merXu

Avbryt

FAQ

Om merXu
Vad är merXu och hur kan det hjälpa mitt företag
I vilka länder verkar merXu?
Vem kan använda merXu - vem kan köpa och sälja?
MerXu-konto
Hur man skapar ett merXu-konto - steg för steg
Kan jag ge mina anställda tillgång till mitt konto?
MerXu kontopanel
Köp på merXu
Hur man börjar köpa på merXu
Hur kan jag söka efter en produkt på merXu?
Hur fungerar alternativet "Skicka förfrågan"?
Sälj på merXu
Vad kan jag sälja på merXu?
Hur integrerar jag min produktkatalog med merXu?
Kan jag ställa in ett annat pris beroende på antalet produkter jag säljer?
Fakturor
Var kan jag hitta fakturor för mina beställningar?
Internationell försäljning
I vilka länder kommer mitt erbjudande att vara synligt?
Hur fungerar prisuppskattning i andra valutor?
merXu messenger
Vad är budbäraren till för?
Vad händer om en kund från ett annat MerXu-land, vars språk jag inte kan, skriver till mig?
Hur ofta ska jag kontrollera mina meddelanden?