Opłaty transakcyjne


Jeśli jesteś Sprzedawcą, pobierana jest jednorazowa opłata transakcyjna od każdej Transakcji w następujący sposób:

4% dla części całkowitej wartości Transakcji do 6 000 EUR i

0,5% dla dowolnej części całkowitej wartości Transakcji większej niż 6 000 EUR 

Na przykład: Opłata transakcyjna za transakcję o łącznej wartości 9. 000 EUR zostanie obliczona w następujący sposób: 4% od 6.000 EUR + 0,5% od 3.000 EUR = 240 EUR + 15 EUR. Całkowita kwota opłaty to 255 EUR + VAT.

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości opłata transakcyjna jest obliczana od całkowitej wartości Transakcji, na którą składa się cena zakupu Produktu, koszty dostawy oraz wszelkie inne koszty, opłaty i podatki. Opłata transakcyjna jest obliczana od kwoty netto i zostanie zwiększona o odpowiednią stawkę VAT, która jest uwzględniona przez Usługodawcę i podlega zapłacie zgodnie z wystawioną fakturą.

1. Lista transakcji: Prowadzimy bieżącą listę wszystkich Twoich transakcji. Sprzedaż dokonana na koniec miesiąca zostanie dodana do listy najpóźniej trzeciego dnia następnego miesiąca. Będziesz mógł sprawdzić swoją listę w Panelu KlientaTUTAJ. Wyślemy Ci również e-mail z powiadomieniem o aktualizacji.

2. Kwalifikujące się transakcje: Uznajemy za sprzedaż i pobierzemy opłatę, gdy:    

- Kupujący zapłacił.    

- Kupujący skorzystał z opcji merXu Pay.    

- Podpisałeś z nami Umowę Spedycyjną.    

- Brałeś udział w zorganizowanej przez nas promocji potwierdzającej sprzedaż.    

- Posiadamy inne informacje lub dokumenty potwierdzające, że sprzedaż miała miejsce.

3. Sytuacje niejasne i dyskusje: Jeśli uważasz, że sprzedaż z Twojej listy w rzeczywistości nie miała miejsca albo jej wartość lub prowizja są nieprawidłowe, możesz ją zakwestionować. Wystarczy przedstawić nam dowód, na przykład fakturę korygującą.

4. Jak zgłosić uwagi: Uwagi możesz przesłać wyłącznie przez swoje konto, w którym:    

- dasz nam znać, jakie masz zastrzeżenia.    

- podasz nam dowód lub uzasadnienie, że sprzedaż nie miała miejsca lub że wartość sprzedaży i opłata są nieprawidłowe.

5. Dodawanie transakcji: Jeśli dokonałeś sprzedaży, której nie ma na liście, możesz ją także dodać samodzielnie poprzez swoje konto. 

6. Terminy: Zalecamy regularne sprawdzanie listy transakcji i natychmiastowe informowanie nas, jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia lub uwagi. Masz czas do 5 dnia każdego miesiąca na zgłaszanie uwag do zestawienia z poprzedniego miesiąca. Jeśli do tego czasu nie skontaktujesz się z nami poprzez konto, założymy, że zgadzasz się ze wszystkimi pozycjami na liście, a odpowiednie opłaty zostaną uwzględnione na fakturze.

7. Nasza ocena: Rozpatrzymy wszelkie Twoje zastrzeżenia, zaktualizujemy listę i udostępnimy ją na Twoim koncie w ciągu 7 dni. Jeśli nie będziemy czegoś pewni, skontaktujemy się z Tobą, aby dowiedzieć się więcej.

8. Reklamacje: Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej decyzji, możesz złożyć skargę zgodnie z Regulaminem merXu. 

9.  Jedna opłata za transakcję: Nawet jeśli istnieje wiele zdarzeń wskazujących na dokonanie sprzedaży, pobierzemy tylko jedną opłatę transakcyjną. Przykładowo, jeśli korzystałeś z usług płatniczych i jednocześnie wsparcia logistycznego, zapłacisz tylko jedną opłatę.

10. Automatyczne naliczanie opłat: automatycznie naliczymy opłatę transakcyjną zaraz po sfinalizowaniu sprzedaży. W przypadku metod płatności dostępnych na merXu, Twoja opłata transakcyjna zostanie odliczona od kwoty przelanej na Twoje konto bankowe. Fakturę wyślemy do 14 dnia następnego miesiąca, a wszystkie szczegóły będą dostępne na Twoim koncie.

11. Brak zwrotu opłaty transakcyjnej: Nie zwracamy opłat transakcyjnych, nawet jeśli sprzedaż zostanie częściowo anulowana, umowa wygaśnie lub zgłoszona zostanie reklamacja dotycząca produktu. Nie zwrócimy również opłat, jeśli Twoje konto zostało zawieszone lub usunięte z platformy.

12. Działaj fair na merXu: Przypominamy - nie możesz negocjować ani finalizować sprzedaży poza merXu, ani unikać płacenia opłat transakcyjnych. Nie możesz także odsyłać Kupujących do innych platform, sklepów ani obciążać ich dodatkowymi opłatami w zależności od wybranej metody płatności. Jest to sprzeczne z naszymi zasadami i oznacza, że Kupujący nie będzie chroniony przez merXu.

13. Funkcjonalności ułatwiające zarządzanie sprzedażą: Pamiętaj o funkcjonalności Minimalna Wartość Zamówienia, która pozwala na zarządzanie wielkością sprzedaży. Możesz ją ustawić na swoim koncie merXu i przyjmować wyłącznie zamówienia o określonej wartości.