Zakázané a omezené produkty


Zakázané produkty

Předmětem Nabídky nemohou být zejména následující Produkty:

 1. Produkty, které byly staženy z obchodování v České republice,
 2. nebezpečné výrobky, zapsané do seznamu nebezpečných výrobků Ministerstva zdravotnictví nebo České obchodní inspekce, Produkty nevyhovující požadavkům, Produkty nevyhovující bezpečnostním požadavkům,
 3. Produkty, které porušují osobní práva třetích osob,
 4. Produkty, které porušují práva duševního vlastnictví třetích osob,
 5. Produkty upravené pro účely protiprávního jednání nebo pocházející z protiprávního jednání,
 6. omamné látky, psychotropní látky, návykové látky, syntetické drogy,
 7. alkoholické nápoje,
 8. tabákové výrobky, elektronické cigarety, náhradní nádrže a jejich části a součásti,
 9. pornografické materiály,
 10. zbraně, střelivo, výbušniny nebo hořlavé materiály, nebezpečné chemikálie,
 11. úřední dokumenty,
 12. osobní údaje,
 13. léky na předpis,
 14. zvířata a rostliny chráněné zákonem, orgány, tkáně a lidské ostatky,
 15. části výbavy nebo díly odstraněné z vozidel, jejichž opětovné použití ohrožuje bezpečnost silničního provozu nebo nepříznivě ovlivňuje životní prostředí,
 16. předplacené karty,
 17. cenné papíry, pohledávky, finanční nástroje, pojistky a pojistné produkty,
 18. zlato a stříbro ve formě slitků a jejich kopií, mince ražené po roce 1800 nebo jejich zbytky.

Omezené produkty

Při výběru způsobu doručení Produktu věnujte pozornost seznamům zboží, které je zakázáno a vyloučeno z přepravy Vámi zvoleným dopravcem (např. Česká pošta, PPL, DHL, FedEx). Možná zjistíte, že jediným povoleným způsobem doručení Produktu je osobní odběr.

Prodej Produktů, k němuž je nutné získat povolení, licenci, koncesi, osvědčení nebo obdobné veřejnoprávní rozhodnutí vyžadované zákonem, je povolen pouze osobám, které potřebné rozhodnutí mají (to se týká mimo jiné obchodování s pohonnými hmotami).

Prodej zvířat, na která se nevztahuje zákaz nabízení (např. hospodářská zvířata), je povolen až poté, co prodejce zaručí bezpečné a humánní přepravní podmínky.

Podrobná pravidla týkající se omezení obchodu s určitými typy produktů jsou stanovena v obecně platných právních předpisech.

Produkty stažené z obchodování v České republice

Příklady:

 • léčivé přípravky stažené z obchodování na základě nařízení ministra zdravotnictví
 • potravinářské výrobky stažené z obchodování zákonem nebo z rozhodnutí Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Nebezpečné výrobky, zapsané do seznamu nebezpečných výrobků Ministerstva zdravotnictví nebo České obchodní inspekce, Produkty nevyhovující požadavkům, Produkty nevyhovující bezpečnostním požadavkům

Příklady:

Produkty, které porušují osobní práva třetích osob

Příklady:

 • fotografie, filmy, obrázky, které neoprávněně napodobují fyzickou podobu třetí osoby
 • urážlivé produkty, které porušují důstojnost třetí osoby
 • korespondence třetí osoby

Produkty, které porušují práva duševního vlastnictví třetích osob

Příklady:

 • neoriginální výrobky (tzv. Padělané zboží),
 • neoprávněné (pirátské) kopie
 • padělky
 • produkty, jejichž pravost nelze zaručit
 • software porušující licenční pravidla výrobce

Produkty upravené pro účely protiprávního jednání nebo pocházející z protiprávního jednání

Příklady:

 • pokyny pro spáchání protiprávního jednání (např. vloupání)
 • pomůcky pro falšování výsledků zkoušek na přítomnost látek v těle
 • služby sloužící k obcházení embarga či zákazů vývozu apod.
 • kradené zboží
 • paklíče

Příklady:

 • narkotika
 • steroidy
 • zákonem regulované látky
 • předměty pro zavádění léků do těla
 • semena a sazenice marihuany

Alkoholické nápoje

Příklady:

 • alkoholické nápoje určené ke konzumaci

Tabákové výrobky, elektronické cigarety, náhradní nádrže a jejich části a součásti

Příklady:

 • tabákové výrobky,
 • tabákové výrobky s charakteristickou příchutí nebo obsahující látky určené k aromatizaci, kofein a další zakázané přísady
 • dýmky pro použití na marihuanu

Pornografické materiály

Příklady:

 • pornografické filmy
 • přístup k pornografickým webům
 • virtuální měny používané na pornografických webových stránkách

Zbraně, střelivo, výbušniny nebo hořlavé materiály, nebezpečné chemikálie

Příklady:

 • střelný prach
 • náboje
 • střelné zbraně
 • chladné zbraně
 • radioaktivní materiály
 • freony
 • jedovaté látky

Úřední dokumenty

Příklady:

 • průkazy totožnosti
 • řidičské průkazy
 • státní poznávací značky
 • registrační dokumenty
 • cestovní pasy
 • správní rozhodnutí

Osobní údaje

Příklady:

 • databáze
 • seznamy adres
 • software přizpůsobený k poškozování práv na ochranu osobních údajů
 • účty na bezplatných webových stránkách
 • názory
 • recenze
 • „likes“ („lajky“)
 • předplatné

Léky na předpis

Příklady:

 • léky či léčivé přípravky dostupné pouze na lékařský předpis

Zvířata a rostliny chráněné zákonem, orgány, tkáně a lidské ostatky

Příklady:

 • živá nebo mrtvá zvířata a části chráněných druhů zvířat
 • chráněné druhy rostlin
 • psi a kočky prodávané jinou osobou než legálním chovatelem a jakákoliv zvířata bez průkazu původu
 • lidské orgány, tkáň (krev)
 • lidské ostatky

Části výbavy nebo díly odstraněné z vozidel, jejichž opětovné použití ohrožuje bezpečnost silničního provozu nebo nepříznivě ovlivňuje životní prostředí

Příklady:

 • brzdové destičky, brzdové čelisti
 • jednorázové filtry a filtrační vložky
 • tlumiče výfuku
 • katalyzátory
 • instalace plynových pohonů

Předplacené karty

Příklady:

 • dárkové karty
 • poukázky
 • karty telefonních operátorů

Cenné papíry, pohledávky, finanční nástroje, pojistky a pojistné produkty

Příklady:

 • dluhopisy
 • akcie obchodních společností
 • podíly v obchodních společnostech
 • podílové listy investičních fondů

Zlato a stříbro ve formě slitků a jejich kopií, mince ražené po roce 1800 nebo jejich zbytky.

Příklady:

 • investiční slitky
 • padělky investičních slitků
 • zlaté mince