merXu
Zrušit

HTML

Pamatujte, že popis nabídky přidané pomocí souboru CSV lze vytvořit pomocí html kódu. Popis připravený bez použití html se v nabídce objeví jako prostý text.

Přijatelné html tagy v popisu:

<br> nový řádek textu

například:

První řádek textu<br>druhý řádek textu<br>třetí řádek textu

První řádek textu
druhý řádek textu
třetí řádek textu


<p>...</p> odstavec

například:

<p>První odstavec</p>
<p>Druhý odstavec</p>

První odstavec

Druhý odstavec


<ul> seznam odrážek

například:

<ul>
  <li>první odrážka</li>
  <li>druhá odrážka</li>
  <li>třetí odrážka</li>
  <li>.....</li>
</ul>
 • první odrážka
 • druhá odrážka
 • třetí odrážka
 • .....

<ol> seznam čísel

například:

<ol>
  <li>první bod</li>
  <li>druhý bod</li>
  <li>třetí bod</li>
  <li>.....</li>
</ol>
 1. první bod
 2. druhý bod
 3. třetí bod
 4. .....

<b> ... </b> tučný nápis

například:

Toto je prostý text, <b>tento bude tučně</b>

Toto je prostý text, tento bude tučně


<u> ... </u> podtržený nápis

například:

Toto je prostý text, <u>bude podtržen</u>

Toto je prostý text, bude podtržen


<i> ... </i> kurzíva nápis

například:

Toto je prostý text, <i>tento bude kurzívou</i>

Toto je prostý text, tento bude kurzívou