merXu
Atšaukti

IŠTRAUKA IŠ NAUDOJIMO SĄLYGŲ PRIEDAS NR. 1 PRENUMERATŲ MOKESČIAI

I. Bendrosios nuostatos

9. Bazinis, Standartinis, Premium ir Verslo planai prenumeruojami mėnesio prenumeratos laikotarpiais, atsižvelgiant į pirmąjį prenumeratos laikotarpį, kuris konkrečiu atveju gali būti nepilnas mėnesio laikotarpis.

10. Mėnesio laikotarpis suprantamas kaip 1 kalendorinis mėnuo.

11. Prenumeratos laikotarpis prasideda pirmąją pirmojo Plano priėmimo „merXu“ sistemoje dieną.

12. Planų pakeitimai gali būti atliekami per atitinkamą prenumeratos laikotarpį, laikantis toliau nurodytų nuostatų:
a. keitimas į aukštesnį Planą atliekamas automatiškai, kai Naudotojas pasirenka ir priima Plano pakeitimą;
b. pakeitimas į žemesnį Planą atliekamas tik einamojo mėnesinio prenumeratos laikotarpio pabaigoje (t. y. kai
atnaujinama atitinkamo Plano prenumerata).

13. punkto b papunktyje nurodytu atveju Naudotojas turi galimybę prenumeratos laikotarpiu iki paskutinės prenumeratos laikotarpio dienos pakeisti savo sprendimą pereiti prie žemesnio Plano.

II. Informacija apie planą – mokesčiai, nuolaidos ir akcijos

 1. Konkretaus Plano prenumeratos mokestis yra mėnesinis mokestis.
 2. Visos prie Planų nurodytos kainos yra grynosios kainos, jei nenurodyta kitaip.
 3. Prenumeratos mokestis mokamas už kiekvieną mėnesį, pagal pasirinktą Planą.
 4. Jei Paskyra užregistruojama Platformoje ir Planas pasirenkamas per kalendorinį mėnesį, mokestis už pirmąjį prenumeratos laikotarpį imamas pagal Plano pasirinkimo dieną galiojantį akcinį kainyną.
 5. Akcinis prenumeratos mokestis už pirmąjį visą kalendorinį mėnesį ir už nepilną laikotarpį, jei Paskyra užregistruota per kalendorinį mėnesį, už Standartinį, Premium, ir Verslo Planus yra 1,85 € už kiekvieną iš nurodytų laikotarpių.
 6. 4 punkte aprašyta taisyklė netaikoma Naudotojams pagal Planus suteikiamoms teisėms ir lengvatoms, t. y. limitai pagal Planą suteikiami visa apimtimi.
 7. Pakeitus Planą į aukštesnį, pakeitimas įsigalios automatiškai, o mokestis bus proporcingai paskirstytas pagal naudojimosi atitinkamu Planu laiką.
 8. „merXu“ pasilieka teisę savo nuožiūra ir vykdydama akcijas suteikti individualias nuolaidas atskiruose Planuose pateiktoms kainoms.
 9. Jei pagal Planus suteikiamos individualios nuolaidos turi susijusią galiojimo datą, apie bet kokį nuolaidos dydžio pakeitimą bus pranešta likus ne mažiau kaip 21 dienai iki jos galiojimo pabaigos.
 10. Bet koks nuolaidos dydžio pakeitimas neturi įtakos vykdomiems Sandoriams, kai mokėjimo procesas jau pradėtas, ir Naudotojams jau suteiktoms teisėms.
 11. Akcijos laikotarpis trunka vieną kalendorinį mėnesį.
 12. Atskiriems Planams nurodyti akcijos laikotarpiai turi pradžios datą (t. y. suprantama kaip pirmojo Plano pasirinkimo data). Jei atskirų Planų akcijos laikotarpio metu keičiamas Planas, paprastai akcijos laikotarpiai yra nesumuojami ir neperkeliami tarp Planų.
 13. Jei akcijos laikotarpio metu Planas pakeičiamas kitu Planu, pradinio Plano akcijos laikotarpis baigiasi. Tuo atveju, kai naujai pasirinktame Plane akcijos laikotarpis buvo trumpesnis nei pradiniame Plane (iki Plano pakeitimo), akcijos laikotarpis pagal naujai pasirinktą Planą nebus taikomas.
 14. Jei akcijos laikotarpio metu Planas keičiamas į kitą Planą, kurio akcijos laikotarpis yra ilgesnis nei žemesnio Plano, akcijos laikotarpis keičiant Planą bus skaičiuojamas nuo pirmojo Plano pasirinkimo datos.
 15. Apie bet kokius atskiriems Planams priskirtų kainų pakeitimus Naudotojams bus pranešta ne vėliau kaip prieš 21 dieną, su sąlyga, kad kainų pakeitimai negali turėti įtakos Naudotojams jau suteiktoms teisėms.
 16. Visos galiojančios akcijos, nuolaidos, lengvatos Naudotojams prieinamos Planų rodinyje prisijungus prie Platformos.
 17. Sustabdžius arba ištrynus Paskyrą Platformoje, prenumeratos mokesčiai negrąžinami.

III. Plano informacija – Pasiūlymai

 1. Pagal turimus Planus Naudotojas turi galimybę Platformoje pateikti tam tikrą skaičių Pasiūlymų. Naudotojas moka papildomą mokestį už kiekvieną paskesnį Pasiūlymą, viršijantį tam tikrame Plane nurodytą limitą.
 2. Jei norite parduoti Produkto ar Paslaugos priedus, susijusias paslaugas ar produktus, turite parengti atskirus Pasiūlymus kiekvienam Produktui ar Paslaugai. Priešingu atveju „merXu“ pasilieka teisę peržiūrėti ir pašalinti Pasiūlymą, kol bus išaiškintos abejonės.
 3. Bazinio Plano atveju už kiekvieną Platformoje pateiktą Pasiūlymą taikomas mokestis, kurį turi sumokėti Naudotojas.
 4. Skelbdamas Pasiūlymą Platformoje, Naudotojas sprendžia dėl jo galiojimo trukmės
 5. Naudotojas Planuose gali integruoti Pasiūlymus su išorine „BaseLinker“ sistema, išskyrus šią funkciją Bazinio Plano atveju.

IV. Plano duomenys – Transporto organizavimo pagalba

 1. „merXu“ siūlo Naudotojams transporto organizavimo pagalbą kaip individualių Planų dalį.
 2. Naudotojai gali naudotis Platformoje esančiomis trečiųjų šalių transporto kainų skaičiuoklėmis ir sudaryti vežimo sutartį tiesiogiai su vežėju.
 3. Nestandartinių ir pavojingų siuntų atveju Naudotojas pagal konkretų Planą gali pasinaudoti vežėjų atliekamu tokios siuntos vertinimu, taip pat pagalba vežėjui organizuojant siuntos pervežimą – laikantis Planui numatytų limitų.

V. Išsami informacija apie Planą – Techninė pagalba

 1. „merXu“ siūlo Naudotojams techninę pagalbą kaip individualių Planų dalį. Techninės pagalbos paslauga nėra įtraukta į Bazinį Planą.
 2. Techninę pagalbą sudaro “merXu“ pagalba, be kita ko, šiais klausimais:
  a. perteklinių HTML simbolių pašalinimas iš aprašymų;
  b. Produktų ar Paslaugų kainų atnaujinimas nurodytu procentiniu dydžiu;
  c. kategorijų pildymas pagal Naudotojo nurodytą kategorijų kelią;
  d. reikiamų failo stulpelių ir atributų pildymas pagal Produkto ID, kai Naudotojas pateikia neišsamius duomenis;
  e. failo pritaikymas (stulpelių pervadinimas) prie „merXu“ formato;
  f. failo struktūros pakeitimas, pavyzdžiui, tuščių stulpelių ir eilučių išvalymas, spalvų pakeitimas, kablelių pakeitimas į taškus;
  g. kelių vaizdų iš skirtingų stulpelių sujungimas;
  h. turinio pakeitimai: Produktų ar Paslaugų pavadinimų masinio redagavimo išjungimas, kainų intervalų parengimas faile, akcinių kainų, PVM tarifų įtraukimas;
  i. su „merXu“ suderinamo „Excel“ failo sukūrimas iš Pardavėjo duomenų bazės (xlsx/csv).
 3. Standartiniai platformos failų formatai yra šie: .csv, .xls, .xlsx ir standartiniai dinaminiai failų formatai: „Ceneo“, „Heureka“, „Google Merchant“, „Árukereső“, „merXu_csv“, „merXu_xml“, „Iof“, „Nokaut“, „Verskis“. „merXu“ gali suteikti galimybę integruoti su išorinėmis integravimo sistemomis.
 4. Teikiant techninę pagalbą, Planuose esantys failai negali turėti daugiau nei 5000 arba 10000 eilučių, priklausomai nuo pasirinkto Plano.
 5. Jei reikia pritaikyti nestandartinius Naudotojo failų formatus, dėl mokesčio už pagalbą „merXu“ ir Naudotojas susitaria atskirai.
 6. Jei išnaudojami Plane numatyti limitai, “merXu“ ima papildomą mokestį už Techninės pagalbos paslaugas pagal atitinkamame Plane nurodytą tarifą.

VI. Bendroji pagalba

 1. Jei turite klausimų apie siūlomus Planus ir galimas funkcijas, kreipkitės el. paštu pagalba@merXu.com.
 2. Be to, klausimus galite užduoti naudodamiesi kontaktų forma arba laišku “merXu“ registruotos buveinės adresu.
 3. Jei norite atsisakyti Plano ir savo Paskyrą naudoti tik kaip Pirkėjas, tokį prašymą turite siųsti adresu pagalba@merXu.com. Planas bus išjungtas pasibaigus einamajam prenumeratos laikotarpiui.

Perskaitykite visą NAUDOJIMOSI TAISYKLIŲ 1 PRIEDĄ – PRENUMERATŲ MOKESČIAI.