merXu

Отмяна на

Безплатна доставка при покупки от merXu

Ние покриваме транспортните разходи за вашите международни поръчки!

Покриваме до 150 EUR месечни транспортни разходи за международни сделки на merXu.

За да се възползвате от промоцията, минималната стойност на поръчката трябва да е 200 EUR.

Промоцията е налична за поръчки от всички страни-членки на ЕС.
За повече информация се свържете с нас: contact@merxu.com

Доставчици от 27-те държави от ЕС

Можете да правите покупки на компания от продавачи в целия Европейски съюз

Само верифицирани компании

Гаранция за покупки само от проверени доставчици

Вътрешен комуникатор

Директен контакт с доставчика и възможност за преговори на цените

Всичко на едно място

Достъп до всички поръчки и покупки на едно място

Повече подробности относно безплатната доставка могат да бъдат намерени в Центъра за помощ и Условията и политиката.