Pojistky a vložky

(25 206 výsledků)
Seřadit podle
Nenašli jste, co hledáte? Pomůžeme vám!

Pojistky a vložky

Pojistky jsou velkou skupinou zařízení, bez nichž by používání jakékoli elektrické instalace představovalo velké riziko jak pro osoby a majetek, tak pro samotnou instalaci. Typologicky patří elektrické pojistky do skupiny elektrických spínačů, kam patří také další odpojovače, spínače a odpojovače.

Pojistky a pojistkové vložky - ochrana proti zkratu a přetížení

Přetížení, zkraty a přepětí jsou stavy, kdy není možný normální provoz elektrického zařízení. Naštěstí lze každou instalaci chránit před účinky těchto abnormalit použitím vhodných elektrických přístrojů. Pojistky patří do skupiny přístrojů chránících před účinky přetížení (tj. zkraty a přetížení).

Pojistkové obvody, tj. kde se používají pojistky

Místem, kde jsou instalovány pojistky a pojistky, je elektrický rozváděč. V dnešní době je ochrana domovní instalace obvykle zajištěna nadproudovými jističi, ale ve starších instalacích se stále ještě můžete setkat s pojistkami. Jejich úkolem je přerušit kontinuitu chráněného obvodu (např. ochrana zásuvek nebo osvětlení v domácnosti) v případě, že dojde k nadproudu, který způsobí průtok vyššího než jmenovitého proudu po dobu přesahující jmenovitou dobu pojistky.

Co je to pojistka?

Jak funguje pojistková vložka? Pojistková vložka se skládá ze zásuvky trvale instalované v rozváděči a vyměnitelné pojistkové vložky** umístěné v zásuvce. Pokud je pojistka v zásuvce a instalace je v normálním provozu, je napájení připojeno přes pojistku k pojistkovému obvodu domácí instalace. V tomto případě spotřebič odebírá energii ze sítě. Když však v obvodu dojde ke zkratu nebo přetížení, pojistný prvek v pojistkové vložce (obvykle postříbřený drát) se začne tavit. Když se vodič roztaví, obvod se přeruší a nebezpečný jev nepovede k nežádoucím následkům, jako je zničení zařízení nebo požár. Pojistky svým způsobem poskytují i ochranu před úrazem elektrickým proudem. K tomuto účelu však neslouží (zde je zapotřebí přístroj s mnohem větší citlivostí na mnohem menší odchylky od přípustné úrovně proudu), ale mohou pouze zabránit úrazu elektrickým proudem odpojením napětí a vyřazením daného obvodu.

Pojistky lze rozdělit několika způsoby. Přestože se vyskytují v sítích vysokého napětí, stejně jako SN, zabývající se nejčastěji instalacemi nn, je třeba vědět, že nejčastějším rozlišením, které výrobci v této oblasti používají, je dělení na instalační pojistky (tj. pojistky s paticí a zásuvkou) a tzv. výkonové pojistky, používané v průmyslu, s pojistkovými spodky a nožovými pojistkovými vložkami, tzv. pojistky NH.

Instalační pojistky

Instalační pojistky se skládají ze zásuvky a pojistkového prvku. Pojistková vložka má obvykle keramické tělo (dnes jsou k dispozici i pojistky s plastovým tělem) a je naplněna křemíkovým plynem, který zháší elektrický oblouk na pojistkovém prvku.

Instalační pojistky se kvůli parametrům nazývají také pojistky typu D - všechny pojistky typu D mají jmenovitou vypínací schopnost 50 kA pro střídavý proud a 8 kA pro stejnosměrný proud. Existuje pět typů pojistkových vložek (DI až DV) a zařazení konkrétní pojistkové vložky do skupiny závisí na její proudové hodnotě.

Časově-proudové charakteristiky. Vložky gG, gL, gM a další

Pojistkové vložky mají různé časové a proudové charakteristiky, jejichž označení se skládá ze dvou písmen:

 1. první (malý) definuje plnou nebo částečnou vypínací schopnost vložky:
 • a - částečná charakteristika (ochrana pouze proti zkratovým vlivům),

 • g - charakteristika plného rozsahu (ochrana proti účinkům zkratu a přetížení),

 1. druhé písmeno (velké) označuje kategorii použití tlakové láhve, tj. její určení k ochraně konkrétních zařízení:
 • G nebo L - vodiče a kabely,

 • M - elektromotory,

 • Tr - transformátory,

 • B - těžební zařízení,

 • R - polovodiče.

Na trhu jsou pojistky s různými vlastnostmi a určením, které jsou označeny symboly: gG, gL, aM, gR a další.

Barevné kódování pojistkových vložek

Označení pojistkových vložek neodráží pouze jejich vlastnosti a zamýšlené použití, ale také další parametry. Vzhledem k tomu, že výměnu opotřebovaných pojistkových vložek mohou provádět nekvalifikované osoby, bylo z bezpečnostních důvodů přijato barevné označení pojistkové vložky, které udává jmenovitý proud pojistkové vložky. Nejběžnější pojistkové vložky používané v domácích instalacích jsou tyto:

 • růžová (pro jmenovitý proud 2A),

 • hnědá (pro 4A)

 • zelená (pro 6A),

 • červená (pro 10 A),

 • šedá (pro 16A),

 • modrá (pro 20 A),

 • žlutá (pro 25 A),

 • černá (pro 35A),

 • bílá (pro 50 A),

 • měď (pro 63 A).

Pojistky napájení

V průmyslu se tzv. výkonové pojistky s vysokou vypínací schopností používají především k ochraně elektrických strojů a zařízení a vedení před účinky přetížení a zkratů v obvodech s vysokými zkratovými a provozními proudy.

Výkonová pojistka se skládá z 1 nebo 3pólové pojistkové patice a 1 nebo 3 pojistkových vložek, podle toho, zda je obvod jednofázový nebo třífázový. Základna je díl vyrobený z izolačního materiálu, který se používá k upevnění čelistních svorek a šroubů pro upevnění vodičů. V čelistních svorkách jsou instalovány pojistkové vložky, nejčastěji v normalizovaném systému NH (německy Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen) definujícím pojistky nízkého napětí s vysokou zkratovou vypínací schopností. Pojistky NH se lidově nazývají nožové pojistky kvůli charakteristickému vzhledu kontaktů a jejich umístění v čelistních svorkách patic.