Help Center
Vítejte v nápovědě na merXu
Zde najdete veškeré informace o nákupu a prodeji na evropském tržišti merXu určeném pro firmy a živnostníky

Cash Box

Promo akce "Cash Box" je určena:

1) uživatelům, kteří na merXu ještě nikdy nenakoupili. Pokud se k nám zaregistrují na základě unikátního doporučovacího odkazu (v rámci Partnerského programu), pak mohou Cash Box využít v případě provedení své první tuzemské nebo mezinárodní transakce. V případě, že se k nám zaregistrujete bez využití zmíněného unikátního odkazu, můžete Cash Box využít na svůj první nákup, který provedete u zahraničního dodavatele (tzv. mezinárodní transakce). 

2) všem uživatelům merXu, kteří na merXu pravidelně provádějí mezinárodní transakce.

Jak to funguje

Každý kupující může získat bonus ve výši 3 700 Kč za kalendářní měsíc.  

Jakmile dostanete od prodávajícího fakturu za provedený mezinárodní nákup, nahrajte ji v rámci Vašeho uživatelského účtu v sekci „Moje MeXu“ – Propagační akce - Faktury.

Cashbox Prostředí Cs

 

Pokud jste nahráli fakturu za Váš první mezinárodní nákup na merXu (případně tuzemský, pokud jste se zaregistrovali na základě unikátního doporučovacího odkazu), získáte od nás 20% z hodnoty Vašeho prvního nákupu (kupní ceny bez DPH, bez nákladů na přepravu). Hodnota prvního nákupu však nesmí být nižší než 8 500 Kč bez DPH (bez nákladů na přepravu).

Fakturu Vám prodávající zašle prostřednictvím merXu messengeru. Položky uvedené na faktuře musí odpovídat položkám, které má prodávající vystaveny na merXu.

Po nahrání faktur za Vaše další mezinárodní nákupy od nás získáte 8 % z hodnoty každého takového mezinárodního nákupu (kupní ceny bez DPH, bez nákladů na přepravu). Minimální cena takových nákupů není stanovena. 

V žádném případě však souhrnná výše vypláceného bonusu nemůže překročit limit stanovený pro kalendářní měsíc (tedy 3 700 Kč). 

 Nahrávání faktur

  1. Nahrajte fakturu v sekci „Moje MeXu“ – Propagační akce - Faktury“.
  2. Po té, co vyberete příslušnou fakturu, objeví se formulář, ve kterém je potřeba vyplnit následující údaje:
  • název promo akce;
  • číslo mezinárodní transakce uvedené na merXu, jejímž prostřednictvím se ucházíte o získání bonusu;
  • číslo faktury za Váš nákup;
  • kupní cenu za Váš nákup bez DPH (bez nákladů na přepravu, balného apod.); 
  • měnu uvedenou na faktuře;
  • datum nákupu uvedený na příslušné faktuře.

MerXu akceptuje žádosti o výplatu bonusu do 4 týdnů ode dne data nákupu uvedeného na příslušné faktuře. Žádosti podané po této lhůtě budou zamítnuty. 

Po nahrání faktury počkejte, než fakturu ověříme. Po schválení nebo zamítnutí faktury Vám systém umožní nahrát další fakturu.

Výběr (payout) za každý následující nákup postupně snižuje dostupnou výši bonusu až do doby, než je celkově vyčerpána částka 3 700 Kč. Aktuální výše bonusu, který je možné vyčerpat, je uveden v sekci “Moje MerXu - Propagační akce” - Výběry”.

Výplata bonusu

Podmínkou pro vyplacení bonusu je povinnost vyplnit si v rámci svého uživatelského účtu na merXu v sekci “Moje MerXu - Nastavení – Profil společnosti” číslo bankovního účtu.

Výplaty bonusů jsou schválovány našim týmem. Jakmile je schválíme, systém Vám vygeneruje účetní doklad a automatický zadá příkaz k zaslání výplaty bonusu na Váš bankovní účet.

Účetní doklad bude k dispozici v sekci “Moje MerXu - Propagační akce” - Výběry”.

Upozornění: Posouzení žádosti a výplata bonus může trvat až 30 dní.