Fotovoltaické systémy

komponenty pro fotovoltaické instalace na merXu

Fotovoltaický balíček - z čeho se skládá fotovoltaický systém?


V současné době fotovoltaika láme rekordy v oblíbenosti. Je to samozřejmě ovlivněno úsporami získanými přímo z energie slunečních paprsků, růstem cen tradičních zdrojů energie, ale také rostoucím povědomím veřejnosti o ochraně životního prostředí. 

Vždyť obnovitelné zdroje energie, mezi něž patří fotovoltaické systémy, tepelná čerpadla a rekuperace, mají významný vliv na životní prostředí, ve kterém žijeme. V důsledku toho se na trhu objevuje stále více nabídek firem, které instalují fotovoltaické sestavy. 

Než se však rozhodneme pro samotnou instalaci, tak i firmu, která ji na našem domě nainstaluje, je důležité zjistit, z čeho se taková fotovoltaická sada obecně skládá. Pokud budeme dobře rozumět návrhu fungování instalace, staneme se informovanějším zákazníkem, který bude vědět, co konkrétně očekává.

Z čeho se fotovoltaický systém skládá?


Každý již ví, že klíčovou a nejdůležitější součástí fotovoltaické sestavy jsou solární články nebo jednoduše fotovoltaické panely. Právě díky nim můžeme získávat elektřinu ze slunečních paprsků. 

Skládají se ze sériově zapojených článků. V současné době jsou na trhu dva typy solárních panelů. Prvním jsou monokrystalické panely a druhým jsou polykrystalické panely. 

V současné době jsou mnohem oblíbenější první jmenované, protože se vyznačují novější a účinnější technologií. Kromě toho jsou odolnější vůči vnějším vlivům a také dobře vypadají. 

Invertor


Druhou velmi důležitou součástí je invertor (měnič, střídač). Bez něj by nebylo možné napájet domácí spotřebiče. Hlavním úkolem měniče je totiž změnit stejnosměrné napětí na střídavé 230 V s frekvencí 50 Hz. 

Jeho vhodná volba je velmi důležitá, protože ovlivňuje efektivní provoz celé instalace. Podle typu fotovoltaické sestavy rozlišujeme měniče on-grid neboli síťové a off-grid, které se sítí nepracují. 

Kromě toho máme na výběr také jednofázové nebo třífázové střídače, centrální a řetězové střídače, externí střídače, interní střídače, mikrostřídače a také ostrovní střídače. 

 

Ochrana AC/DC


Velmi důležitou součástí celé fotovoltaické sestavy je AC a DC ochrana, tj. ochrana proti střídavému a stejnosměrnému proudu. Ty chrání instalaci před elektrickými výboji a přepětím. Některé moduly mohou být navíc vybaveny protipožárními systémy.

Instalační systém


Prostřednictvím montážního systému lze fotovoltaické moduly namontovat jak na střechu, tak na zem, a to díky vytvořené speciální konstrukci. Součásti systému by měly být lehké, aby nezatěžovaly střechu. Musí být odolné proti korozi, protože budou prakticky trvale vystaveny nepříznivým atmosférickým podmínkám v podobě deště, větru nebo slunečního záření.

Zemní konstrukce jsou navíc často dodatečně chráněny povlakem Magnelis, který vyniká ještě lepší odolností proti korozi.

Vedení fotovoltaického systému


Fotovoltaický systém bez kabeláže by nebyl funkční. Kabeláž je velmi důležitým aspektem, zejména proto, že napětí ve fotovoltaické instalaci je často velmi vysoké a samotné vodiče jsou neustále vystaveny nepříznivým povětrnostním podmínkám. 

Při výběru kabelů si proto musíme uvědomit, že by měly být kvalitní. V ideálním případě by měly splňovat požadavky, jako je náležitá odolnost vůči vysokému napětí, odolnost vůči povětrnostním vlivům, a také by měly být ohebné, nehořlavé a schopné odolat velkému zatížení. 

HEMS - systém řízení spotřeby energie v domácnosti


Volitelným, ale velmi užitečným řešením, pokud máte obnovitelné zdroje energie v podobě fotovoltaiky nebo tepelných čerpadel, je HEMS neboli Home Energy Management System. 

Pomocí něj můžeme efektivně sledovat tok energie v naší nemovitosti. Kromě toho je cílem systému dosáhnout co nejvyšší úrovně energetické účinnosti optimalizací spotřeby energie. 

Obliba systémů HEMS rok od roku roste a technologie v nich použitá může majitelům domácností ušetřit účty za energie a ještě více ekologizovat domácnost.