Fotovoltaické systémy

komponenty pro fotovoltaické instalace na merXu

Co je to fotovoltaický střídač? Jak funguje a jak vybrat ten nejlepší pro vaši instalaci?


Efektivní, ekologický a ekonomický provoz fotovoltaické instalace závisí především na správném fungování jejích klíčových komponent. Mezi ně lze zařadit střídač, který je zodpovědný za přeměnu stejnosměrného proudu generovaného fotovoltaickými panely na střídavý proud, který se nachází v zásuvkách našeho domu. Důležité je, že fotovoltaický systém by nemohl fungovat bez střídače. Jak tedy přesně střídač funguje a který je nejlepší zvolit?

Co je to střídač?


4

Solární střídač je typ měniče energie, který převádí stejnosměrný proud vyráběný fotovoltaickými panely na střídavý proud, který se nachází v domácích zásuvkách. To je jeho základní funkce, od níž je mimochodem odvozen i jeho název - pravidelně obrací směr toku proudu. Tento střídavý proud teče jednou jedním a jednou druhým směrem. 

Jak ale poznáme, že střídač pracuje dobře? Především z informace o jeho účinnosti, která se vyjadřuje v procentech. Při čtení parametrů střídače bychom však neměli brát v úvahu jeho maximální účinnost, protože ta nám říká, jak bude střídač fungovat za nejlepších možných podmínek, které prakticky nikdy neexistují.

Koncepce fungování solárního střídače


Ac Dc Kopia

Střídač plní funkci přeměny stejnosměrného proudu generovaného fotovoltaickými panely na střídavý proud, jehož parametry umožňují napájení elektrických spotřebičů v domě. 

Druhou důležitou úlohou, kterou střídač plní, je aktivní řízení a monitorování provozu fotovoltaického systému. Díky střídači je možné rychle odhalit poruchy a optimalizovat provoz fotovoltaického systému prostřednictvím systému sledování bodu maximálního výkonu neboli MPPT. Mezi hlavní funkce střídače proto patří:

  • Převod stejnosměrného proudu (DC) na střídavý proud (AC), který se vyskytuje v našich zásuvkách (230V/50H).
  • Synchronizace fotovoltaického zařízení s elektrickou sítí.
  • Záznam provozních údajů.
  • Monitorování celého fotovoltaického systému.
  • Sledování MMPT neboli bodu maximálního výkonu fotovoltaických modulů.
  • Diagnostika poruch.

Jaké jsou různé typy střídačů? 

Na trhu jsou tři hlavní typy střídačů. Patří mezi ně:

  • On-grid invertor, neboli střídač pro napájení ze sítě. Jedná se o síťový střídač. Jak již název napovídá, vytváří spojení se sítí a přebytky akumulovaného proudu vrací zpět do sítě. Automaticky také upravuje napětí na úroveň sítě.
  • Off-grid invertor, neboli střídač mimo síť. Jedná se o ostrovní střídač, který nevytváří spojení se sítí, a proto do ní nevrací přebytečnou energii. Na rozdíl od svého předchůdce má možnost nabíjení akumulátorů, takže tento typ solárního střídače často přizpůsobuje napětí potřebám připojených spotřebičů.
  • Hybridní střídač. Kombinuje funkce střídače pro napájení ze sítě a střídače pro napájení mimo síť. Umožňuje vyrábět elektřinu z fotovoltaických modulů a může také nabíjet baterie.

 

Který střídač bychom si měli vybrat? 

Jakmile víte, co je to střídač, jaké typy máme k dispozici a jaké funkce plní, je čas konečně vybrat konkrétní zařízení pro vlastní fotovoltaickou instalaci. Při výběru je klíčovou otázkou sladění zařízení s dříve vybranými fotovoltaickými články a výkonem celé instalace. Proto je nutné jako první zkontrolovat parametr minimálního napětí MPPT střídače. Dále bychom měli věnovat pozornost účinnosti střídače (měl by zaručovat účinnost alespoň 97-98 %). Před výběrem konkrétního modelu porovnejme vlastnosti a ceny a pečlivě si přečtěme všechny informace výrobce. V současné době jsou největšími výrobci střídačů společnosti SolarEdge, Huawei, Growatt, SMA, Sofar nebo Fronius.