Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D.

ověřený dodavatel
Provádíme znaleckou činnost v oborech Kybernetika, výpočetní technika a Elektronika. Dále provádíme školení v rámci bezpečnosti ICT. Provádíme školení forenzních produktů v oblasti IT a mobilní komunikace (mobilní telefony, Tablety apod.). Dodáváme forenzní produkty. Provádíme profesionální...
Year established
2007
Total employees
< 5
Country / Region
Česko

Provádíme znaleckou činnost v oborech Kybernetika, výpočetní technika a Elektronika.

Dále provádíme školení v rámci bezpečnosti ICT.

Provádíme školení forenzních produktů v oblasti IT a mobilní komunikace (mobilní telefony, Tablety apod.).

Dodáváme forenzní produkty.

Provádíme profesionální záchranu dat z mobilních telefonů a výpočetní techniky a jejich médií, včetně datových uložišť a serverů. Tuto záchranu provádíme certifikovanými forenzními nástroji, které používají bezpečnostní složky celého světa.

Znalecké posudku

Kybernetika, výpočetní technika a Elektronika

Znalecké posudky pro soudní spory.

Posouzení znaleckých posudků jiných subjektů v trestním i občasnkoprávním řízení.

Záchrana dat

Profesionální záchtrana dat z výpočetní techniky a mobilních zařízení (mobilní telfony, tablety atd.)

Provádíme profesionální záchranu dat z mobilních telefonů a výpočetní techniky a jejich médií, včetně datových uložišť a serverů. Tuto záchranu provádíme certifikovanými forenzními nástroji, které používají bezpečnostní složky celého světa.

Školení bezpečnosti v ICT


Provádíme školení bezpečnosti v informačních a komunikačních technologií, kde využíváme z praxe získaných informací napadení informačních systémů. Čerpáme především s prováděných znaleckých zkoumání v této oblasti pro orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, Celní správa, Generální inspekce bezpečnostních sborů, soudy atd.). Zde pak můžeme pružně reagovat na nové i staré bezpečnostní hrozby a jejich řešení.