Elektrody

(649 výsledků)
Seřadit podle
Nenašli jste, co hledáte? Pomůžeme vám!

Svařovací elektrody

Hlavním účelem svařování je spojovat materiály tavením na správném místě. Díky tomu je lze spojit dohromady. Svařování umožňuje spojovat kovy, ale také plasty. Kromě svařování svářecími dráty hraje v mnoha podnicích důležitou roli také elektrické svařování. Elektrické svařování lze správně provádět pouze tehdy, pokud investujete do kvalitního nářadí a svařovacích elektrod - správné materiály naleznete v této kategorii.

Elektrické svařování vyžaduje k vytvoření svaru materiál, jako jsou svařovací elektrody. Ty jsou vyrobeny z kovových jader a pokryty lamelami, které ovlivňují konečnou kvalitu vytvořených svarů. Na trhu je mnoho výrobků, které umožňují svařování elektrodou - v této kategorii najdete také svařovací elektrody dostupné v různých délkách a průměrech a s různými typy použití. Výběr správné svářečky závisí na typu svařovaného materiálu, poloze a podmínkách svařování a na samotném svaru.

Krytá elektroda - struktura

Potahovaná elektroda se skládá z kovového jádra a povlaku, který tvoří 60 % tloušťky jádra elektrody. Ten je zodpovědný za vytvoření odpovídajícího plynového štítu pro oblouk a ochranu roztaveného kovu před kontaktem se vzduchem. Povlak navíc vnáší do oblasti svařování dezoxidační a dusík vázající prvky. Pokrytí tvoří vrstvu strusky nad svarovou lázní a tuhnoucím svarem. Plášť se skládá ze směsi minerálních a organických složek a kovů a feroslitin.

Elektrické svařování vytváří svár. Vytváří se ručním pohybem obalené elektrody podél svařovací linky. Svar se skládá z roztaveného kovového jádra elektrody, zpožděných součástí a roztavených okrajů obrobku. Pro správné svařování jsou zapotřebí kvalitní svařovací elektrody - na našem portálu najdete vhodné návrhy, které si můžete vybrat podle jejich vlastností.

Nejoblíbenější svařovací elektrody

Nejoblíbenější svařovací elektrody jsou rutilové elektrody. Jsou nejen levné, ale také se snadno používají. S jejich pomocí je možné provést velmi hladký svar v jakékoli poloze. Jednoznačnou výhodou těchto svařovacích elektrod je jejich snadné tavení a absence rozstřiků při použití. Drážkovací elektrody se používají ke svařování tenkých obrobků a k vytváření krátkých spojů.

Dalším typem jsou odolné celulózové elektrody. Tyto svařovací elektrody jsou odolné proti poškození. Lze je používat venku i za nepříznivých povětrnostních podmínek a není nutné je sušit. Dalším typem jsou kyselé svařovací elektrody, které jsou o něco méně odolné než rutilové elektrody, ale mohou vytvářet hladké a ploché svary. Alkalické elektrody naopak díky svému nízkovodíkovému složení umožňují vytvářet svary, které jsou odolné vůči poškození, například praskání. Svařování alkalickou elektrodou je vhodné při svařování kovových konstrukcí - zejména silných, tuhých a silně zatížených konstrukcí. Tyto svařovací elektrody jsou také známé jako elektrody na litinu, které lze použít ke svařování šedé a kujné litiny. V této kategorii najdete litinové elektrody vhodné tloušťky v balení po několika kusech - věnujte pozornost konkrétním specifikacím a jistě najdete ty správné svařovací elektrody pro své potřeby.

V této kategorii naleznete také speciální elektrody, které jsou kombinací různých typů elektrod, a kombinují tak jejich vlastnosti. Svařovací elektrody tedy mohou být buď rutilocelulózové, nebo na rutilové bázi. Jsou vytvořeny pro efektivní práci s konkrétními materiály.

Svařování elektrodami - jak zvolit průměr elektrody

Pro správné provedení elektrodového svařování je také důležité zvolit správný průměr elektrody. Průměr elektrody se volí podle tloušťky obrobku nebo svaru. Standardní velikosti začínají na 1,6 mm a končí na 6 mm. Nabízíme také střední průměry: 2 mm, 2,5 mm, 3,2 mm, 4 mm a 5 mm. Volíte je podle tloušťky svařovaného prvku, která by například u elektrody o tloušťce 1,6 mm měla být mezi 1,5 mm a 2,5 mm, zatímco u elektrody o tloušťce 6 mm může být mezi 9 mm a 12 mm. Náš portál nabízí různé typy elektrod, které si můžete nastavit podle jejich typu a průměru. Podívejte se na další kategorie a objednejte si požadované komponenty ještě dnes.