Příloha č. 1a - Předplatné

 

I.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1.1         Použití merXu pro prodej Produktů je možné v rámci jednoho ze tří Balíčků.

1.2         Zpoplatnění určitých služeb nebo funkcí dostupných na merXu závisí na volbě Balíčku provedeného Uživatelem.

1.3         V rámci Předplatitelského systému merXu jsou k dispozici čtyři Balíčky:

 1. Standard,
 2. Premium,
 3. Enterprise.

1.4       Vzhledem ke změnám Podmínek týkajících se jednotlivých Balíčků je Uživatel povinen vybrat si nový příslušný Balíček do 21 dnů od účinnosti Podmínek (tj. do 21.04.2023), s výhradou individuálních bonusů a slev, které je merXu oprávněno poskytnout svým Uživatelům dle svého uvážení.

1.5. Pokud si přejete mít přístup k dalším nástrojům a službám pro usnadnění prodeje, jako je mimo jiné zvýšení limitu vystavených Nabídek, ceny přepravních služeb, zveřejnění firemního loga a firemní vizitky (viz tabulka v odstavci 1.14 níže) Technická podpora, doporučujeme kdykoli zvolit balíček Premium, nebo Enterprise.

1.6         Balíčky se liší zejména z hlediska nástrojů, funkcí a služeb pro usnadnění prodeje, které má Uživatel k dispozici, a výše měsíčního poplatku, který je Uživatel povinen platit společnosti merXu.

1.7         Výběrem Balíčku Uživatel přijímá pravidla, podle kterých bude prodávat na Platformě své Produkty.

1.8         Balíčky Standard, Premium, nebo Enterprise se předplácejí na vždy na celý kalendářní měsíc, s výjimkou prvního předplatitelského období, kterým může být v konkrétním případě neúplné měsíční období.

1.9  Měsíčním obdobím se rozumí 1 kalendářní měsíc.

1.10  Období předplatného začíná prvním dnem přijetí prvního Balíčku v rámci merXu.

1.11  Změnu Balíčku může Uživatel provést během probíhajícího předplatitelského období, a to dle následujících pravidel:

 1. změna na vyšší Balíček je provedena automaticky, když Uživatel změnu Balíčku vybere a přijme,
 2. změna na nižší Balíček bude provedena pouze na konci probíhajícího období měsíčního předplatného (tj. při obnovení předplatného stávajícího Balíčku).

1.12  V případě uvedeném v článku 1.11 b. výše má Uživatel možnost změnit své rozhodnutí o změně na nižší Balíček během probíhajícího období předplatného, a to až do jeho posledního dne.

1.13  Podrobnější a přehledné informace o našich Balíčcích naleznete v následující tabulce:

 

 

STANDARD

PREMIUM

ENTERPRISE

Měsíční výše předplatného

1 232 Kč

4 929 Kč

24 500 Kč

       

Správa účtu

     

Počet podúčtů v rámci hlavního účtu

1

5

    NEOMEZENĚ

       

Správa nabídek

     

Předplacený počet aktivních nabídek s produkty 

 


500

   NEOMEZENĚ

   NEOMEZENĚ

Import feedu

NE

ANO

ANO

Synchronizace feedu s Nabídkami

NE

ANO

ANO

Export nabídek

NE

ANO

ANO

API přístup

NE

ANO

ANO

Integrace Baselinker

NE

ANO

ANO

       

Správa prodeje 

     

Minimální hodnota objednávky

NE

ANO

ANO

Sleva na nákupní košík

NE

ANO

ANO

Měsíční limit počtu cenových nabídek v rámci Poptávek

10

50

NEOMEZENĚ

Export objednávek

NE

ANO

ANO

Export cenových nabídek

NE

ANO

ANO

       

Podpora

     

Technická podpora

NE

NE

ANO

Vlastní account manager

NE

NE

ANO

       

Viditelnost značky (brandu)

     

Firemní vizitka (profil)

NE

ANO

ANO

Logo

NE

ANO

ANO

1.14 Další informace o jednotlivých Balíčcích si můžete přečíst v Nápovědě.

 

II. Balíčky - poplatky, slevy, akce

 

2.1         Předplatitelský poplatek uvedený pro každý Balíček je měsíční poplatek.

2.2         Všechny uvedené ceny jsou ceny bez DPH, pokud není uvedeno jinak.

2.3         Předplatné za zvolený Balíček se účtuje předem za každé měsíční období.

2.4         Pokud je na Platformě zaregistrován Účet a během kalendářního měsíce je vybrán Balíček, bude za první období předplatného účtován poplatek v souladu s aktuálním tarifem k datu výběru Balíčku.

2.5   Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc; pokud si tedy během měsíce vyberete Balíček, poplatek za předplatné se vypočítá poměrně na základě kalendářních dnů zbývajících v daném měsíci.

2.7         V případě změny na vyšší Balíček bude změna účinná automaticky a poplatek bude poměrný podle doby čerpání příslušného Balíčku.

2.8         MerXu si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení poskytovat individuální slevy ze standardních cen jednotlivých Balíčků.

2.9         Pokud mají některé slevy poskytnuté v rámci Balíčků stanoveno datum vypršení platnosti, jakákoliv změna výše slevy bude sdělena nejméně 21 dní před její účinností.

2.10  Jakákoli změna výše slevy nemá vliv na probíhající Transakce, u kterých byl zahájen platební proces a na práva již udělená Uživatelům.

2.11  Případné změny cen uvedených u jednotlivých Balíčků budou sděleny Uživatelům minimálně 21 dnů předem s tím, že změny cen se nedotknou práv již udělených Uživatelům.

2.12  Všechny aktuální slevy a rabaty, jsou Uživatelům dostupné v sekci Balíčky po přihlášení na Účet na Platformě.

2.13  V případě pozastavení nebo smazání účtu na platformě se poplatky za předplatné nevrací.

2.14   MerXu může bez předchozího upozornění rozšířit dostupné Balíčky o nové funkce, produkty nebo služby za předpokladu, že taková změna neovlivní cenu daného Balíčku a práva a výhody získané Uživatelem v rámci daného Balíčku.

2.15   MerXu je oprávněno poskytnout možnost si za příplatek zakoupit doplňkovou funkci, produkt nebo službu, která není součástí daného Balíčku. Výše poplatku bude Uživateli k dispozici předem a podléhá schválení ze strany daného Uživatele.

 

III. Balíčky - Nabídky

 

3.1         V rámci dostupných Balíčků má Uživatel možnost umístit na Platformu určitý počet Nabídek, které jsou v ceně předplatného. Uživatelé mohou také v závislosti na zvoleném Balíčku využívat související nástroje, funkce a služby (viz tabulka v bodě I.13 výše).

3.2         Pokud chcete prodávat příslušenství Produktu, související služby nebo produkty, musíte pro každý Produkt vystavit samostatné Nabídky. Pokud tomu tak není, merXu si vyhrazuje právo nabídku revidovat a odstranit, dokud nebudou pochybnosti vyjasněny.

3.3         Při vystavení Nabídky na Platformě Uživatel rozhoduje o délce jejího trvání.

3.5         Uživatel může v rámci Balíčků, s výjimkou Balíčku Standard, integrovat Nabídky s externím systémem BaseLinker.

 

IV. Balíčky - Technická podpora

 

4.1         merXu v rámci Balíčků nabízí technickou podporu pro Uživatele. Služba technické podpory není zahrnuta v Balíčku Standard a Premium.

4.2         Technická podpora spočívá mimo jiné v pomoci ze strany merXu při:

 1. odstranění nadbytečných znaků HTML z popisů,
 2. aktualizace cen Produktů o uvedené procento,
 3. dokončení kategorie na základě směru naznačeného Uživatelem,
 4. vyplnění požadovaných sloupců v souboru a atributů na základě ID Produktu, když Uživatel zadá neúplná data,
 5. přizpůsobení souboru (přejmenování sloupců) formátu merXu,
 6. změna struktury souboru, např. vyčištění prázdných sloupců a řádků, barev, změna čárek na tečky,
 7. kombinace několika obrázků z různých sloupců,
 8. změny obsahu: deaktivace hromadné úpravy názvů produktů, příprava cenových relací v souboru, přidání akční ceny, sazby DPH,
 9. vytvoření excelového souboru kompatibilního s merXu z databáze Prodávajícího (xlsx/csv).

4.3         Standardní formáty souborů na Platformě jsou: .csv, .xls, .xlsx a standardní dynamické formáty souborů: Ceneo, Heureka, Google Merchant, Árukereső, merxu_csv, merXu_xml, Iof, Nokaut, Verskis. merXu může umožnit integraci s externími integračními systémy.

4.5         Pokud je vyžadováno přizpůsobení nestandardních uživatelských formátů souborů, je poplatek za technickou podporu sjednán individuálně mezi merXu a Uživatelem.

 

V. Balíčky - Viditelnost značky (brandu)

 

5.1. Při výběru Balíčku Premium nebo Enterprise získá Uživatel možnost vytvoření firemní vizitky (profilu) s cílem prezentace své společnosti potenciálním zákazníkům.

5.2 Při výběru Balíčku Premium nebo Enterprise se navíc v Nabídkách takového Uživatele zobrazí logo jeho společnosti.

 

VI. Obecná ustanovení

 

6.1         Máte-li jakékoli dotazy ohledně nabízených Balíčků a dostupných funkcí, kontaktujte prosím podpora@merxu.com.

6.2         Kromě toho můžete klást dotazy pomocí kontaktního formuláře nebo dopisem na adresu sídla merXu.

6.3         Pokud si přejete zrušit předplatné Balíček a používat svůj Účet výhradně jako Kupující, je třeba takovou žádost zaslat na adresu podpora@merxu.com. Deaktivace Balíčku proběhne ke konci aktuálního předplatitelského období.