Prvky vedení kabelů

(86 182 výsledků)
Seřadit podle
Nenašli jste, co hledáte? Pomůžeme vám!

Komponenty pro správu kabelů

Komponenty pro vedení kabelů mají zásadní význam pro zabezpečení elektrických instalací. Mezi nejdůležitější patří různé typy kabelových rozvodů. Za organizaci a rozvod kabeláže jsou v závislosti na umístění elektroinstalace zodpovědné také plášťové trubky - hladké a vlnité, průchodky, kryté a perforované instalační lišty, kabelové žlaby, různé typy konektorů, průchodky, mufny a svorky. Veškeré toto vybavení umožňuje a zajišťuje bezpečné používání a správnou funkci jednotlivých komponent. Bez ohledu na to, zda se jedná o instalaci pod omítku nebo na povrch, je k dispozici vhodný typ ochrany pro ochranu kabelů všeho druhu.

Stavební komponenty pro správu kabelů

Komponenty pro vedení kabelů jsou všude běžné, od malých aplikací v rodinných domech, dílnách a sklepích až po komerční sklady a maloobchodní prostory. Každá taková elektrická instalace musí splňovat bezpečnostní požadavky a musí být dobře chráněna proti poškození. Různé typy ochranných trubek, příchytek, průchodek, nástěnných a stropních držáků umožňují vedení elektrických kabelů mezi různými body instalace. Tyto prvky stíní kabely a chrání před úrazem elektrickým proudem.

Na pracovišti je obzvláště důležité bezpečné používání průmyslových prostor a správná organizace kabelů. Kabelové kanály jsou vynikajícím nástrojem pro ochranu těchto povrchů v interiéru i exteriéru. Používají se ve veřejných zařízeních, jako jsou nemocnice, nákupní centra, hotely, stadiony nebo muzea. Kabelové kanály umožňují skrýt napájecí kabely, telefonní kabely, optická vlákna, počítačovou kabeláž a instalace CCTV a odvést je mimo průchody. Kromě důležité bezpečnostní funkce mají komponenty pro vedení kabelů také estetický aspekt. Převážná většina komponent pro vedení kabelů je odnímatelná a lze je použít na jiných místech.

Těžký průmysl a ochrana elektrických vedení

Komponenty pro vedení kabelů jsou obzvláště důležitou součástí každé průmyslové instalace. Bezpečná a dobře organizovaná elektroinstalace je důležitá zejména v rizikových zařízeních. Venkovní kabely v ocelárnách, čistírnách odpadních vod, solárních elektrárnách, lomech nebo provozech, kde technologický proces probíhá na vzduchu, musí mít robustní a korozivzdorné kabelové kanály. Veškeré armatury pro rozvody a držení elektroinstalace a další elektroinstalace v těchto případech rovněž splňují vysoké standardy kvality. Konstrukce je chráněna pozinkováním nebo je vyrobena z nerezové oceli odolné proti povětrnostním vlivům a jiným chemikáliím. Upevnění a utěsnění kabelových výstupů mezi zónami se provádí pomocí speciálních kabelových průchodek, svorek a průchodek.

Kabelové úchyty - malé instalační šroubení

Používají se k úklidu a přehlednému vedení povrchových kabelových instalací. Lze je montovat na různé typy podkladů, jako je beton, cihly, dřevo nebo ocel. Jsou k dispozici ve variantách pro jednoduchou montáž i pro uspořádání kabelů v sekcích. Prvek, který drží kabely, je často svorka, speciálně tvarovaný upínací prvek nebo uzavřený profil, který zabraňuje pohybu kabelů. Umožňují provádět povrchové instalace osvětlení a bezpečně držet jednotlivé součásti elektrického zařízení na místě.

Podzemní prvky pro vedení kabelů

Některé úseky elektroinstalace vedou pod povrchem země. K jejich ochraně a prevenci poškození se používají různé typy ochranných trubek s oválnými nebo čtvercovými profily. Ty stále častěji nahrazují betonové kabelové kanály. Umožňují bezpečnou a rychlou instalaci mezi budovami a v místech, kde není možné položit nadzemní vedení. Podzemní elektrická instalace je chráněna proti vniknutí vlhkosti pomocí těsnicích kroužků, které zároveň splňují přísné pevnostní normy pro tuto třídu elektrických zařízení. Vedou jimi také telekomunikační a optické kabely.