merXu
Cancel

ISKRA ZMiLS Sp.z o.o.

verified supplier
Jesteśmy wiodącym polskim producentem łożysk specjalnych. Produkowane przez nas łożyska są zgodne w zakresie typowymiarów i dokładności ze światowymi standardami. Naszą ofertę stanowią zarówno produkty katalogowe jak i inne łożyska i elementy łożyskowań wykonywane zgodnie z dokumentacją klienta,...
Country / Region
Poland
ISKRA ZMiLS Sp.z o.o.

Jesteśmy wiodącym polskim producentem łożysk specjalnych.

Produkowane przez nas łożyska są zgodne w zakresie typowymiarów i dokładności ze światowymi standardami. Naszą ofertę stanowią zarówno produkty katalogowe jak i inne łożyska i elementy łożyskowań wykonywane zgodnie z dokumentacją klienta, wzorem łożyska lub elementu oraz własną konstrukcją zgodną z wymaganiami klienta.

Rozbudowany park maszynowy oraz długoletnie doświadczenie naszych pracowników pozwalają nam ciągle rozbudowywać i udoskonalać oferowane produkty i usługi dostosowując je do współczesnych wymagań rynku.

Małoseryjność produkcji oraz wykonania jednostkowe umożliwiają analizę produktu nie tylko na etapie projektowania, ale także na różnych etapach procesu technologicznego (wykonanie, kontrola jakości, montaż, kontrola ostateczna). 

We are a leading Polish manufacturer of special bearings.

Our bearings comply with global standards in terms of typical sizes and accuracy. Our services include catalogue products as well as other bearings and bearing elements manufactured according to customer specifications, bearing or component design, and our own design according to customer requirements.

Our extended machine park and our team’s vast experience enable us to constantly expand and improve our products and services, adapting them to modern market trends and regulatory standards.

Small production runs and unit manufacturing facilitate product analysis not only at the design stage but also at various stages of the technological process (manufacturing, quality control, assembly, final control).

Products