merXu
Cancel
DCK Holoubkov Pole connection box SP100/NSP1P 3xpoj. bottom 00 ČEZ

DCK Holoubkov Pole connection box SP100/NSP1P 3xpoj. bottom 00 ČEZ

EAN
8591952283556
Manufacturer
DCK HOLOUBKOV
€54.27 +VAT
CZK 1,321.49
1 pc.
€54.27 +VAT
CZK 1,321.49
1 ×
CZK 1,321.49 +VAT
(1 pc. )
or
  • Need help?
Parameters
EAN
8591952283556
Manufacturer
DCK HOLOUBKOV
Description

Technické parametry:
Jmenovité napětí Un: 690 V, AC
Jmenovité pracovní napětí Ue: do 690 V, AC
Jmenovité izolační napětí Ui: 690 V, AC
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp: 8 kV (1,2/50 ?s)
Kategorie přepětí: IV
Jmenovitý proud rozváděče InA: 100 A
Jmenovitý pro ud obvodu (jištěného vývodu) Inc: 100 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc: 40 kA
Jmenovitý kmitočet fn: 50 Hz
Stupeň znečištění : 3
Uzemňovací soustava: TN-C
Stupeň ochrany krytem: IP44, po otevření dveří IP00
Stupeň mechanické ochrany: IK10
Prostředí EMC: B
Z ařízení jistící před zkratem (SCPD): pojistkové vložky nožové vel.00, (rozsah vypínání a kategorie užití - char. gG)
Základní ochran a (ochrana před dotykem živých částí): uzavíratelný kryt
Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): Automatické odpoj ení od zdroje
Stupeň hořlavosti: HB 40, V–0 dle ČSN EN 60695–11–10
Max. průřez přívodních vodičů: na sloup do 35 mm2
Max. průřez výv odních vodičů: do 35 mm2
Způsob připojení vodičů:
jistící prvek: – pojistkový spodek vel. 00 - svorka H/M8
přípojnice:
pracovní – sv orka H/M8
PEN – svorka H/M8
uzemnění – třmenová svorka PE/M8

Použití:
Rozváděče připojkové se používají pro koncové připojení rodin ného domu nebo jiného objektu
na kabelovou nebo venkovní elektrorozvodnou síť a současně k jištění přívodního vedení
k odběrnému mís tu. Rozváděče jsou určené pro používání minimálně osobami znalými.
Rozváděče jsou určené pro instalaci a používání ve venkovním i vn itřním prostředí, jsou stabilního
provedení s pevnými částmi konstrukce. 

Technické provedení:
Rozváděče jsou dodávány s vnitřní vý zbrojí bez pojistkových vložek. Rozváděče určené pro montáž
na sloup je možné připevnit na sloup pomocí instalační sady DCK pro mont áž na sloup nebo
páskou Bandimex. Při použití na sloup jsou pro kabelové vstupy na rozváděči umístěny vývodky
PG29. 
 


Kód produktu: 10.035.498
EAN: 8591952283556