INGYENES SZÁLLÍTÁS PROMÓCIÓ SZABÁLYAI A MERXU VÁSÁRLÁSI PLATFORMRA REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA


 1.§ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A www.merxu.com/hu/ merXu vásárlási platform felhasználóinak Ingyenes Nemzetközi Szállítást biztosító promóció (a továbbiakban: „Promóció”) célja a termékek vásárlására és eladására szolgáló merXu platform (a továbbiakban: „Platform”) népszerűsítése a felhasználók és a piaci szereplők körében. 
 2. A promóció szervezője a merXu sp. z o.o., székhelye: Poznań (61-803), ul. Św. Marcin 11/7, bejegyezve a poznańi Poznań - Nowe Miasto i Wilda kerületi bíróság VIII. kereskedelmi osztálya által vezetett országos bírósági nyilvántartásba, KRS szám alatt: 0000835832, NIP [adóazonosító szám]: 7792514527, 1 500 000 PLN összegű alaptőkével (a továbbiakban: "Szervező").
 3. A Szabályzat meghatározza a szervezett Promócióban való részvétel szabályait, és tartalmazza a vonatkozó magatartási szabályokat, amelyeket a Promóció résztvevője a Promócióhoz való csatlakozáskor elfogad. 
 4. Jelen szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat") a Lengyelországban általánosan alkalmazandó jog hatálya alá tartozik. A Szabályzat a Platform felhasználói számára elérhető www.merxu.com/hu/honlapon, elektronikus változatban. 
 5. A Promóciót a Szervező a Polgári Törvénykönyv 919-921. cikkei értelmében nyilvános ígéretként valósítja meg. A Szervező az a szervezet, amely a Polgári Törvénykönyv 919. cikke értelmében a jutalmat ígéri, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételek szerint.
 6. A promóció a merXu Platformon értékesített termékeknek a megadott minimális összegért történő megvásárlására vonatkozik, a 2024. február 1-től a Promócióban szereplő Pénzbeli Keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2024. február 29-ig tartó időszakban (a továbbiakban: „A Promóció Időtartama"). A Szervező dönthet A Promóciós Időtartamának meghosszabbításáról.
 7. A promóció a merXu Shopping Platform weboldalának www.merxu.com/hu/ keresztül történik, és a Platform közvetítésével végrehajtott nemzetközi promóciós vásárlásokra vonatkozik az EU országaiban.
 8. A Promóció alkalmazásában a promóciós vásárlás időpontja a vásárlást igazoló dokumentumon feltüntetett értékesítés dátuma. A Promóció céljából a vásárlást igazoló bizonylatok a következők: számla és áfás számla (a továbbiakban: „Vásárlási Igazolás"). 
 9. Az Ingyenes Szállítás Promóció nem kombinálható a Szervező más promócióival.

2. § A PROMÓCIÓ RÉSZTVEVŐI, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS INGYENES SZÁLLÍTÁS BÓNUSZ

 1. A promóció a merXu vásárlási Platform felhasználóinak szól, vagyis azoknak az entitásoknak, akik a promóciós időszak előtt és alatt regisztráltak a merXu vásárlási platformon. (Az entitás a továbbiakban: „Résztvevő”).
 2. A Promócióban való részvétel önkéntes.  
 3. Promóció résztvevői nem lehetnek a Szervező jelenlegi és volt dolgozói és munkatársai, valamint azok hozzátartozói. 

  3.1. Munkavállalónak minősül az a személy, akit munkaszerződés, megbízási szerződés vagy határozott idejű munkaszerződés alapján, munkatársnak pedig az a személy, akit bármely más jogcímen - beleértve a polgári jogi szerződéseket is - foglalkoztatnak, és aki a saját nevében és a saját javára regisztrált a Platformon, és annak felhasználójává vált.

 4. A Promócióban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a promóciós időszakban olyan nemzetközi vásárlási tranzakciót hajtson végre a merXu Platformon keresztül, mely a platformon (a vásárlás pillanatában) aktív, olyan ajánlatot tartalmaz, amely vagy amelyek jellegüknél fogva a megújuló energiaforrások kategóriájába vagy annak alkategóriáiba sorolhatók, illetve ahol a nemzetközi vásárlás minimális értéke legalább nettó 200 (kettőszáz) EUR, illetve nettó 900 (kilencszáz) PLN, nettó 5 000 (ötezer) CZK, nettó 75 000 (hetvenötezer) HUF vagy nettó 1 000 (egyezer) RON egyetlen egyetlen tranzakcióban és számlán (a továbbiakban: „Promóciós vásárlás"). 
 5. A Promóció Időtartama alatt minden Promóciós vásárlás esetén a résztvevőnek lehetősége van:

  a Szervezőtől visszatérítésként megkapni a felmerült szállítási költségeket (a továbbiakban: „Ingyenes Szállítás Pénzbeli Bónusz vagy Pénzbeli Bónusz"), a Promóciós Vásárlási Bejelentés benyújtását követően, pénzbeli bónuszként, számviteli bizonylat formájában, a Résztvevő által a merXu platformon, a Fiókom/Beállítások/Vállalati profil adatlapon megadott, a merXu által ellenőrzött céges bankszámlára, vagy

 6. A felmerült szállítási költségek megtérítése a következő összeghatárig történik: amennyiben a Promóciós vásárlás teljesítésének helye nemzetközi (tehát a vásárolt termékek kiszállítása a feladó országtól eltérő országba történik), az összeghatár 700 (hétszáz) PLN vagy 150 (egyszázötven) EUR vagy 3750 (háromezer hétszáz ötven) CZK, vagy 60 000 (hatvanezer) HUF vagy 700 (hétszáz) RON.

  6.1 Az egy naptári hónapban kifizetett Pénzbeli Bónusz nem haladhatja meg a 700 (hétszáz) PLN vagy 150 (egyszázötven) EUR vagy 3750 (háromezer hétszáz ötven) CZK, vagy 60 000 (hatvanezer) HUF vagy 700 (hétszáz) RON összeghatárt.

 7. A Promócióban az Ingyenes Szállítás Bónusz kerete 135 000,00 (százharmincöt ezer) PLN. A Szervező  dönthet úgy, hogy megemeli az Ingyenes Szállítás Bónusz keretösszegét a Promócióban. 
 8. Abban az esetben, ha a Résztvevő indoklás nélkül eláll a Promóciós Vásárlástól a vevő elállását lehetővé tevő, hatályos rendelkezések alapján, a Résztvevő nem jogosult az Ingyenes Szállítás Bónuszra. Az a Résztvevő, aki a fenti megkötés ellenére megkapta az Ingyenes Szállítás Bónuszt, köteles azt a promóciós vásárlási szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozat megtételétől számított 3 napon belül visszautalni arra a bankszámlára, amelyről a Bónuszt megkapta. 
 9. A fenti korlátozás azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha a Promóciós Termék visszaküldésére a vevő általánosan alkalmazandó jogszabályok szerinti elállási jogának gyakorlása során kerül sor a termék hibája miatt. 
 10. A promócióban való részvétel és az “Ingyenes Szállítás” Bónusz elnyerése érdekében a Promóció Résztvevőjének a Promóciós Vásárlást igazoló dokumentumot (számlát) fel kell töltenie a merXu Fiókon keresztül a rendelési oldalon, ahol az adott promóciós vásárlást végrehajtotta, ezáltal leadva a promóciós igénylést. (a továbbiakban: „Bejelentés"). 

  10.1 A Szervező kérésére, az ügylet teljesítésének megerősítése céljából a promócióban részt vevő fél köteles a bejelentést a fuvarokmányokkal kiegészíteni, beleértve a CMR-t / AWB-t is, Közösségen belüli termékértékesítés esetén.

 11. Az Ingyenes Szállítás promócióban Pénzbeli Bónuszra nem jogosítanak a Kapcsolt Felek (tőke vagy személyi kapcsolatban állók) közötti tranzakciók, az áruk tulajdonjogának tényleges átruházásától eltérő célú tranzakciók, valamint a társadalmi viselkedés és az illem szabályait sértő tranzakciók. 
  11.1 Tőke- vagy személyi kapcsolatban álló felek alatt különösen a következőket értjük: anyavállalat, jelentős befektető, leányvállalatok, közös vezetésű vállalkozások, társult vállalkozások, közös vezetésű vállalkozásban részt vevő partnerek és a vállalkozással közös ellenőrzés alatt álló vállalkozások, (a lengyel számviteli törvény 3. cikke (1) bekezdésének 43. pontjában meghatározottak szerint).
 12. A Bejelentésben a Résztvevő köteles megadni:

  a. a Résztvevő adatait, beleértve a címadatokat, az adószámát, cégjegyzékszámát [vagy a megfelelő nyilvántartásba történt bejegyzés számát];
  b. a Résztvevő céges bankszámla számát, amelyre a Bónuszt át kell utalni, és amely megegyezik a Merxu Platformon a Felhasználói fiókjában, a Beállítások, Vállalati profil fülön feltüntetett bankszámlaszámmal - cégprofil;
  c. a Promóciós Vásárlásra vonatkozó információkat, beleértve: a vásárlás dátumát, annak az eladónak a teljes cégét, akitől a vásárlás történt, az értékesítési okmány számát,
  d.
  a bejelentett Promóciós Vásárlással kapcsolatos értékesítési dokumentumok olvasható szkennelt változatát vagy fényképét.
 13. A Promócióban való részvételre vonatkozó jelentkezéseket a Promóció Időtartama alatt ill.a Promóciós vásárlást (melynek dátuma a számla dátuma) követő 4 héten belül kerülnek elfogadásra, amíg a Bónusz kerete ki nem merül. Ezt követően nem lehet Promóciós Vásárlást bejelenteni és az Ingyenes Szállítás Bónuszt megkapni. 
 14. A Bejelentésben megadott adatoknak összhangban kell lenniük a mellékelt dokumentumokban szereplő adatokkal.
 15. A Szervező a Bejelentés beérkezését követően azonnal visszaigazolást küld a Résztvevőnek a Bejelentésben megadott e-mail címére. Ez a visszaigazolás technikai jellegű, és nem jogosít fel az Ingyenes Szállítás Bónuszra. 
 16. Azokat a Bejelentéseket, amelyeket nem a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően nyújtottak be, beleértve a hiányos és a szükséges mellékleteket nem tartalmazó Bejelentéseket, a Szervező nem veszi figyelembe, és nem képezik az Ingyenes Szállítás Bónusz igénybevételének alapját a Promócióban.
 17. A Csehországon, Lengyelországon, Románián és Magyarországon kívüli EU országokban regisztrált résztvevők esetében a promócióval kapcsolatos minden releváns érték (pl. limitek, minimális vételár, bónusz stb.) EUR pénznemben kerül átszámításra és kiszámításra. A fenti szabályok szerint kiszámított bónusz értékét két tizedesjegyre kerekítjük.

3. § A PROMÓCIÓBAN A PÉNZBELI BÓNUSZ MEGÍTÉLÉSÉRE ÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 1. Az Ingyenes Szállítás Bónusz a Promóciós Vásárlás megfelelő Bejelentése esetén jár a Résztvevőnek, feltéve, hogy Bónusz kerete nem merült még ki a Promócióban. 
 2. Az Ingyenes Szállítás Bónuszt a helyes Promóciós Bejelentések sorrendjében ítélik oda a Résztvevőknek. 
 3. Ha a Promócióban a Bónuszok kerete kimerült, az Ingyenes Szállítás Bónuszt nem ítélik oda. Ilyen esetben a további bejelentéseket nem fogadnak el.
 4. A Promóciós Vásárlási Bejelentést a Szervező a Bejelentés kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül ellenőrzi, hogy az megfelel-e a Szabályzatnak. Abban az esetben, ha egy későbbi időpontban derül ki, hogy a Bejelentés vagy a Promóciós Vásárlás nem felel meg a Szabályzatnak, a Szervező  fenntartja magának a jogot, hogy az Ingyenes Szállítás Bónusznak megfelelő összeget visszakövetelje.
 5. Az Ingyenes Szállítás Bónusz megadásáról vagy annak megtagadásáról e-mailben értesítjük. 
 6. Ha a Bejelentésben szabálytalanságok találhatók, ha például a csatolt dokumentum olvashatatlan, a Szervező felszólíthatja a résztvevőt, hogy legfeljebb 7 (hét) napon belül egészítse ki a Bejelentést egy olvasható melléklet elküldésével, különben a Bejelentést hibásnak tekintik, és az Ingyenes Szállítás Bónuszt nem adják meg.
 7. Amennyiben kétségek merülnek fel a Bejelentés helyességét illetően, beleértve a Promócióban való részvétel jogának megszerzését is, a Szervező - a Bejelentés ellenőrzésére előírt határidőn belül - kapcsolatba léphet a Promóciós Vásárlás részeként történő értékesítést végző szervezettel, hogy a Promóciós Vásárlással kapcsolatos szükséges információkat beszerezze. 
 8. Ha a Szervező olyan Promóciós Vásárlási Bejelentést kap, amely ugyanazon vásárlási igazolás felhasználásával készült, amelyet egy másik résztvevő már benyújtott, a Szervező csak az első, helyes Bejelentést veszi figyelembe.
 9. Az Ingyenes Szállítás Bónuszok kifizetésére azt követő 14 (tizennégy) napon belül kerül sor, hogy a Szervező pozitívan elbírálta a Promóciós Vásárlási Bejelentést. 
 10. Az Ingyenes Szállítás Bónusz kifizetése a Résztvevőnek átutalással történik a merXu által ellenőrzött, céges bankszámlára, amely IBAN számot a merXu Platformon, a felhasználói fiókjában, a Beállítások  - vállalati profil fülön megadott. 
 11. Az Ingyenes Szállítás Bónusz más módon nem fizethető ki, csak a Résztvevő ellenőrzött, céges bankszámlájára történő átutalással. Az Ingyenes Szállítás Bónusz nem cserélhető be semmilyen egyenértékű dologra, például utalványra, ajándékkártyára.
 12. A Résztvevő nem ruházhatja át az Ingyenes Szállítás Bónuszhoz való jogát harmadik félre. 
 13. A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a Promóció kezdetének időpontjában hatályos adótörvények rendelkezéseinek megfelelően, a megszerzett Ingyenes Szállítás Bónusz jövedelemadójával kapcsolatos valamennyi adókötelezettség a Promóció résztvevőjét terheli. 
 14. Abban az esetben, ha nem lehetséges az Ingyenes Szállítás Bónusz kiadása a Résztvevőnek, vagy a Résztvevő azt a saját hibájából nem tudja átvenni, például mert helytelen, hiányos vagy valótlan elérhetőségeket vagy hibás számlaszámot adott meg, az Ingyenes Szállítás Bónusz elvész, és a Szervező rendelkezésében marad.

4. § A REKLAMÁCIÓS ELJÁRÁS SZABÁLYAI

 1. Bármilyen panaszt legkésőbb 2024. március 31-ig lehet benyújtani a Szervezőhöz. 
 2. A panaszt a kapcsolat@merxu.com e-mail címre kell elküldeni, a levél tárgysorába pedig a „Reklamáció" kifejezést kell beírni. A panasznak tartalmaznia kell: kereszt- és vezetéknevet, céget, a Résztvevő pontos címét, e-mail címét, valamint a panasz okát és a Szervező konkrét viselkedését.
 3. A panaszokat a beérkezéstől számított 14 napon belül vizsgáljuk meg. 
 4. A résztvevőt adott esetben postai úton tájékoztatják a panaszeljárás eredményéről. A panaszos a panasz elbírálásától időpontjától számított 7 napon belül írásban, a panaszban megadott címre küldött ajánlott levélben kap értesítést a határozatról. A Szervező a döntést e-mailben is közölheti. 
 5. A panaszeljárás önkéntes, és nem zárja ki a Résztvevő azon jogát, hogy a panaszeljárástól független bírósági eljárásban érvényesítse igényeit.

 5. § A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

 1. A jelen Szabályzat alkalmazásában a „GDPRkifejezés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet jelenti.
 2. A Promócióban résztvevők személyes adatainak kezelője a Szervező, akivel kapcsolatba lehet lépni:
  a. írásban az fenti 1. § (2) bekezdésében megadott címen vagy
  b. e-mailben a kapcsolat@merxu.com címen.
 3. A Résztvevő személyes adatainak kezelése a következő célokból történik:
  a. a Promóció lebonyolítása, amely alatt különösen a Bejelentés elfogadását, a Bejelentések ellenőrzését, az Ingyenes Szállítás Bónuszok odaítélését és átutalását kell érteni - ez az Adatkezelő jogos érdeke alapján történik (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja);
  b. panaszok elbírálása – a GDPR 6 cikk (1) bek. c) pontja értelmében az Adatkezelőre háruló jogi kötelezettségek alapján;
  c. a Promóció értékelése, beleértve a statisztikai elemzéseket is - a személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja, azaz az Adatkezelő jogos érdeke.
 4. A személyes adatok megadása önkéntes, de ennek elmulasztása megakadályozza a Promócióban való részvételt és az Ingyenes Szállítás Bónuszok megkapását. A Bejelentés ellenőrzéséhez szükséges mértékben a Promóciós Vásárlásban részt vevő féltől és a Szervező csoportjához tartozó más vállalatoktól is érkezhetnek adatok.  
 5. A Szervező a Résztvevő személyes adatait a jelen Szabályzat szerinti valamennyi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges ideig őrzi meg, a Promóciót követően pedig a személyes adatokat a Promócióból eredő igények elévülési idejéig őrzi meg, és ezt követően haladéktalanul törli. 
 6. A Résztvevő személyes adatai továbbíthatók olyan szervezeteknek, amelyeknek a Szervező a Promóció szervezése során a személyes adatok feldolgozására vonatkozó megbízási szerződés alapján alvállalkozásba ad tevékenységeket, különösen az Ingyenes Szállítás Bónuszt, illetve informatikai, számviteli vagy jogi szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknek.
 7. A Résztvevőt megilleti:
  a. a személyes adataihoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikke értelmében; 
  b. a személyes adatok helyesbítésének kérelmezéséhez való jog a GDPR 16. cikke értelmében;
  c. a személyes adatok törlésének kérelmezéséhez való jog a GDPR 17. cikke értelmében;
  d. az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke értelmében.
 8. A Résztvevőnek joga van kifogást emelni az adatoknak a (3) bekezdés c) pontjában említett célból történő feldolgozása ellen is, a GDPR 21. cikke értelmében.
 9. Ha a Résztvevő úgy ítéli meg, hogy személyes adatait a Promóció során a törvény rendelkezéseibe ütközően kezelik, panaszt tehet az Adatvédelmi Hivatalának elnökénél.

6 §. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 1. A Szabályzat a promóciós időszak alatt elérhető lesz a Platform honlapján, a www.merxu.com/hu/ webhelyen. 
 2. A Promóció lebonyolításának szabályait kizárólag a jelen Szabályzat határozza meg. Bármilyen promóciós és reklámanyag kizárólag tájékoztató jellegű. 
 3. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseit módosítsa vagy a Promóciót visszavonja abban az esetben, ha a Szervezőn kívül álló okok miatt ilyen módosítások szükségessége merül fel, feltéve, hogy az ilyen módosításokat a Promóció célja indokolja, vagy nem sértik a Résztvevő által szerzett jogokat, és nem érintik a részvétel feltételeinek romlását.
 4. A Szabályzat módosításairól szóló információk közzététele a Platform honlapján történik.
 5. A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a lengyel jog vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. 
 6. A jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes bíróság a lengyel jog szerint illetékes bíróság. 
 7. A Szabályzat a Platform honlapján való közzétételének napján lép hatályba. 
 8. A szabályzat magyar, lengyel, angol, cseh, szlovák, német és román nyelven készült. A nyelvi változatok közötti eltérések esetén a lengyel változat a kötelező.