Kontrola a ochrana

(165 788 výsledků)
Seřadit podle
Přepěťová ochrana pro napájecí systémy Hakel 27236 DIN lišta (horní lišta) 35 mm 3 modulární rozestupy Oční optika IP20
Sponzorováno

Přepěťová ochrana pro napájecí systémy Hakel 27236 DIN lišta (horní lišta) 35 mm 3 modulární rozestupy Oční optika IP20

Cena od
1 782,00 Kč +DPH
 • Výrobce: Hakel
 • Kód výrobce: 27236
 • EAN: 8590681172117
 • Způsob montáže: DIN lišta (horní lišta) 35 mm
 • Velikost konstrukce: 3 modulární rozestupy
 • Signalizace na zařízení: Oční optika
 • Stupeň ochrany (IP): IP20
 • Jmenovitý svodový proud (8/20) [kA]: 20
Dodavatel:
HA
Hakel spol. s r.o.
ověřený dodavatel
Kombinovaný svodič pro napájecí systémy Hakel 10473 DIN lišta (horní lišta) 35 mm 5 modulárních rozestupů Oční optika Typ 1 + 2 IP20
Sponzorováno

Kombinovaný svodič pro napájecí systémy Hakel 10473 DIN lišta (horní lišta) 35 mm 5 modulárních rozestupů Oční optika Typ 1 + 2 IP20

Cena od
2 803,00 Kč +DPH
 • Výrobce: Hakel
 • Kód výrobce: 10473
 • EAN: 8590681172315
 • Způsob montáže: DIN lišta (horní lišta) 35 mm
 • Velikost konstrukce: 5 modulárních rozestupů
 • Signalizace na zařízení: Oční optika
 • Testovací třída: Typ 1 + 2
 • Stupeň ochrany (IP): IP20
Dodavatel:
HA
Hakel spol. s r.o.
ověřený dodavatel
Přepěťová ochrana pro napájecí systémy Hakel 27237 DIN lišta (horní lišta) 35 mm 3 modulární rozestupy Oční optika IP20
Sponzorováno

Přepěťová ochrana pro napájecí systémy Hakel 27237 DIN lišta (horní lišta) 35 mm 3 modulární rozestupy Oční optika IP20

Cena od
1 950,00 Kč +DPH
 • Výrobce: Hakel
 • Kód výrobce: 27237
 • EAN: 8590681172124
 • Způsob montáže: DIN lišta (horní lišta) 35 mm
 • Velikost konstrukce: 3 modulární rozestupy
 • Signalizace na zařízení: Oční optika
 • Stupeň ochrany (IP): IP20
 • Jmenovitý svodový proud (8/20) [kA]: 20
Dodavatel:
HA
Hakel spol. s r.o.
ověřený dodavatel
Nenašli jste, co hledáte? Pomůžeme vám!

Kontrola a ochrana

Kontrola a ochrana pohonů a strojů má zásadní význam pro správnou funkci systémů a zařízení poháněných elektromotory. Použití řady komponentů pracujících s elektromotory umožňuje účinnou kontrolu a ochranu jejich provozu. Možné poškození elektromotoru je eliminováno použitím měničů a brzdných odporů v jejich řídicích systémech.

Kontrola a ochrana - výhody

Elektromotory jsou hlavními prvky pro přeměnu elektrické energie na mechanickou. Některé systémy pohánějí stroje tradičními motory na střídavý nebo stejnosměrný proud. Ve skupině střídavých motorů jsou motory jednofázové, třífázové a reverzibilní. Do této skupiny patří synchronní motory a asynchronní motory. Vyznačují se vysokou účinností a nízkými pořizovacími náklady. Jako hnací zařízení nevyžadují přesné ovládání.

Používají se v průmyslu a při automatizaci výrobních linek. Používají se k pohonu vozidel napájených ze sítě, jako jsou tramvaje, trolejbusy a elektrické lokomotivy. Používají se ve výtazích, jeřábech a přístavních portálech. Jejich konstrukce a související brzdné odpory jim umožňují fungovat jako brzdový systém v poháněných strojích a zařízeních.

Linky využívající asynchronní pohony jsou díky své jednodušší konstrukci méně náchylné k poruchám elektromotorů. Motory s asynchronní klecí se skládají ze dvou základních prvků, kterými jsou pohyblivý rotor a pevný stator. Na rozdíl od běžného motoru se v tomto případě přídavné napětí nepřenáší na rotor prostřednictvím kartáčového systému. V asynchronním motoru vytváří napětí přivedené na stator magnetické pole, které nutí stator pracovat a přeměňuje energii na otáčivý pohyb rotoru. V důsledku provozu asynchronního motoru dochází k prokluzu rotoru. Spočívá ve zpožděné práci rotujícího prvku vůči statoru. Tato hodnota se zvyšuje s rostoucí rychlostí a v průměru se pohybuje mezi 2 a 4 %.

Zařízení podporující asynchronní motory

Provozní vlastnosti asynchronních motorů s klecovým vinutím vyžadují použití vhodného typu pomocného zařízení. Jejich použití umožňuje správnou kontrolu a ochranu, jakož i správný provoz a bezpečnost. Asynchronní motory jsou chráněny proti velkým napěťovým rázům v síti pomocí vhodných měničů a příslušných rezistorů zvlnění. Při rozběhu asynchronního motoru je spotřeba energie v síti několikanásobně vyšší než jmenovitá hodnota, která se udržuje během provozu.

Spolupracující systémy zabraňují poruchám a chrání motory před přehřátím. Zajišťují, aby byla do statoru přiváděna správná hodnota proudu a aby byly dodrženy naprogramované parametry motorů. Toto vhodné řízení a ochrana umožňují použití asynchronních motorů v širokém spektru stavebních zařízení a strojů. Asynchronní motory malého a středního výkonu se používají v čerpacích systémech, dopravníkových pásech, průmyslových ventilačních systémech, drtičích a drtičkách ve stavebnictví a k pohonu mnoha dalších malých strojů.

Řízení a ochrana - měniče - frekvenční měniče

Jedním z hlavních zařízení, která jsou zodpovědná za řízení a ochranu provozu motorů s vířivou klecí, jsou měniče. Snižují nebo zvyšují frekvenci napětí přiváděného na stator motoru. Přitom regulují jeho provozní vlastnosti a směr pohybu. Tato složitá zařízení také regulují napětí v závislosti na zvýšení nebo snížení frekvence proudu. Princip asynchronního motoru spočívá v tom, že rotor reaguje na magnetické pole vytvořené ve statoru se zpožděním několika procent.

Měniče, často nazývané invertory, se dělí do dvou kategorií a dvou podskupin:

 • skalární měniče - používají se pro jednoduchá zařízení, která nevyžadují přesné řízení, jako jsou čerpadla nebo ventilátory,

 • vektorové měniče - dodávají se ve verzi se snímačem měření otáček. Umožňují přesné řízení provozních parametrů motoru,

 • třífázové motorové měniče - mají 3 vstupy a 3 fázové výstupy. Používají se pro zařízení s vyšším výkonem až do 500 kW,

 • měniče pro jednofázové motory - mají 3 výstupy 230V, většinou se používají v zařízeních s výkonem několika kilowattů.

Aby se minimalizovala možnost selhání nebo přehřátí motoru při rozběhu, používá se při špičkovém odběru proudu hvězdicový systém. To spočívá v přepínání pořadí vinutí motoru a přechodu na trojúhelníkový systém a naopak v závislosti na provozním stavu zařízení. Takový systém zajišťuje bezpečný provoz a hospodárné fungování systému. V těchto systémech je nutné zajistit, aby byl motor při rozběhu odlehčen, aby na něj nepůsobily síly, které snižují jeho rozběhový moment. Poškození elektromotoru je díky těmto ovládacím prvkům omezeno na minimum. V domácích aplikacích se měniče používají k pohonu praček, vrtaček a ventilačních zařízení.

Brzdové odpory - asistenční systémy

Riziko poškození elektromotoru se výrazně snižuje použitím brzdových odporů v řídicím systému motoru. Podporují obousměrný provoz asynchronních motorů. Ve výkonných systémech a strojích jsou kinetické síly působící během provozu velmi vysoké. Brzdové odpory přeměňují přebytečnou energii generovanou motorem na tepelnou energii. Ten se pak uvolní pomocí vhodně zvolených komponent. Parametry a hodnoty proudu musí být individuálně přizpůsobeny systému, ve kterém bude brzdný odpor pracovat.