merXu

back Registreerige oma ettevõte

Veebiplatvorm taastuvenergiatööstuses tegutsevatele ettevõtetele
Kinnitatud äripartnerid
Turvalised veebitehingud

Loe rohkem

Ettevõtte täielik nimi vastavalt registrites esitatud nimele
või

Teie isikuandmete vastutav töötleja on merXu sp. z oo asukohaga Poznańis (60-518), aadressil ul. Kraszewskiego 4/8. Teie isikuandmeid töödeldakse merxu.com platvormil teie konto registreerimiseks ja teenindamiseks, sõlmitud lepingu täitmiseks ja teenuste osutamiseks elektroonilisel teel, sealhulgas platvormi täielikuks kasutamiseks ja otseturunduseks. Garanteerime, et austame kõiki teie isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevaid õigusi. Lisateavet andmetöötluse ja teie õiguste kohta leiate aadressilt privaatsuseeskirjadest .