merXu
Atšaukti

Draudžiami ir ribojami produktai


BENDRA INFORMACIJA

Daiktai, kurie draudžiami arba kaip nors ribojami pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, taisykles, teisės aktus arba gaires, tuo metu galiojančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, negali būti tiesiogiai arba netiesiogiai siūlomi, bandomi siūlyti, jais prekiaujama arba bandoma prekiauti.

Ribojami daiktai yra daiktai, turintys tam tikrų savybių, kurios draudžiamos dėl saugumo, sveikatos arba kitais viešaisiais tikslais.

Parduoti daiktus, kurių įsigijimui būtinas leidimas, licencija, lengvata, pažyma arba kitas lygiavertis administracinis valstybės institucijos sprendimas, leidžiama tik reikalaujamą leidimą turinčiam subjektui (taikoma, be kita ko, prekybai kuru, alkoholiu, pesticidais, pasėlių sėklomis, pavojingais, draudžiamais arba gendančiais produktais, gyvūnais, gyvūnų produktais, augalais ir sėklomis, artefaktais, brangiaisiais metalais). Todėl šie daiktai gali būti nurodyti B2B el. prekybos platformoje, jei jie yra tinkamai licencijuoti (plačiąja šio žodžio prasme) iš vienos pusės pardavėjo ir iš kitos pusės pirkėjo.

DRAUDŽIAMI DAIKTAI

 1. Iš apyvartos išimtos prekės, atšauktos prekės (pvz., konfiskuoti alkoholiniai gėrimai be banderolių; farmaciniai gaminiai, atšaukti iš rinkos Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos vadovo įsakymu ir kt.);

 2. Nesaugūs / pavojingi ne maisto produktai („pavojingi produktai“, nurodyti oficialiame Lietuvos Respublikos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos puslapyje);

 3. Draudžiamos cheminės medžiagos pagal Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymą (degios, sprogios, pavojingos cheminės medžiagos);

 4. Nelegalūs vaistai ir narkotikai (narkotiniai, raminamieji, psichotropiniai vaistai, natūralūs vaistai, sintetiniai vaistai, steroidai ir kitos kontroliuojamosios medžiagos; narkotinių cheminių medžiagų prekursoriai);

 5. Receptiniai vaistai arba priemonės;

 6. Medžiagos ir produktai su netyčia susidarančiais cheminių medžiagų pėdsakai (NCMP);

 7. Žmogaus kraujas, žmogaus kūno skysčiai, žmogaus kūno dalys, organai ir palaikai;

 8. Saugoma flora ir fauna, įskaitant saugomas gyvūnų dalis;

 9. Tabako gaminiai, įskaitant, bet nepasiribojant, cigarus, cigaretes, cigarečių tabaką, pypkių tabaką, kaljano tabaką, kramtomąjį tabaką, elektronines cigaretes, jų atsargines talpas ir dalis;

 10. Pornografinė ir nepadori medžiaga (pvz., pornografiniai filmai, pornografinė medžiaga su vaikais ir kt.);

 11. Ginklai (pvz., e. g. užmaskuoti peiliai, arbaletai ir kt.), šaunamieji ginklai ir amunicija, sprogmenys ir kiti naikinamieji prietaisai (pvz., parakas, kulkos, radioaktyviosios medžiagos, freonai);

 12. Daiktai, pritaikyti neteisėtų veiksmų atlikimui arba kylantys iš neteisėto veiksmo (nurodymai, kaip iškoduoti arba gauti prieigą prie kabelinės arba satelitinės televizijos programavimo arba kitų paslaugų be leidimo arba užmokesčio; įsilaužimo įrankiai; vogti daiktai);

 13. Daiktai, pažeidžiantys trečiųjų šalių asmens teises (pvz., nuotraukos, filmai, įžeidžianti medžiaga, kuri įžeidžia trečiosios šalies garbę, ir kt.);

 14. Daiktai, pažeidžiantys trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises (autorių teisių saugomos priemonės, kurios apima neteisėtą knygų, muzikos, filmų ir kitos licencijuotos arba saugomos medžiagos kopijavimą; autorių teisių saugoma programinė įranga, kuri apima neteisėtą programinės įrangos, vaizdo žaidimų ir kitos licencijuotos arba saugomos medžiagos kopijavimą);

 15. Oficialūs dokumentai (pvz., asmens tapatybės kortelės, vairuotojo pažymėjimai ir kt.);

 16. Asmens duomenys (pvz., sąrašai su pašto adresais, apžvalgos ir kt.);

 17. Iš anksto apmokėtos kredito kortelės;

 18. Vertybiniai popieriai, debitorių sąskaitos, finansiniai dokumentai, politikos ir draudimo produktai;

 19. Laužas, įtrauktas į draudžiamų netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą (dekoratyvinės kapų tvorelės ir jų elementai; kryžiai, varpai, įmonių ženklai ir kt.);

 20. Įrengimų elementai ir detalės, išimtos iš transporto priemonių, kurių pakartotinis naudojimas kelia pavojų kelių eismo saugumui arba turi neigiamą poveikį aplinkai (pvz., katalizatoriai, dujų įranga varikliams, tarpikliai ir kt.);

 21. Kaltiniai aukso ir sidabro investiciniai luitai.

RIBOJAMI DAIKTAI

Be Bendrojoje dalyje paminėtų daiktų, paminėtina, kad tokie daiktai gali būti įtraukti į daiktų, kuriuos gali parduoti tik įgalioti pardavėjai, sąrašą:

 1. Dovanų kortelės;

 2. Kuponai;

 3. Telekomunikacijų operatorių kortelės.

Išsamios tam tikrų produktų prekybos ir siuntimo / pristatymo apribojimo taisyklės yra išdėstytos atitinkamuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose minėto konkretaus produkto gamybą, pardavimą, pervežimą ir kt..

Šis sąrašas nėra išsamus. Pardavėjas yra pats atsakingas už tai, kad nesiųstų daikto, kuris draudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, arba turėtų atitinkamą apribotų daiktų pardavimui būtiną leidimą.

B2B elektroninės prekybos administratorius pasilieka teisę bet kuriuo metu peržiūrėti ir keisti šias gaires.