merXu
Cancel
Surface mounting box (hermetic) 90 x 45, IP 54 PAWBOL A.0063

Surface mounting box (hermetic) 90 x 45, IP 54 PAWBOL A.0063

€0.46 +VAT
PLN 2.16
1 pc.
€0.46 +VAT
PLN 2.16
1 ×
PLN 2.16 +VAT
(1 pc. )
or
  • Full flexibility
  • Need help?
Description

Puszka instalacyjna natynkowa (hermetyczna) 90 x 45, IP 54 PAWBOL A.0063