Automatizace

(9 799 výsledků)
Seřadit podle
Nenašli jste, co hledáte? Pomůžeme vám!

Automatizace

Automatizace je obor, bez něhož by technologický rozvoj posledních desetiletí nebyl možný. Její počátky lze vysledovat až do dávné minulosti, protože člověk měl vždy tendenci usnadňovat si monotónní a nezajímavé úkoly, ale za počátek klasické automatizace se obecně považuje období před válkou (kolem roku 1935). Moderní automatizace souvisí s rozvojem počítačů.

Automatizace - obor všudypřítomný v ekonomikách po celém světě

Kromě informatiky a mobilní komunikace lze jen těžko jmenovat jiný obor než automatizaci, který by zahrnoval tolik různých oblastí použití a dotýkal se každodenních činností milionů lidí v zaměstnání i mimo něj. Automatizace je všudypřítomná a ještě větší a rychlejší růst je téměř jistý.

Automatizace - oblasti použití

Automatizační řešení ovlivnila rozvoj všech odvětví ekonomiky. Postupem času se vykrystalizovaly specifické oblasti, v nichž se určitá řešení stala velmi důležitými a rozvinutými, zatímco jiná nejsou tak důležitá. V současné době se nejčastěji rozlišují tyto oblasti použití:

 • průmyslová automatizace,

 • automatizace budov,

 • automatizace v biotechnologiích, medicíně a zemědělství,

 • automatizace v oblasti dopravy, např. na železnici a v letectví,

 • automatizace pro vojenské systémy, např. dálkové ovládání, navádění raket.

Průmyslová automatizace - řídicí, měřicí, kontrolní a výkonné přístroje

Automatizace procesů znamená výrobu s omezenou účastí člověka, což je do značné míry možné díky rozvoji automatizace a používání systémů a zařízení, které zlepšují nebo dokonce dokončují úkoly spojené s výrobou. Mezi nejběžnější automatická zařízení používaná v průmyslu patří:

 • stroje a montážní zařízení, systémy a zařízení určené pro manipulaci s materiálem, lisy, roboty atd,

 • kontrolní a měřicí zařízení (senzory, měřiče, převodníky, zapisovače, indikátory, systémy vidění),

 • řídicí zařízení (průmyslové počítače, PLC, regulátory),

 • výkonná zařízení (motory, pohony, čerpadla, škrticí klapky),

 • řídicí software a software určený k řízení a vizualizaci výrobních procesů,

 • kabelové a bezdrátové komunikační systémy.

Průmyslová automatizace pokrývá různá odvětví výroby a používá se v metalurgii (ocelárny), hornictví (doly, ropné plošiny), chemii a petrochemii (rafinerie). Velký podíl má ve výrobních linkách, kde se jedná o oblast silně spojenou s robotikou, mechatronikou a logistikou. Automatizační zařízení a systémy se také hojně využívají v tzv. inženýrských sítích, tj. v sítích souvisejících s rozvodem a úpravou vody a čištěním odpadních vod, plynárenských, elektrických a telekomunikačních sítích.

Automatizace budov

V posledních dvou desetiletích došlo k rychlému rozvoji v oblasti automatizace budov. Ačkoli počátky BMS sahají do 70. let 20. století, kdy se američtí průmyslníci rozhodli automatizovat produkci plodin, teprve výrazné snížení nákladů na výrobu elektronických zařízení, jejich všudypřítomnost a miniaturizace způsobily, že se automatizace budov stala dnes běžnou záležitostí.

Postupem času se optimalizované pěstování rostlin vyvinulo do kancelářských řešení (automatické řízení osvětlení, klimatizace a vytápění), aby v 80. a 90. letech 20. století vstoupilo do domů a bytů. Zpočátku byla myšlenka použití automatizace v domácnosti diktována potřebou zajistit široce chápanou bezpečnost pro uživatele v domácnosti. V té době byly vyvinuty a zavedeny moderní systémy založené na digitálním řízení. Jako technicky nejoptimálnější a nejekonomičtější se ukázaly technologie využívající sběrnicovou topologii. To vedlo k vývoji tehdy populárního evropského instalačního autobusu (EIB). Systémy domácí automatizace z konce 90. let a počátku nového tisíciletí zahrnovaly dnes již všeobecně známé a stále používané vymoženosti, jako je ovládání rolet a vrat nebo domácích spotřebičů. Byly vyvinuty také poplašné systémy proti vloupání, požární systémy, systémy ochrany proti povodním atd.

Dnešní systémy automatizace budov již v podstatě povinně obsahují takové prvky, jako jsou:

 • ovládání vnějších rolet - automatizace rolet je obvykle integrována se zabezpečovacím systémem a zároveň umožňuje vytvořit libovolnou konfiguraci (i na dálku, prostřednictvím chytrého telefonu),

 • automatické otevírání a zavírání bran - často také integrované se zabezpečovacím systémem,

 • automatické otevírání a zavírání bran - často také integrované se zabezpečovacím systémem, + ovládání vnějšího osvětlení - prováděné automaticky pomocí pohybových čidel, které umožňuje vytvářet osvětlení sloužící mimo jiné k simulaci přítomnosti členů domácnosti v době jejich nepřítomnosti,

 • alarmy a detekční systémy - výstražné a detekční systémy signalizují nežádoucí události (vloupání, únik plynu z instalace, život ohrožující množství černého uhlí v bytě atd.).

Dnes už nikoho nepřekvapí taková vylepšení, která jsou standardem inteligentní budovy. Automatizace se již několik let ubírá směrem k úspornému hospodaření s elektrickou a tepelnou energií a také k dalekosáhlým vymoženostem - stále populárnější jsou funkce jako dálkové napájení křečka, který zůstal doma během dovolené majitele, nebo dávkování krmiva pro kočky.

Automatizační systémy a zařízení

Obecné rozdělení přístrojů používaných v automatizaci na řídicí, monitorovací a ovládací zařízení plně neodráží jejich rozmanitost. Automatizace v sobě spojuje elektrotechniku, informatiku, telekomunikace a elektroniku, mechatroniku a dokonce i bioniku, proto se používají jak elektrické a elektromechanické, tak elektronické, mechanické (včetně pneumatických a hydraulických) a IT systémy založené na specifických komunikačních protokolech a sítích.