Help Center
Vítejte v nápovědě na merXu
Zde najdete veškeré informace o nákupu a prodeji na evropském tržišti merXu určeném pro firmy a živnostníky

Help Center

Kdy nemůžete program "Nakupujte bez rizika" využít?

Program nemůžete využít, pokud jste uzavřeli transakci prostřednictvím funkce “Koupit hned, zaplatit později” a dosud jste nevyrovnali svůj závazek vůči nám. Vaše žádost nebude rovněž přijata zejména v  případech, pokud:

 • nesplňujete podmínky účasti v programu dle článku 3. pravidel programu;
 • realizací transakce jste porušili Podmínky;
 • smlouva uzavřená v rámci transakce byla uzavřena za jiných podmínek, než které jsou uvedeny v podmínkách a zejména v programu;
 • jste nezaplatili všechny částky, které nám dlužíte (např. v důsledku žádostí o využití programu za transakce, ve kterých jste byli prodávajícím; závazky vzniklé v rámci “Koupit hned, zaplatit později” apod.);
 • uplynula doba 3 měsíců ode dne uskutečnění transakce;
 • se jedná o produkt zařazený do přílohy Podmínek č. 2 - Zakázané a omezené produkty;
 • jste v okamžiku uzavření smlouvy v rámci transakce věděli, že produkt je vadný nebo neúplný;
 • jste poslali neúplnou žádost (např. neposlali jste příslušnou dokumentaci) nebo jste učinili žádost po uplynutí lhůty);
 • jste obdrželi jakoukoli protihodnotu za transakci od prodávajícího, z podnětu prodávajícího, od výrobce nebo jiného subjektu, která mohla vést k zániku závazku prodávajícího nebo k náhradě podstatné části vám vzniklé škody;
 • máme důvod se domnívat, že produkt byl poškozen nebo ztracen při přepravě vinou dopravce či přepravce;
 • transakci, která je předmětem žádosti, jste uzavřeli se spřízněnou osobou.

Pokud jste obdrželi pouze část produktů a přejete si ukončit nebo zrušit smlouvu v případě prodejce s obvyklým bydlištěm v Německu v rámci transakce jako celku, budeme oprávněni přijmout vaši žádost pouze v s ohledem na část produktů, které jste neobdrželi, a pouze u této části přijmeme vaši žádost. Poté budete kompenzováni pouze za tu část produktů, kterou jste neobdrželi.