PŘÍLOHA Č. 6b K PODMÍNKÁM - VÝZVA K ŘÁDNÉMU PLNĚNÍ

 

[DATUM]

Vážení,

 

obracíme se na Vás v souvislosti s následující transakcí:

 

 Název Kupujícího:  ______________________________________________

 Název Prodávajícího:  ______________________________________________

 Číslo transakce:   _______________

 Datum transakce:   _______________

 

 Konstatujeme, že jste do dnešního dne řádně nesplnili svůj závazek vyplývající z výše uvedené transakce:

 ☐     neobdrželi jsme Produkt(y)

 ☐     obdrželi jsme Produkt(y), který(é) neodpovídá(jí) nabídce: např. má/mají výrazně nižší hodnotu, je/jsou neúplný(é) nebo poškozený(é)*.

 ☐     obdrželi jsme pouze část zakoupených zastupitelných Produktů**

 ☐     obdrželi jsme pouze část zakoupených Produktů určitého typu, jejichž cena byla v rámci transakce stanovena samostatně (individuálně)

 

* Vysvětlení:

 

 

Tímto vás vyzýváme k řádnému splnění vašich závazků vyplývajících ze shora uvedené transakce a stanovujeme vám lhůtu pro dodatečné splnění v délce:

 

2 (dvou) týdnů

 

od obdržení této výzvy.

 

Po uplynutí této lhůty si výslovně vyhrazujeme veškerá práva na částečné nebo úplné odstoupení od smlouvy.