ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

merXu

 

BEVEZETÉS – VAGYIS KIK VAGYUNK, NÉHÁNY DEFINÍCIÓ, HOGY BIZTOSAN MEGÉRTSÜK EGYMÁST, ÉS HOGY EGYÁLTALÁN MIÉRT ÍRUNK MINDERRŐL

Kezdjük azzal, hogy bemutatkozunk:

Mi (a merXu Kft.) az Európai Unióban működő merXu cégcsoport tagja vagyunk, cégünk adatait az oldal alján találja, társaságunk a merXu portál magyarországi változatát futtatja. 

 

Most néhány meghatározás. Kérjük, olvassa el őket:

GDPR- ez az általános adatvédelmi rendelet. Az Európai Parlament és a Tanács jogi aktusa, amelynek célja annak biztosítása, hogy a személyes adatok védelme és kezelése azonos elvek alapján történjen az Európai Unióban. A dokumentum teljes neve: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Személyes adatok - olyan információk, amelyek lehetővé teszik számunkra az Ön azonosítását, vagy amelyeket a kapcsolatunk során adatbázisainkban hozzárendeltünk Önhöz.

Személyes adatok kezelése - a személyes adatokon műveletek végzése. Adatkezelés például az adatok gyűjtése, információs rendszereinkbe való bevitele, elemzése, javítása, összekapcsolása, szerverek közötti átvitele, törlése. 

Platform - weboldalunk, a merXu.com webhelyen futó internetes platform az összes aloldalallal.

Munkavállaló - a kényelem kedvéért ezt a kifejezést a munkaszerződés alapján foglalkoztatott személy és a polgári jogi szerződés (megbízás) alapján alkalmazott személy meghatározására használjuk. 

Munkáltató - az egyszerűség kedvéért ez a kifejezés magában foglalja mind a személyt munkaszerződés alapján foglalkoztató szervezetet, mind a munkavállalókat polgári jogi szerződés alapján foglalkoztató megbízót

merXu - merXu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, székhelye Poznań (Poland) ul. Kraszewskiego 4/8, 60-518 Poznań, e-mail: pomoc@merxu.com

Fizetési Szolgáltató, Adyen

Adyen – Adyen N.V. holland jogi társaság, bejegyezve 34259528 szám alatt Amszterdamban, cím: Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amszterdam.

Adatbázisok - gazdasági vagy hitelinformációkat tartalmazó adatkészletek (nyilvántartások), amelyeket a gazdasági vagy hitelinformációk összesítésével, megosztásával vagy cseréjével foglalkozó szervezetek vezetnek, valamint statisztikai nyilvántartások és hivatalok, kereskedelmi nyilvántartások, bírósági nyilvántartások, beleértve az adósság- (csőd-) és adósságbehajtási nyilvántartásokat, cégjegyzékek, adónyilvántartások.

Mi célból írunk minderről?

Számunkra fontos, hogy tudja, mi történik az adataival. Szeretnénk világosan leírni, hogyan védjük az Ön adatait, hogyan dolgozunk velük, és miért tesszük ezt. 

Ezen túlmenően, az Ön által most olvasott adatvédelmi irányelvek eleget tesznek a GDPR által ránk rótt kötelezettségünknek. Ha meg akar győződni arról, hogy minden információt megadtunk, ellenőrizhet minket. A kötelezettség, amelyről írunk, a GDPR 13. és 14. cikkéből ered.

 

ADATKEZELŐ – KI AZ ÉS MIT CSINÁL?

A személyes adatok feldolgozásának céljairól és módszereiről az adatkezelő dönt - vagyis ő az, aki eldönti, hogy miért és hogyan (milyen módon) kezelik az adatokat.

A merXu használata során különböző adatkezelőkkel fog találkozni.

A Platform működésével kapcsolatos minden kérdésben, minden olyan szolgáltatásban, amelyet az Ön cége számára nyújtunk, az adatkezelő mi vagyunk. És ez az, amiről ebben a politikában írunk.

Az Ön személyes adatainak adatkezelője általában az a merXu vállalat (Érintett merXu Vállalat), amellyel Ön (vagy az Ön Munkáltatója) megállapodást kötött a Platform használatára. Ez a vállalat kezeli a Felhasználó fiókjában gyűjtött adatokat annak érdekében, hogy a Platform feltételeinek megfelelően szolgáltatásokat nyújtson.

Néhány funkció vagy szolgáltatás esetében azonban a helyzet egy kicsit más (erről a következő szakaszokban olvashat: NÉHÁNY SZÓ A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÓRÓL, FUVARSZERVEZÉSI TÁMOGATÁS, KOCKÁZATMENTES VÁSÁRLÁS 5000 EURÓIG, MERXU PAY).

Személyes adataival kapcsolatos ügyekben bármikor kapcsolatba léphet az Érintett merXu Vállalattal, amellyel Ön (az Ön Munkáltatója) szerződést kötött (levelezési cím és e-mail címek az oldal alján találhatók).

A merXu használatakor a személyes adatainak kezelői más entitások is lesznek. Az elektronikus fizetési szolgáltatásokban ez az adatkezelő a fizetési szolgáltató. A Platformunk használatával kötött szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez megadott adatainak kezelője az Ön szerződéses partnere. A szerződéses partnere (az ő alkalmazottai) személyes adatainak adatkezelője pedig Ön (ha Ön a merXu-nál egyéni vállalkozóként regisztrált) vagy az Ön cége (ha Ön Alkalmazott). A pénzforgalmi szolgáltatások esetében a Fizetési Szolgáltató egyben adatkezelő is (lásd még: PÁR SZÓ FIZETÉSI SZOLGÁLTATÓRÓL).

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELÉS JOGI ALAPJA - MIÉRT GYŰJTJÜK AZ ADATAIT, ÉS MIÉRT KEZELHETJÜK ŐKET

Az, hogy az Ön személyes adatai kezelésének mi a célja és jogi alapja, attól függ, hogy ki Ön.

 

Nem regisztrált személy vagyok, csak a merXu weboldalát böngészem

Az Ön személyes adatait nem kezeljük. Ez nem jelenti azt, hogy nincsen semmi adatunk a merXu Ön általi használatával kapcsolatban. De csak olyan adataink vannak, amelyek nem teszik lehetővé, hogy azonosítsuk Önt. Bővebb információt erről a süti politikában olvashat.

 

Saját vállalkozást vezetek, és regisztráltam egy fiókot a merXu-nál (Felhasználó vagyok)

A személyes adatait a következő célokból kezeljük:

Először is azért, hogy a Platformon elérhető szolgáltatásokat nyújtsuk Önnek a Platform szabályzatában meghatározott feltételekkel (beleértve a promóciós szabályokat is) és az Önnel a Platform használatával kapcsolatban kötött egyéb szerződéseket.

A jogalap a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja - ez az alap tájékoztatja Önt arról, hogy az Ön személyes adatait olyan szerződés (beleértve a panaszeljárást is) teljesítése céljából dolgozzák fel, amelyben Ön a szerződő fél (vagy az adatok feldolgozása az említett szerződés megkötése érdekében történik). Az Általános Szerződési Feltételek szintén szerződést képeznek.

Másodszor, hogy eleget tegyünk adózási és egyéb jogi kötelezettségeinknek.

A jogalap 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról - ez alapján tájékoztatjuk Önt arról, hogy az Ön személyes adatait azért dolgozzuk fel, hogy az adatkezelő (mi) teljesíteni tudja a törvény által ráruházott kötelezettségét. Ebben az esetben elsősorban az áfára, valamint a gazdasági dokumentáció és előírások tárolására vonatkozó rendelkezésekről van szó, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 rendeletéről (2019. június 20.) az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról.
Szintén ebbe a kategóriába tartoznak az adózás területén folytatott közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU irányelv módosításáról szóló, 2021. március 22-i (EU) 2021/514 tanácsi irányelv, az úgynevezett DAC7 irányelv alapján kiadott rendeletek, amelyek előírják, hogy bekérjük és az eladók adatait (azonosító adatok, díjazás, bankszámla) riport formájában bejelentsük az adóhatóságnak.

Az Ön adatait a szerződési feltételekkel vagy a közöttünk létrejött egyéb megállapodásokkal ellentétes cselekmények ellenőrzése és elhárítása, illetve az ezekben a dokumentumokban foglalt feltételekkel való visszaélés elleni küzdelem, valamint a jogellenes cselekmények (az ún. csalások) ellenőrzése és elhárítása érdekében is feldolgozzuk.

Azokban a helyzetekben, amikor törvényi kötelességünk eljárni, a személyes adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja, pl. a jogsértő tartalmak eltávolítása a Platformról.

Míg azokban a helyzetekben, amikor a fellépésünk alapja az érdekeink védelme, a személyes adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja - érdekünk az általános szerződési feltételekben vagy szerződésekben meghatározott szabályok betartásának betartása.

E feladatok elvégzésében az Adyen támogat bennünket (lásd még az adatvédelmi szabályzat Adyennel való együttműködésről szóló részét).

 

Alkalmazott vagyok, és a cég, ahol dolgozom, regisztrált egy fiókot a merXu-n (a munkáltatóm a Felhasználó)

Az Ön személyes adatait azért dolgozzuk fel, hogy biztosítsuk az Ön munkáltatója számára a szolgáltatások megfelelő teljesítését (beleértve a panaszkezelési eljárásokat is), valamint a megfelelő kommunikációt az Ön munkáltatója és a szerződéses partnerei között.

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja - ez az alap tájékoztatja Önt arról, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozására azért kerül sor, mert az adatkezelőnek (ebben az esetben nekünk) jogos érdeke fűződik ehhez. Ez az érdek abban áll, hogy biztosítsuk a hatékony kommunikációt köztünk és az Ön munkáltatója között, valamint biztosítsuk a merXu-n keresztül kötött szerződések végrehajtásának lehetőségét.

Ebben az esetben elsősorban az áfára, valamint a gazdasági dokumentáció és előírások tárolására vonatkozó rendelkezésekről van szó, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 rendeletéről (2019. június 20.) az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról. A jogalap a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja lesz.

Az Ön adatait a szerződési feltételekkel vagy a közöttünk létrejött egyéb megállapodásokkal ellentétes cselekmények ellenőrzése és elhárítása, illetve az ezekben a dokumentumokban foglalt feltételekkel való visszaélés elleni küzdelem, valamint a jogellenes cselekmények (az úgynevezett csalások) ellenőrzése és elhárítása érdekében is feldolgozzuk.

Azokban a helyzetekben, amikor törvényi kötelességünk eljárni, a személyes adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja, pl. a jogsértő tartalmak eltávolítása a Platformról.

Míg azokban a helyzetekben, amikor a fellépésünk alapja az érdekeink védelme, a személyes adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja - érdekünk az általános szerződési feltételekben vagy szerződésekben meghatározott szabályok betartásának betartása.

E feladatok elvégzésében az Adyen támogat bennünket (lásd még az adatvédelmi szabályzat Adyennel való együttműködésről szóló részét).

 

Feliratkoztam a hírlevélre

Az Ön személyes adatait azért dolgozzuk fel, hogy hírlevél formájában kereskedelmi információkat nyújtsunk Önnek. 

A jogalap a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja - ez az alap tájékoztatja Önt arról, hogy az Ön személyes adatait azért kezeljük, mert Ön ehhez beleegyezését adta. 

Ön bármikor visszavonhatja a nekünk adott hozzájárulását. Egyszerűen írjon nekünk, vagy iratkozzon le a hírlevélről e-mailben. A hozzájárulás visszavonása nem érinti azoknak a tevékenységeknek a jogszerűségét, amelyeket akkor végeztünk, amikor az Ön hozzájárulása hatályban volt. 

 

Csak egy kérdést teszek fel

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy telefonon keresztül lép kapcsolatba velünk, az Ön adatait feldolgozzuk annak érdekében, hogy segítsünk Önnek az adott probléma kezelésében. Az ilyen adatok adatkezelője a megkeresést fogadó vállalat.

A jogalap a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja - ez a jogalap tájékoztatja Önt arról, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozására azért kerül sor, mert az adatkezelőnek (ebben az esetben nekünk) jogos érdeke fűződik ehhez. Ez az érdek az, hogy hatékony kommunikációt biztosítson köztünk és a Felhasználóink és potenciális felhasználóink között.

 

AZ ADATOK CÍMZETTJEI - AZAZ, KI KAPHATJA MEG AZ ADATAIT

Ha Ön vagy az Ön Munkáltatója rendelkezik merXu fiókkal, az Ön adatai a következő kategóriákba tartozó szervezetekhez kerülhetnek:

  1. más merXu vállalatok, amelyek bizonyos szolgáltatásokat vagy funkciókat nyújtanak a Platformon belül,
  2. szerződéses partnerek (az Öné vagy az Ön munkáltatójáé),
  3. olyan jogalanyok, akiknek adatokat kell szolgáltatnunk, mert törvény erre kötelez minket, például bíróságok vagy rendőrség,
  4. olyan szervezetek, amelyek támogatnak minket üzleti tevékenységünk folytatásában - ezek olyan kiválasztott szervezetek, amelyek a mi felügyeletünk alatt működnek meghatározott célokra, főként olyan szervezetek, amelyek informatikai, számviteli vagy jogi szolgáltatásokat nyújtanak számunkra (ha valaha hallotta az "adatfeldolgozással megbízott szervezet" vagy "adatfeldolgozó" kifejezést, akkor ezek a szóban forgó szervezetek)
  5. bankok és egyéb, a Felhasználók közötti, valamint a merXu és a Felhasználók közötti fizetések (beleértve a fizetési szolgáltatókat) végrehajtásáért felelős szervezetek,
  6. a szállítmányozási vagy szállítási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek - ha Ön (vagy az Eladó, akivel Ön szerződést kötött) igénybe veszi a Szállításszervezési segítségnyújtást, valamint a biztosítók.

Ha feliratkozott hírlevelünkre, kapcsolatfelvételi űrlapon vagy telefonon keresztül lépett kapcsolatba velünk, akkor az Ön adatai a következő címre kerülhetnek:

  1. olyan jogalanyok, akiknek adatokat kell szolgáltatnunk, mert a törvény erre kötelez minket, például bíróságok vagy rendőrség,
  2. olyan szervezetek, amelyek támogatnak bennünket az üzletmenetünkben - főként olyan szervezetek, amelyek informatikai szolgáltatásokat nyújtanak a Platform működéséhez kapcsolódó eszközökhöz.

 

AZ ADATOK HATÓKÖRE- AZAZ, HOGY MILYEN ADATOKKAL RENDELKEZÜNK ÖNRŐL ÉS HONNAN, ÉS HOGY ÖNNEK MEG KELL-E EZEKET MEGADNIA NEKÜNK

Az adatkezelési irányelvek előző pontjaihoz hasonlóan az Ön általunk kezelt adatainak terjedelme attól függ, hogy Ön kicsoda.

 

Saját vállalkozást vezetek, és regisztráltam egy fiókot a merXu-nál (Felhasználó vagyok)

Az Önről származó adatok Öntől származnak,  vagy ha a platformon elérhető fizetési szolgáltatásokat is használja - szintén a Fizetési Szolgáltatótól. Önnek nincs jogi kötelezettsége ezek megadására, de ha ezt nem teszi meg, akkor nem lehet fiókot létrehozni az Ön számára a merXu-n, és nem használhatja szolgáltatásainkat. Ha azonban már rendelkezik fiókkal, előfordulhat, hogy további adatokat fogunk kérni Öntől - ez akkor lesz így, ha a törvény kötelez minket az ilyen információk beszerzésére. Ezt követően köteles lesz megadni nekünk.

Az Ön következő adataival rendelkezünk: név, vezetéknév, vállalkozása neve, címe, amelyen működteti, adóazonosító szám, e-mail cím, kapcsolattartási telefonszám, bejelentkezési név, jelszó, tranzakciós előzmények, beleértve a fizetéseket, bankszámlaszámok. Lehetnek más adataink is, amelyeket Ön bocsát rendelkezésünkre, például egy benyújtott követeléssel vagy a Fizetési Szolgáltatók igénybevételével kapcsolatban. A Fizetési Szolgáltatóktól megkapjuk a szolgáltatásaink elszámolásához vagy a jelentéssel kapcsolatos jogi kötelezettségeink teljesítéséhez  szükséges fizetési adatokat (azonosító, dátum, státusz, összeg, fizetési mód és a fizető e-mail címe).

 

Alkalmazott vagyok, és a cég, ahol dolgozom, regisztrált egy fiókot a merXu-n (a munkáltatóm a Felhasználó)

Az Önről tárolt adatok az Ön munkáltatójától származnak, és ezek a következők:

bejelentkezési név, jelszó, e-mail cím, név, vezetéknév, beosztás, kapcsolattartó telefonszám

 

Feliratkoztam a hírlevélre

Az Önről származó adatok Öntől származnak. Jogilag nem szükséges ezeket megadni, de ha nem adja meg, nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni. 

E tekintetben rendelkezünk e-mail címével és az információival, hogy csak tőlünk kíván kereskedelmi információkat kapni, vagy a partnereinktől is.

 

Csak egy kérdést teszek fel

Az adatokat közvetlenül Öntől kapjuk. Ön nem köteles adatokat szolgáltatni nekünk, de ha nem teszi meg, előfordulhat, hogy nem tudjuk kezelni az Ön által felvetett ügyet.

 

FELDOLGOZÁSI IDŐSZAK - VAGYIS MENNYI IDEIG TÁROLJUK AZ ADATAIT

Az adatok kezelésének ideje függ a feldolgozás céljától.

A fiókjában (vagy a munkáltatói fiókjában) gyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg a fiók létezik - mindaddig, amíg az a köztünk lévő szerződés teljesítéséhez szükséges. Aztán addig, amíg a számlázás vagy az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos követelések elévülése tart.

A Kockázatmentes vásárlás 5000 Euróig program működtetésével kapcsolatban gyűjtött adatokat a program végrehajtásával kapcsolatos követelések (azaz a kártérítés kifizetésével vagy a kérelem el nem fogadásával kapcsolatos követelések), illetve a program keretében szerzett követelések tekintetében az Eladóval szembeni fizetési igények elévüléséig kezeljük.

A fuvarszervezési támogatás igénybevételével kapcsolatban gyűjtött adatokat a szállítmányozási vagy fuvarozási szerződésekből eredő követelések elévüléséig kezeljük.

A kapcsolatfelvételi űrlap vagy a forródrót használata során gyűjtött adatokat addig kezeljük, ameddig azok szükségesek az Ön által felvetett ügy kezeléséhez.

A merXu Pay funkció használatával kapcsolatban gyűjtött adatokat a funkció használatával kapcsolatos igények elévülési idejéig, de legalább az Ön (vagy az Ön munkáltatója) számláján gyűjtött adatokig kezeljük.

A hírlevélhez gyűjtött adatokat mindaddig kezeljük, amíg a kereskedelmi információk küldéséhez adott hozzájárulása érvényes.  

 

NÉHÁNY SZÓ A FIZETÉSI SZOLGÁLTATÓRÓL

A Platform lehetővé teszi a fizetési szolgáltatók használatát.

A MerXu Csoporthoz tartozó vállalat, amely a Fizetési Szolgáltatók szolgáltatásait használó Tranzakciók elszámolásához szükséges funkciók biztosításáért és az Eladóknak a Fizetési Szolgáltatóval való szerződéskötéséért felelős, a MerXu PL - a Platform általános szerződési feltételeinek vonatkozó mellékleteiben meghatározott szabályoknak megfelelően.

 

Adyen

Az Adyen az Adyen által a fizetési szolgáltatások nyújtása céljából feldolgozott felhasználói személyes adatok adatkezelője, és az Adyen által alkalmazott adatvédelmi szabályokat az adyen.com weboldalon ismerteti. 

Attól függően, hogy az Eladó milyen módszert választott az Adyennel való szerződéskötéshez, a merXu PL lehetővé teszi az Eladó számára, hogy a szerződéskötéshez szükséges adatait továbbítsa az Adyen részére.

A természetes személy (önálló vállalkozó) Eladók esetében ezek a következők: név, vezetéknév, ország, cím, bankszámlaadatok, e-mail, telefon, születési dátum és személyazonosító okmány száma.

És abban az esetben, ha az Eladók szervezetek (cégek, alapítványok stb.), a szervezetre vonatkozó adatokon kívül, amelyek nem rendelkeznek személyes adatok jellegével, a képviselőkre vonatkozó adatok (az igazgatótanács tagjai, partnerek, képviseleti jog stb.). Ezek a következők: név, vezetéknév, ország, cím, születési idő, személyazonosító okmány száma. Az Adyen kérhet adatokat a szervezet végső haszonhúzójáról is (ugyanazok az adatok, mint a képviselők esetében, és ezen felül a kedvezményezett funkciójára és típusára vonatkozó információk).

Az Eladó és az Adyen közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából az Adyen további dokumentumokat is kérhet, például átiratokat a nyilvántartásokból vagy igazolásokat a banktól - ebben az esetben a merXu szintén gyűjthet és megadhat ilyen adatokat.

A merXu összegyűjti az Adyen használatával a Tranzakcióban a fizetési folyamat elindításához szükséges adatokat. Ezek a kiválasztott fizetési módtól függnek. Általában ezek a következők: a fizetés címzettje, annak címe vagy szállítási címe, a Felhasználó e-mail címe és IP címe. Fizetőkártyák esetében ezek még a CVC, a lejárati dátum, a kártyatulajdonos neve és a kártyaszám. Banki átutalások esetén a bankszámlákról és az azokat vezető bankokról szóló adatok.

A csalás elleni védelem érdekében az Adyen automatikusan elemzi a tranzakciós információkat a fizetési adatok, az abban részt vevő felek azonosító adatai, beleértve az eszközazonosító adatokat, az IP-címet, a cookie-kat, a szállítási címet, a számlázási címet, a kapcsolattartási adatokat (telefon, e-mail) alapján. Az elemzés eredménye lehetővé teszi számunkra vagy az Adyen számára, hogy lépéseket tegyen a fizetés blokkolására, ha alapos gyanú merül fel, hogy az sértheti az alkalmazandó jogszabályokat.

 

KOCKÁZATMENTES VÁSÁRLÁS 5000 EURÓIG

Mind a Vásárlók, mind az Eladók (és Alkalmazottaik) személyes adatainak kezelője ebben a programban a merXu sp. z o. o., székhelye: Poznań (Poland) ul. Kraszewskiego 4/8, 60-518 Poznań, Regon: 385853514, NIP: 7792514527, KRS: 0000835832, törzstőkéje 1.500.000,00 PLN, bejegyezve a poznańi Poznań-Nowe Miasto i Wilda Kerületi Bíróság által vezetett vállalkozói nyilvántartásba, az Országos Bírósági Nyilvántartás VIII. kereskedelmi osztálya

A program keretein belül kezelt személyes adatokat a Vevő - a jelentkezése és az ahhoz csatolt dokumentumok alapján - adja meg. Ha Ön Vevő, akkor a szabályzatban megjelölt adatok Ön által történő megadása a program használatának feltétele.

A személyes adatok feldolgozása a következő célokból történik:

- A jogalap a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja, ha Ön felhasználó - ez a jogszabály arról tájékoztatja Önt, hogy az adatkezelésre az Ön által kötött szerződés teljesítése érdekében kerül sor. Ha pedig az Ön munkáltatója a Felhasználó, a feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja - azaz a feldolgozás jogos érdekünkből - az Ön munkáltatójával kötött megállapodásból - ered,

- a Vevőtől megszerzett követelésnek az Eladótól történő kifizetésének érvényesítése - a feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, azaz az érintett merXu vállalat gazdasági érdekeinek gondozásához fűződő jogos érdekünk.

 

SEGÍTSÉG A SZÁLLÍTÁS MEGSZERVEZÉSÉBEN

Ezt a szolgáltatást a merXu sp. z o.o. nyújtja, ezért ez a vállalat az adatkezelő.

Az adatok feldolgozása a szolgáltatás szabályzata szerinti teljesítés érdekében történik, beleértve a szállítmányozási vagy fuvarozási szerződések megkötését - a jogalap a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja, ha Ön Felhasználó - ez az alap arról tájékoztatja Önt, hogy a feldolgozás olyan szerződés teljesítése érdekében történik, amelynek Ön a szerződő fele. Ha pedig az Ön munkáltatója a Felhasználó, az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja - azaz az adatok feldolgozása jogos érdekünk - az Ön munkáltatójával kötött megállapodás - miatt történik.

 

merXu Pay

A személyes adatok adatkezelője ebben a funkcióban a merXu PL, mivel ez a vállalat biztosítja azt (merXu Pay Provider).

Az e funkcióhoz feldolgozott adatok a csoport vállalataiból származnak - ezek a Platformon végzett korábbi tevékenységére vonatkozó adatok és a Fiók aktiválásakor megadott adatok. Ezenkívül adatbázisokból származó információk is feldolgozásra kerülnek. Ezek pénzügyi adatok, különösen a követelésekre, jogi eljárásokra vagy csődeljárásra vonatkozó adatok.

Ezeket az adatokat több célból dolgozzák fel. Először is az Ön adósságfizetési képességének felmérése, azaz annak ellenőrzése, hogy megfelel-e a funkció használatához szükséges kritériumoknak, és milyen összegig. A jogalap a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Ez a jogalap tájékoztatja Önt arról, hogy az adatok feldolgozására azért kerül sor, mert az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ehhez. Ebben az esetben a mi érdekünk az, hogy csak olyan szervezeteket engedjünk be a programba, amelyek garanciát nyújtanak arra, hogy fizetik a velünk szembeni kötelezettségeiket, és hogy az Ön velünk szembeni kötelezettségei ne legyenek nagyobbak, mint amekkorát mi úgy gondoljuk, hogy Ön képes fizetni.

Egy másik cél a funkciók teljesítése a feltételeknek megfelelően. Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja. Ez a jogalap tájékoztatja Önt arról, hogy az adatfeldolgozás a köztünk (a Felhasználó és a merXu PL között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.)

Végül, az adatok feldolgozhatók a végrehajtási eljárások költségeinek megtérítése érdekében. Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, jogos érdekünk pedig a merXu PL pénzügyeinek gondozása.

AZ ADATOK TULAJDONOSÁNAK JOGAI- AZAZ ÖN MILYEN JOGOKKAL RENDELKEZIK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN 

Az Ön jogai a személyes adatok feldolgozásának jogalapjától függenek. Az alábbi táblázat az Ön jogait mutatja be az egyes jogalapok alapján. A jogalapot a fentebb, a következő részben találja: AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELÉS JOGI ALAPJA

Az alábbiakban alapvető információkat talál arról, hogy az egyes jogok valójában mit adnak Önnek.

Ha élni szeretne valamelyik jogával, írjon nekünk a kapcsolat@merxu.com címre

JOG

HOZZÁJÁRULÁS

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont

SZERZŐDÉS

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont

INDOKOLT ÉRDEK

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont

JOGSZABÁLY

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont

az adatokhoz való hozzáférés joga

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

helyesbítéshez való jog

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

az adatok törlésének kéréséhez való jog

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

az adatok hordozásához való jog

IGEN

IGEN

NEM

NEM

tiltakozási jog

NEM

NEM

IGEN

NEM

panasztétel joga a felügyeleti hatóságnál

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

Az adatokhoz való hozzáférés joga: ez a jog lehetővé teszi, hogy kérje tőlünk, hogy erősítsük meg, hogy az Ön adatait kezelik-e, és ha igen, akkor konkrét információkat is kérhet, különösen a kezelés céljáról, a kezelt adatkategóriákról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, valamint az adatkezelés tervezett időtartamáról vagy ezen időtartam meghatározásának módjáról, az Önt megillető jogokról, az adatok forrásáról, automatizált döntéshozatalról és profilalkotásról. Másolatot is kaphat tőlünk az adatairól. 

Az adatok helyesbítésének joga: ez a jog lehetővé teszi Önnek, hogy kérje az adatai helyesbítését, ha azok helytelenek vagy hiányosak. 

Az adatok törlésének kérésére vonatkozó jog: más néven az elfelejtés joga. Lehetővé teszi, hogy kérje adatainak törlését az erőforrásainkból. Ezt akkor veheti igénybe, ha adatai már nem szükségesek ahhoz a célhoz, amelyhez azokat gyűjtötték, ha Ön tiltakozott adatai kezelése ellen, ha visszavonta az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, vagy ha az adatok kezelése jogellenes.

A feldolgozás korlátozásának kérésére vonatkozó jog: ez a jog lehetővé teszi, hogy kérje, hogy az Ön hozzájárulása nélkül ne végezzünk semmilyen adatkezelési tevékenységet a tároláson kívül. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha megkérdőjelezi az általunk kezelt adatok helyességét (az adatok ellenőrzéséhez szükséges ideig), ha az adatok feldolgozása jogellenes, de nem szeretné, hogy az adatok törlődjenek, ha adatai számunkra már nem szükségesek, de szükség lehet rá, hogy megvédje vagy érvényesítse követeléseit, ha kifogást nyújtott be - mindaddig, amíg meg nem állapítják, hogy az adatkezelésünk jogos indokai felülírják-e azt az okot, ami a kifogása benyújtására alapot adott. 

Az adatok hordozhatóságához való jog: ez a jog lehetővé teszi, hogy kérje, küldjük el Önnek (vagy közvetlenül más szervezetnek, ha ez technikailag lehetséges) személyes adatait. Ez csak azokra az adatokra vonatkozik, amelyeket automatizált módon kezelünk (az informatikai rendszerben megvannak), és csak azokra az adatokra, amelyeket Ön adott nekünk.

Tiltakozáshoz való jog: ez a jog lehetővé teszi, hogy kérje tőlünk, hogy ne kezeljük tovább az adatait egy meghatározott cél érdekében. Ahhoz, hogy élni tudjon ezzel a jogával, a kérelem benyújtásakor meg kell jelölnie az Ön különleges helyzetét, amely indokolja, hogy miért nem kezelhetjük tovább az Ön adatait. Ezt azért kell tudnunk, hogy meg tudjuk ítélni, hogy Az Ön érdekei fontosabbak-e, mint azok az okok, amelyek miatt az Ön adatait feldolgozzuk.

Nem kell megjelölnie sajátos helyzetét, ha adatai kezelése marketing célokból történik. Ebben az esetben a kifogás mindig hatásos.

Panasztétel joga a felügyeleti hatóságnál: Ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása során szabálytalanság történt, panaszt tehet a a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál https://www.naih.hu/online-ugyinditas