PŘÍLOHA Č 6c K PODMÍNKÁM - PROHLÁŠENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

                                                                                                                                                        [datum]

Vážení,

 obracíme se na Vás v souvislosti s následující transakcí:

 Název Kupujícího:  ______________________________________________

 Název Prodávajícího:         ______________________________________________

 Číslo transakce:  _______________

 Datum transakce: _______________

 

a naší výzvy k řádnému plnění ze dne [použijte datum žádosti o řádné plnění].

 

Konstatujeme, že navzdory naší Výzvě k řádnému plnění a námi poskytnuté dvoutýdenní lhůtě stále řádně neplníte svůj závazek z výše uvedené transakce.

 

Tímto prohlašujeme

 

 odstoupení od smlouvy

 

uzavřené na základě transakce [v plném rozsahu / pro výrobky, které zůstaly špatně provedeny i po naší prošlé Žádosti o řádné plnění, což jsou následující výrobky:].

 

Vysvětlení:

 

 

Dále Vás upozorňujeme, že v souladu s podmínkami programu merXu " Nakupujte bez rizika do výše 3 000 EUR ", ke kterému jste se, stejně jako my, přihlásili, postoupíme naši pohledávku za Vámi na vrácení zaplacené pořizovací ceny v souladu s podmínkami programu " Nakupujte bez rizika do výše 3 000 EUR ". Příslušná společnost merXu vás bude informovat, jakmile dojde k postoupení pohledávky.