PŘÍLOHA 5c - SEZNAM RIZIKOVÝCH PRODÁVAJÍCÍCH 

 

I. VYSOCE RIZIKOVÁ ODVĚTVÍ  

(1) Za vysoce riziková odvětví jsou považována následující:

a) 8699 – Crowdfunding 

b) 8398 / 8641 - Nadace, dary nebo finanční prostředky shromážděné třetí stranou 

c) 6300 - Pojišťovací služby / 

d) 6051 - Vymáhání a ospravedlnění dluhů  

e) 8651 - Platby související s politikou (dary pro politickou stranu) 

f) 8661 - Legální náboženské organizace 

g) 6012 - Půjčky a úvěrové instituce 

h) 5933 - Zastavárny 

i) 6211 – Regulovaní Forex brokeři s licencí v zemích EHP

j) Multi-level marketing 

 

(2) Ve vztahu k Prodávajícím z jednoho nebo více odvětví uvedených v odst. I.1 výše je Poskytovatel plateb oprávněn :

a.schvalovat platby kartou

b. provádět dodatečné kontroly

II. DALŠÍ VYSOCE RIZIKOVÁ ODVĚTVÍ - POUZE KVŮLI RIZIKU PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ/FINANCOVÁNÍ TERORISMU.          

1. Následující odvětví jsou považována za vysoce riziková kvůli riziku praní špinavých peněz a financování terorismu

a) 5094 - Velkoobchodní distributoři šperků, hodinek, drahých kamenů a kovů 

b) 5944 - Šperky 

c) 5300 - Velkoobchodní kluby 

d) 7278 - Luxusní zboží - nákupní/prodejní  kluby 

e) 5932 - Starožitnosti 

f) 5971 - Prodejci umění a galerie

g) 5972 - Sběratelství známek a mincí

h) 5533 - Moto a automobilové díly

i) 5013 - Velkoobchodní distributoři příslušenství motorových vozidel, nářadí, vybavení a nových dílů

 

(2) Ve vztahu k Prodávajícím z jednoho nebo více odvětví uvedených v odst. I.1 výše je Poskytovatel plateb oprávněn

a.schvalovat platby kartou

b. provádět dodatečné kontroly

 

III. DALŠÍ KRITÉRIA S VYSOKÝM RIZIKEM PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU 

(1) Vysoké riziko praní špinavých peněz a financování terorismu může být u Prodávajícího spatřováno zejména v následujících případech:

a.Prodejci, jejich zástupci nebo KSM (Konečný skutečný majitel) mají status PEO (politicky exponovaná osoba),

b. Prodávající jsou napojeni na vysoce rizikové země pro praní špinavých peněz a financování terorismu (prostřednictvím národnosti nebo země pobytu zástupců nebo UBO, subjektů z vlastnické struktury registrovaných ve vysoce rizikových zemích atd.), 

c. vlastnická struktura prodávajícího se jeví vzhledem k povaze podnikání Prodávajícího jako neobvyklá nebo příliš složitá, 

d. obchodní model Prodávajícího není jasný nebo může být použit k provádění plateb souvisejících s politikou (dary politické straně),

(2) Prodávající bere na vědomí, že Poskytovatel plateb:

a. nevstupuje do obchodních vztahů se subjekty registrovanými ve vysoce rizikových zemích, jak jsou definovány Evropskou komisí, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES ("Vysoce rizikové země") 

b. nezpracovává platby týkající se Vysoce rizikových zemí 

c. nenavazuje obchodní vztahy a nezpracovává platby týkající se sankcionovaných zemí, mezi které patří zejména: Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie 

d. nenavazuje vztahy se sankcionovanými subjekty