merXu
Cancel
GWO FA

GWO FA

Szkolenie realizowane jest wg międzynarodowego standardu szkoleniowego organizacji Global Wind Organisation (GWO). Szkolenie przygotowuje do bezpiecznej i świadomej pracy w środowisku turbin wiatrowych znajdujących się na lądzie jak i na morzu.  Zagadnienia poruszane podczas szkolenia: Wprowad... Show more
This service can be delivered to
€191.75 +VAT
PLN 900.00
1 pc.
or
  • Full flexibility
  • Need help?
GWO FA

Szkolenie realizowane jest wg międzynarodowego standardu szkoleniowego organizacji Global Wind Organisation (GWO).

Szkolenie przygotowuje do bezpiecznej i świadomej pracy w środowisku turbin wiatrowych znajdujących się na lądzie jak i na morzu. 

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  1. Wprowadzenie do certyfikacji GWO

  2. Przepisy/ryzyka/zagrożenia

  3. Anatomia

  4. Zarządzanie incydentem (wypadkiem)

  5. Ratowanie życia przez podstawowy wywiad (‘’C”-A -B -C)

  6. Wywiad II Stopnia

  7. Trening oparty na scenariuszach

 

Ocena uczestnika szkolenia jest przeprowadzana na podstawie "Karty oceny kursanta” – część praktyczna oraz „Egzaminu pisemnego” – część teoretyczna. Ocena przeprowadzana jest na bieżąco podczas trwania zajęć.

Podczas oceny uczestnik ma do wykonania następujące zadania/ ćwiczenia:

FA

  • Udzielanie pierwszej pomocy w scenariuszach opartych na pracy w środowisku turbiny

Po ukończeniu szkolenia (w ciągu nie więcej niż 10 dni roboczych) dane kursanta są rejestrowane w systemie WINDA.

Każdy certyfikat jest ważny przez 2 lata.