merXu
Cancel
YTONG FLAT TRANSMISSIONS PSF IV/2000

YTONG FLAT TRANSMISSIONS PSF IV/2000

Manufacturer
€72.17 +VAT
CZK 1,718.07
1 pc.
€72.17 +VAT
CZK 1,718.07
1 ×
CZK 1,718.07 +VAT
(1 pc.)
or
  • Need help?
Parameters
Manufacturer
Description
Ploché překlady YTONG PSF jsou prvky z pórobetonu P4,4-600 vyztužené svařovanou betonářskou výztuží BSt.500. Používají se pro vytváření nadpraží okenních a dveřních otvorů ve zdivu z přesných tvárnic YTONG; v nosných i nenosných stěnách v kombinaci s nadezdívkou. Pro danou tloušťku zdiva se překlad vyskládá z prvků PSF položených na sraz vedle sebe, ze standardně dodávaných prvků, tak lze vytvořit překlady pro zdivo šířky 125, 150, 250, 300 a 375 mm. Hotový překlad se sestává podle šířky zdiva z jednoho až třech vedle sebe položených prefabrikátů PSF a nadezdívky z přesných tvárnic YTONG. Ploché překlady PSF přitom působí jako zóna přenášející tahové síly, nadezdívka výšky hU >= 250 mm (min. 125 mm) tvoří tlakovou zónu průřezu. Nadezdívka musí mít v celé délce překladu důkladně maltovány vodorovné i svislé spáry tenkovrstvou zdicí maltou YTONG. Mezery mezi tvárnicemi jsou nepřípustné. Únosnost překladu je dosažena, až když kvalitně provedená nadezdívka dosáhne potřebnou pevnost, tj. cca po 7 dnech. Důležitá upozorněníPoužít se smí pouze produkty YTONG, které mají vlastnosti určené výrobcem a nejsou poškozené. Překlady se nesmí na stavbě zkracovat ani upravovat jejich průřezy. Pro daný typ PSF se nesmí překročit světlost otvoru (viz.. tabulka). Správná poloha překladů ve stavbě je určena šipkami v čelech překladů PSF, tyto šipky musí směřovat vzhůru.