merXu
Cancel
C.C.Urania disinfectant hand dishwashing liquid 5 liter

C.C.Urania disinfectant hand dishwashing liquid 5 liter

Manufacturer
Clean-Center
Manufacturer Code
€32.27 +VAT
HUF 13,650.39
1 pc.
€32.27 +VAT
HUF 13,650.39
1 ×
HUF 13,650.39 +VAT
(1 pc. )
or
  • Full flexibility
  • Need help?
Parameters
Manufacturer
Clean-Center
Manufacturer Code
Description
A kép illusztráció Kombinált Klór mentes mosogatószer (fungicid,baktericid, virucid), kétfázisú fertőtlenítő mosogatáshoz. Nagy fehérjeterhelésnél (akár tej-/ húsiparban is) 0,5%-os oldatban 5 perc hatóidő 40 C°-os vízhőmérséklet esetén. Ajánlott: Koronavírus elleni fertőtlenítésre. Urania fertőtlenítő mosogatószer termékismertető és használati utasítás ► oldószer- és klórmentes ► gyors fertőtlenítő hatás (5 perc) ► kombinált folyékony mosogatószer ► baktérium- (MRSA), gomba-, vírusölő ► alacsony felhasználási koncentráció (0,5%) Milyen célra használhatjuk az Urania-t? Kétfázisú mosogatás első (zsíroldó, fertőtlenítő) fázisában mosogatásra. Milyen területen használhatjuk az Urania-t? ► Vendéglátóipari területen ► Közétkeztetési területen ► Élelmiszer-ipari területen ► Italgyártás területén (söripar, borászat, üdítőital-gyártás) ► Intézményi területen ► Egészségügyi területen Urania klórmentes fertőtlenítő mosogatószer termékismertető és használati utasítás Hogyan használjuk az Urania-t? ► Adagoljunk minden 10 liter 45 °C-os vízhez 50 ml (0,5%) Urania-t, ► áztassuk az eszközöket 5 percig (közben az eszközök mosogatását is elvégezheted), ► majd öblítsük le folyó vízzel az elmosogatott és fertőtlenített eszközöket. Milyen fertőtlenítő hatással rendelkezik az Urania? Baktérium (MRSA)-, gomba- és vírusölő hatással. Mire figyeljünk az Urania használata közben, hogy a munkavégzés ne veszélyeztesse az egészségünket? A termék kiadagolásakor vagy áttöltésekor kerüljük annak szembejutását. Mosogatás közben használjunk gumikesztyűt. Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad! Evés előtt, a munka befejeztével, bő meleg szappanos vízzel mossunk kezet. A terméket tartsuk mindig az eredeti csomagolásában. Urania klórmentes fertőtlenítő mosogatószer termékismertető és használati utasítás Mennyi ideig őrzi meg minőségét az Urania? Hűvös helyen, eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, szakszerűen tárolva 2 évig. Milyen engedélyekkel rendelkezik az Urania? ► ÁNTSZ 12.564 / 98 ► OTH 3878-2 / 2005 ► OKBI 464 / 2000 ► OÉTI 4719-2 / 1999, 2026 / 2004 Milyen kiszerelésekben kapható az Urania? ► 1 literes Industrial strapabíró után-tölthető ipari kiszerelésben ► 5 literes Utántöltő gazdaságos kiszerelésben ► 22 literes Economic visszaváltható környezetbarát kiszerelésben Milyen fizikai tulajdonságairól ismerejük fel legjobban az Urania-t? ► pH értéke: 7 ► színe: halványsárga ► illata: narancs A termék veszélyességi besorolásáról és az óvintézkedésekről a biztonsági adatlapon talál információkat. Figyelmeztető mondatok: H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: Megelőzés: P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P314: Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. P270: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. P280: Védőkesztyű, védőruha és áttöltéskor szemvédő használata kötelező. Elhárító intézkedések: P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P264: A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Tárolás: P405: Elzárva tárolandó.