kiválasztott szolgáltatásokhoz való hozzáférést, ha úgy véljük, hogy Fiókja vagy más Felhasználó biztonsága veszélybe került. A zárolások feloldásra kerülnek, amint a probléma forrására magyarázatot találtunk és eltávolítjuk azt.

 

13. Fiók felfüggesztése

1.Ha megsérti a jelen rendelkezéseket, felfüggeszthetjük a Fiókját. Ez különösen akkor fordulhat elő, ha többek között:

 1. jogszerűtlen tartalmat vagy sértő véleményeket közöl,
 2. tiltott vagy hamisított Termékeket értékesít,
 3. nem frissíti adatait,
 4. felfüggeszti üzleti tevékenységét (a cégnyilvántartásban feltüntetett információkkal összhangban), vagy törlik a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
 5. nem válaszol a Felhasználóknak a II.5.16. alpontban meghatározott határidőn belül,
 6. az Üzenetküldő Felületet nem a II.2.14. alpont szerinti, a Tranzakció feltételeinek megtárgyalásával kapcsolatos kommunikációra használja,vagy az Ajánlatokat és Tranzakciókat nem az Üzenetküldő Felület használatával tárgyalja meg, a II.5.2. alpontban meghatározott kötelezettség ellenére,
 7. megsérti a II.5.9. alpontban meghatározott a fizetés elfogadására vonatkozó szabályokat.
 8. ismételten (legalább 3) negatív értékelést kap a Tranzakcióval kapcsolatban, amely a Szabályzat Ön általi megszegését jelzi,
 9. a II.5.18. alpontban meghatározott tevékenységek bármelyikét végzi
 10. a Szabályzat 5. számú mellékletének V.7. pontjában és a 9a. számú melléklet V.7. pontjában  foglalt esetben
 11. a Szabályzat 6a. számú melléklet - Kockázatmentes vásárlás 5.000 euróig 12.2. pontjában meghatározott helyzetben.
 12. késedelembe esik a platform szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódó díjak megfizetésével
 1. Jogosultak vagyünk felfüggeszteni a Felhasználó Fiókját, amennyiben felmerül a gyanú, hogy a Felhasználó illegális célokra, különösen csalárd ügyletekre használja a Fiókot. Ha további magyarázatokat vagy dokumentumokat kell beszerezni a Felhasználótól, az ügy tisztázása idejére felfüggeszthetjük a Fiókot.
 2. Fiók felfüggesztését indokoló körülmények esetén saját belátásunk szerint hozzáférést biztosíthatunk a felfüggesztett Fiókhoz, a fizetések kiegyenlítését biztosító funkciókhoz, valamint a Fiók felfüggesztése előtt megkötött szerződések véglegesítésére szolgáló funkciókhoz, azzal a feltétellel azonban, hogy az üzleti tevékenység felfüggesztése vagy a vonatkozó nyilvántartásból való bejegyzés törlése esetén a Tranzakciók véglegesítése akadályba ütközhet (amelyről Ön köteles az adott Tranzakció másik Felhasználóját is tájékoztatni). A Fiók egyéb funkciói le lesznek tiltva.
 3. A Szabályzat II.13.1.-II.13.2. alpontjaiban leírt helyzetekben megtagadhatjuk a felfüggesztett Fiókhoz való hozzáférést.
 4. A Fiók felfüggesztésének pillanatában e-mailben tájékoztatjuk Önt a döntésünk indokolásáról.
 5. Bizonyos helyzetekben akkor is megtagadhatjuk egy Fiók regisztrációját, ha az Ön által korábban használt Fiók felfüggesztésre került. Ilyen esetben, legalább 30 nappal az Önnek nyújtott szolgáltatások megszüntetése előtt e-mailben közöljük Önnel az ilyen döntés indokolását. A Szabályzatban megjelölt különleges esetekben rövidebb időn belül is megszüntethetjük a szolgáltatásnyújtást.
 6. Jogosultak vagyunk a felfüggesztett Fiókot újra aktiválni.

8.Ha a Fiókját felfüggesztjük, nem vehet részt, illetve nem folytathatja azaktuális promócióinkban való részvételt. Ha Ön a Fiókja felfüggesztése előtt olyan promóciókban vett részt, ahol már fennállt a felfüggesztés oka, akkor Ön köteles lesz visszafizetni a Szolgáltatónak a kapott előnyöket.

14. Tranzakciós értékelések

 1. Lehetőséget biztosíthatunk a Felhasználók számára, hogy véleményt nyilvánítsanak és értékeljék a Felhasználót, akivel Tranzakciót kötött vagy akitől ajánlatot kért, a vele folytatott tárgyalások és a vele kapcsolatban szerzett tapasztalatok tekintetében. Ez az értékelés látható lesz a Tranzakcióban részes felek és a Szolgáltató számára. Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben az összes vagy kiválasztott értékelés tartalmát közzétegyük az Ajánlat oldalon. Az értékelések közzétételének eshetőlegességéről a Felhasználókat 30 nappal korábban értesítjük.
 2. A Felhasználó számára kiadott tranzakciós értékelésnek tömörnek kell lennie, és szigorúan a végrehajtott Tranzakcióhoz kell kapcsolódnia. A tranzakciós értékelés nem sértheti a helyes gyakorlatot vagy harmadik személyek jogait, valamint nem tartalmazhat többek között a merxu.com-on kívüli weboldalakra mutató reklámtartalmat.
 3. Az a Felhasználó, aki tranzakciós értékelést kapott, reagálhat rá. A válasz csak a Tranzakcióban részes felek és a Szolgáltató számára látható.
 4. Nem avatkozunk be a fenti II.14.2. alpontnak megfelelő tranzakciós értékelésbe. Ha azonban a Tranzakcióban részes mindkét fél beleegyezik, a fenti II.14.1. alpont harmadik mondatának megfelelően történt közzététel esetén a tranzakciós értékelés törölhető vagy szerkeszthető.
 5. A Szabályzat megsértésére utaló, ismétlődő negatív tranzakciós értékelések a Fiók funkcióinak végleges vagy átmeneti korlátozását (Fiók felfüggesztése) eredményezhetik.
 6. A Felhasználó Fiókjának felfüggesztése, valamint törlése esetén a Felhasználó által a Szolgáltató részére fizetendő díjak nem kerülnek visszatérítésre.

 

15. Adatvédelem

 1. Adatait a jelen Szabályzat 3. számú mellékletét képező Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeljük.

2.Elemzési és statisztikai célokból a fentiekben nem említett, de a merXu-n végzett tevékenységével kapcsolatos egyéb adatokat is kezelhetünk. Ezt a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása, valamint a merXu jobbá tétele érdekében tesszük.

 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A Szabályzat az alábbi 2. és 3. pontra is figyelemmel a www.merxu.com oldalon történő közzétételük napján lépnek hatályba.
 2. Jogosultak vagyunk a Szabályzatot módosítani, és annak új, hatályos változatát közzétenni. A módosítás a Szolgáltató által megjelölt időpontban lép hatályba. A hatálybalépésig terjedő időszak nem lehet rövidebb, mint a módosított Szabályzat Platformon való elérhetővé tételének időpontjától számított 15 nap. Ez az időtartam rövidebb is lehet, ha a Szabályzat módosítására rövidebb időn belül vagyunk kötelesek, vagy kivételesen, ha a módosításra előre nem látható és közvetlen veszély elhárítása érdekében kerül sor. A Szabályzatnak a Fizetésekre vonatkozó módosítása a Szabályzat megfelelő, 5. sz. mellékletében - Fizetési szolgáltatón keresztül történő fizetés szabályai - Adyen foglaltak alapján lehetséges.
 3. A Platformon 2023.12.15. napján közzétett Szabályzat a közzétételük napján Felhasználónak minősülő jogalanyok esetében 2024.01.01 napján lépnek hatályba. Azon jogalanyok számára, akik a Platformon Fiókot regisztrálnak, és a Szabályzat ezen változatának közzététele napján vagy azt követően válnak Felhasználókká, tekintetükben a Szabályzat ezen változata a Fiók regisztrációjának napjától lesz kötelező érvényű.
 4. A módosítások hatályba lépése előtt leadott (beleértve az Eladó által visszaigazolt és a Vevő által elfogadott) megrendeléseket az addig érvényes szabályok szerint kell teljesíteni.
 5. A jelen Szabályzat módosításáról e-mailben értesítjük Önt. Ha Ön nem fogadja el a módosításokat, az azt jelenti, hogy meg kívánja szüntetni a Szolgáltatóval kötött szerződését. A jelen Szabályzat módosításáról küldött üzenetre való reagálás elmaradása a módosítások tartalma elfogadásának minősül.
 6. A Szabályzat a LEngyel Jog Rendelkezései szerint készült, és minden felmerülő vitás kérdésben, különösen a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó megállapodások és az abból fakadó kötelezettségek teljesítésére a Lengyel Jog Rendelkezései az irányadók.
 7. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben Lengyel Jog Rendelkezései az irányadók.
 8. A jelen Szabályzat mellékletei a Szabályzat szerves részét képezik.
 9. Az Általános Szerződési Feltételek lengyel nyelvű változatban készültek.
 10.  Az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdések esetén készek vagyunk békés vitarendezésre törekedni közvetítés útján. Ennek érdekében független közvetítőkkel működünk együtt: Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji Św. Marcin 24/ 402, 61-805 Poznań. Mivel a közvetítés önkéntes, a vitában részt vevő mindkét félnek bele kell egyeznie a közvetítés útján történő vitarendezésbe.

 

IV. MELLÉKLETEK

 1. sz. melléklet - Tranzakciós Díjak
 2. sz. melléklet - Tiltott és korlátozott termékek
 3. sz. melléklet - Adatvédelmi Szabályzat
 4. sz. melléklet - merXu Kódex a szellemi tulajdonjogok védelmére vonatkozó helyes gyakorlatokról
 5. sz. melléklet - Fizetési szolgáltatón keresztül történő fizetés szabályai - Adyen

6a. sz. melléklet - Kockázatmentes vásárlás 5.000 euróig

6b. sz. melléklet - Megfelelő teljesítés iránti kérelem

6c. sz. melléklet - Nyilatkozat a megállapodástól való elállásról

6d. sz. melléklet - Megbízási szerződés

 1. sz. melléklet - Logisztikai Támogató Szolgáltatás