merXu

Отмяна на

FAQ

Относно merXu
Какво е merXu и как може да помогне на моя бизнес
В кои страни работи merXu?
Кой може да използва merXu - кой може да купува и продава?
MerXu акаунт
Как да настроите merXu акаунт - стъпка по стъпка
Мога ли да дам на моите служители достъп до моя акаунт?
MerXu акаунт панел
Купете на merXu
Как да започнете да купувате на merXu
Как мога да търся продукт в merXu?
Как работи опцията „ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ“?
Продавайте на merXu
Какво мога да продавам на merXu?
Как да интегрирам продуктовия си каталог с merXu?
Мога ли да задам различна цена в зависимост от броя на продуктите, които продавам?
Фактури
Къде мога да намеря фактури за моите поръчки?
Международни продажби
В кои страни ще бъде видима офертата ми?
Как работи оценката на цената в други валути?
merXu месинджър
За какво е месинджърът?
Ами ако ми пише клиент от друга страна на MerXu, чийто език не знам?
Колко често трябва да проверявам съобщенията си?