merXu
Cancel
GWO offshore

GWO offshore

zkolenie realizowane jest wg międzynarodowego standardu szkoleniowego organizacji Global Wind Organisation (GWO). Szkolenie składa się z następujących modułów: WAH Working at Heights  Praca na wysokości  FA First Aid  Pierwsza Pomoc  FAW Fire Awareness  Ochrona przeciwpożarowa  ... Show more
This service can be delivered to
Price to negotiate
Contact supplier to negotiate the price.
or
 • Full flexibility
 • Need help?
GWO offshore

zkolenie realizowane jest wg międzynarodowego standardu szkoleniowego organizacji Global Wind Organisation (GWO).

Szkolenie składa się z następujących modułów:

 • WAH Working at Heights Praca na wysokości 

 • FA First Aid Pierwsza Pomoc 

 • FAW Fire Awareness Ochrona przeciwpożarowa 

 • MH Manual Handling Ręczne prace transportowe 

 • SS Sea Survival Przetrwanie na morzu

Szkolenie przygotowuje do bezpiecznej i świadomej pracy w środowisku turbin wiatrowych znajdujących się na lądzie jak i na morzu. 

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

 1. Wprowadzenie do certyfikacji GWO

 2. Przepisy/ryzyka/zagrożenia

 3. Anatomia

 4. Zarządzanie incydentem (wypadkiem)

 5. Ratowanie życia przez podstawowy wywiad (‘’C”-A -B -C)

 6. Wywiad II Stopnia

 7. Planowanie transportu ręcznego

 8. Ręczny transport: kontrolowanie ryzyka i prawidłowe techniki ręcznego transportu

 9. Spalanie ognia oraz rozprzestrzenianie ognia

 10. Gaszenie pożarów

 11. Prewencja przeciw pożarowa

 12. Środki gaśnicze na turbinie wiatrowej

 13. Prewencja przed upadkiem

 14. Pionowe systemy asekuracyjne

 15. Linka bezpieczeństwa z amortyzatorem

 16. Urządzenia samohamowne

 17. Procedury ewakuacyjne

 18. Urządzenia ratownicze, montaż

 19. Zanurzenie w zimnej wodzie

 20. Urządzenia ratujące życie (URŻ) i SOI

 21. SAR i GMDSS

 22. Praktyczne przetrwanie w wodzie

 23. Teoria – bezpieczna podróż i transfer

 24. Instalacje, statki i turbiny wiatrowe

 25. Transfer – praktyka

 26. Trening oparty na scenariuszach

 

Ocena uczestnika szkolenia jest przeprowadzana na podstawie "Karty oceny kursanta” – część praktyczna oraz „Egzaminu pisemnego” – część teoretyczna. Ocena przeprowadzana jest na bieżąco podczas trwania zajęć.

Podczas oceny uczestnik ma do wykonania następujące zadania/ ćwiczenia:
WAH

 • Ewakuacja z WTG

 • Ratownictwo osoby poszkodowanej wiszącej na drabinie w różnych scenariuszach

MH

 • Zastosowanie odpowiednich technik podczas ręcznego przenoszenia ciężarów

FA

 • Udzielanie pierwszej pomocy w scenariuszach opartych na pracy w środowisku turbiny

FAW

 • Postępowanie w sytuacji wystąpienia pożaru w scenariuszach opartych na pracy w środowisku turbiny

SS

 • Bezpieczny transfer

 • Zakładanie i używanie urządzeń ratujących życie, zarówno osobistych jak i zbiorowych

Po ukończeniu szkolenia (w ciągu nie więcej niż 10 dni roboczych) dane kursanta są rejestrowane w systemie WINDA.

Każdy certyfikat jest ważny przez 2 lata.