merXu
Anuluj

Produkty niedozwolone i objęte ograniczeniami

Produkty niedozwolone

Przedmiotem Oferty nie mogą być w szczególności następujące Produkty:

 1. wycofane z obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. stwarzające zagrożenie, wpisane przez Prezesa UOKiK do rejestru produktów niebezpiecznych, niezgodnych z wymaganiami, niespełniających szczegółowych wymagań bezpieczeństwa,
 3. naruszające dobra osobiste osób trzecich,
 4. naruszające własność intelektualną osób trzecich,
 5. przystosowane do podejmowania działań naruszających prawo lub pochodzące z czynu niedozwolonego,
 6. narkotyki, substancje psychotropowe, środki odurzające, dopalacze,
 7. napoje alkoholowe,
 8. wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne i pojemniki zapasowe oraz ich części,
 9. materiały pornograficzne,
 10. broń, amunicja, materiały wybuchowe lub łatwopalne, niebezpieczne substancje chemiczne,
 11. dokumenty urzędowe,
 12. dane osobowe,
 13. substancje i produkty wydawane na receptę,
 14. zwierzęta i rośliny pozostające pod ochroną prawa, organy, tkanki i szczątki ludzkie,
 15. przedmioty wyposażenia i części wymontowane z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko,
 16. karty prepaid,
 17. papiery wartościowe, wierzytelności, instrumenty finansowe, polisy i produkty ubezpieczeniowe,
 18. złoto i srebro w postaci sztabek i ich kopii, monet wybitych po roku 1800 bądź złomu.

Produkty objęte ograniczeniami

Wybierając sposób dostawy Produktu zwróć uwagę na wykazy towarów zakazanych i wyłączonych z transportu przez wybranego przewoźnika (np. Poczta Polska, DHL, FedEx). Może się okazać, że jedyną dozwoloną metodą odbioru Produktu będzie odbiór osobisty.

Sprzedaż Produktów, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia, zezwolenia, licencji, koncesji, certyfikatu lub innej równoważnej decyzji administracyjnej organu państwowego, wymaganej przepisami prawa, jest dozwolona jedynie podmiotom posiadającym wymaganą decyzję (dotyczy m.in. obrotu paliwami).

Sprzedaż zwierząt nieobjętych zakazem oferowania (np. hodowlanych) jest dozwolona wyłącznie po zagwarantowaniu przez Sprzedawcę bezpiecznych i humanitarnych warunków transportu.

Szczegółowe zasady ograniczeń obrotu określonego rodzaju Produktami określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Produkty wycofane z obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Przykłady:

 • produkty lecznicze wycofane z obrotu na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2008 r., nr 57, poz. 347, z późn. zm.);
 • środki spożywcze wycofane z obrotu na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252, z późn. zm.).

Produkty stwarzające zagrożenie, wpisane przez Prezesa UOKiK do rejestru produktów niebezpiecznych, niezgodnych z wymaganiami, niespełniających szczegółowych wymagań bezpieczeństwa

Przykłady:

 • produkty wskazane w rejestrze prowadzonym na stronie publikacje.uokik.gov.pl.

Produkty naruszające dobra osobiste osób trzecich

Przykłady:

 • zdjęcia, filmy, obrazy naruszające wizerunek osoby trzeciej,
 • produkty obraźliwe, naruszające cześć osoby trzeciej,
 • korespondencja osoby trzeciej.

Produkty naruszające własność intelektualną osób trzecich

Przykłady:

 • produkty nieoryginalne (tzw. podróbki),
 • nieautoryzowane (pirackie) kopie,
 • falsyfikaty,
 • produkty, których autentyczności nie możesz zapewnić,
 • oprogramowanie naruszające licencję producenta.

Produkty przystosowane do podejmowania działań naruszających prawo lub pochodzące z czynu niedozwolonego

Przykłady:

 • instrukcje popełnienia czynu niedozwolonego (np. włamania),
 • produkty do fałszowania wyników badań na obecność substancji w organizmie,
 • usługi służące obejściu blokad,
 • produkty pochodzące z kradzieży,
 • wytrychy.

Narkotyki, substancje psychotropowe, środki odurzające, dopalacze

Przykłady:

 • narkotyki,
 • sterydy,
 • substancje kontrolowane,
 • przedmioty służące do wprowadzania narkotyków do organizmu,
 • nasiona i sadzonki marihuany.

Napoje alkoholowe

Przykłady:

 • produkty alkoholowe przeznaczone do spożycia.

Wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne i pojemniki zapasowe oraz ich części

Przykłady:

 • wyroby tytoniowe,
 • wyroby tytoniowe o aromacie charakterystycznym lub zawierających środki aromatyzujące, kofeinę i inne zakazane dodatki,
 • fajki do użytku z marihuaną.

Materiały pornograficzne

Przykłady:

 • filmy pornograficzne,
 • dostęp do stron pornograficznych,
 • wirtualne waluty wykorzystywane w serwisach pornograficznych.
 • Broń, amunicja, materiały wybuchowe lub łatwopalne, niebezpieczne substancje chemiczne
 • Produkty:
 • proch,
 • pociski,
 • broń palna,
 • broń biała,
 • materiały radioaktywne,
 • freony,
 • substancje trujące.

Dokumenty urzędowe

Przykłady:

 • dowody tożsamości,
 • prawa jazdy,
 • tablice rejestracyjne,
 • dowody rejestracyjne,
 • paszporty,
 • decyzje administracyjne.

Dane osobowe

Przykłady:

 • bazy danych,
 • listy mailingowe,
 • oprogramowania przystosowane do naruszania danych osobowych,
 • konta w bezpłatnych serwisach internetowych,
 • opinie,
 • recenzje,
 • polubienia,
 • subskrypcje.

Substancje i produkty wydawane na receptę

Przykłady:

 • leki wydawane na receptę bądź po konsultacji ze specjalistą.

Zwierzęta i rośliny pozostające pod ochroną prawa, organy, tkanki i szczątki ludzkie

Przykłady:

 • zwierzęta żywe lub martwe oraz części zwierząt objętych ochroną gatunkową,
 • rośliny objęte ochroną gatunkową,
 • psy i koty wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu lub metryki,
 • ludzki organy, tkanki (krew),
 • szczątki ludzkie.

Przedmioty wyposażenia i części wymontowane z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko

Przykłady:

 • klocki, szczęki hamulcowe,
 • filtry jednorazowe i wkłady filtra,
 • tłumiki układy wydechowego,
 • katalizatory,
 • instalacje zasilania gazem silników.

Karty prepaid

Przykłady:

 • karty podarunkowe,
 • vouchery,
 • karty operatorów telekomunikacyjnych.

Papiery wartościowe, wierzytelności, instrumenty finansowe, polisy i produkty ubezpieczeniowe

Przykłady:

 • obligacje,
 • akcje w spółkach prawa handlowego,
 • udziały w spółkach prawa handlowego,
 • jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,

Złoto i srebro w postaci sztabek i ich kopii, monet wybitych po roku 1800 bądź złomu

Przykłady:

 • sztabki inwestycyjne,
 • podróbki sztabek inwestycyjnych,
 • monety bulionowe.