Jak pečovat o profesionální kuchyňské vybavení pro dlouhou životnost

Pravidelná údržba a čištění


Důkladné čištění a údržba kuchyňských zařízení je klíčová pro jejich dlouhou životnost. Především je důležité pravidelně čistit filtry digestoře a mít na paměti odvápnění myčky nádobí. V případě elektrických spotřebičů, jako jsou trouby či varné desky, je potřeba pečlivě otírat povrch a doporučuje se používat vhodné čisticí prostředky.

Prohlídka a opravy odborníkem


Aby bylo zajištěno správné fungování kuchyňského vybavení, je nutné zajistit pravidelnou kontrolu a opravy prováděné odborníky v daném oboru. Tento postup pomáhá předcházet poruchám a zvyšuje životnost zařízení. Mějte na paměti, že provozovatelé B2B kuchyní by měli uzavírat smlouvy se servisními firmami.
Protected Payments
merXu Protected Payments
Zajistěte si platbu až do převzetí zboží.

Pračka Indesit

Cena k jednání
Kontaktovat dodavatele ohledně jednání o ceně.

Správné používání a manipulace


Poslední, ale neméně důležitým aspektem je správné používání a manipulace s kuchyňským vybavením. Pracovníci by měli být pravidelně školeni v oblasti bezpečnosti a správného používání zařízení. Vždy dbát na to, aby byly používány příměsi a chemikálie určeny pro daný spotřebič, což snižuje riziko poškození či zkrácení životnosti.